Hyppää pääsisältöön

Voit suodattaa hakutuloksia valitsemalla halumiasi suodattimia vasemmalta.

Kotikonstin kehittäminen

ASSI-hankkeen tavoitteena on kotona tehtävän päihdekuntoutuksen Kotikonstin kehittäminen ja levittäminen palveluihin yhdessä Keski-Suomen soteuudistus -hankkeen kanssa.

katkaisuhoito
asunnottomuus
asuminen
koti

Henkilökohtainen apu vaikeavammaiselle henkilölle

Henkilökohtaista apua järjestetään vaikeavammaiselle henkilölle, jolla on pitkäaikainen tai etenevä vamma tai sairaus, jonka vuoksi hän tarvitsee toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoista.

vammainen
koti
apu
henkilökohtainen
avustaja
Kuva
Peluriryhmän pyörätuolisählyä. Kuva Jenna Oksanen

Kodin ja koulun yhteistyö

Kodin ja koulun yhteistyö perustuu Jyväskylän kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaan ja on olennainen osa koulun henkilöstön, huoltajien, oppilaiden ja opetuksen sidosryhmien välistä yhteistyötä.

koulu
koti
koululainen
huoltaja
yhteistyö
Kuva
Kolme aikuista juttelee. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen

Vammaisten asuminen

Vammaispalvelulain mukaan kunta on velvollinen järjestämään vaikeavammaiselle henkilölle palveluasumisen, kun henkilö tarvitsee runsaasti apua selviytyäkseen jokapäiväisistä toiminnoista, mutta ei kuitenkaan tarvitse laitoshoitoa. Asunnon lisäksi asukas voi tarvita erilaisia yksilöllisiä palveluita asumisensa tueksi, kuten koti- ja ateriapalvelua.

Palveluasumista voidaan järjestää myös kotiin riittävien tukipalveluiden ja asunnon muutostöiden avulla. Palveluasumista järjestetään myös palvelutaloissa, vaikeavammaisten asumispalveluja tuottavat yksityiset palveluntuottajat.

vammainen
kehitysvammainen
asuminen
koti
ihminen
Kuva
Olohuoneessa kaksi henkilöä istuu pöydän ääressä ja yksi henkilö katsoo televisiota. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen