Hyppää pääsisältöön

Voit suodattaa hakutuloksia valitsemalla halumiasi suodattimia haun yhteydestä.

Kyllön terveysasemalla kandeja pidetään kuin kukkaa kämmenellä

Kyllön terveysasema sai Kandiystävällinen terveyskeskus 2021 -tunnustuksen Medisiinariliitolta. Kyllössä kandit otetaan vastaan tukien ja auttavaisin mielin - unohtamatta sitä, että ammattia opiskeleva nuori voi tulevaisuudessa olla työkaveri.

Koulutusvastuulääkäri Arja Sipinen pitää huolta siitä, että nuoret lääkäriopiskelijat saavat mahdollisimman hyvän harjoittelujakson terveysasemalla

Asiasanat:  
hyvinvointi
Kuva
Lääkärit tutkivat hassutellen potilasta. Kuva Elias Harinen

Oppilashuolto esiopetuksessa

Esiopetuksessa oleva lapsi kuuluu oppilashuollon piiriin. Jokainen esiopetuspaikka laatii oman, yksikkökohtaisen oppilashuollon suunnitelman. Suunnitelma löytyy päiväkodin ilmoitustaululta. Suunnitelma päivitetään jokaisen toimintavuoden alussa. 

Esiopetuksen oppilashuollon suunnitelmassa kuvataan  

esiopetus
oppilashuolto
hyvinvointi
eskari
esiopetussuunnitelma
Kuva
Pienet jalat yhdessä piirissä / Dolly Aittanen. Kuva Dolly Aittanen

Sijoitettujen lasten ja nuorten koulunkäynti

Jyväskylään muista kunnista sijoitettavien lasten ja nuorten opetusjärjestelyjä koordinoidaan Sisukas-tiimissä. Tiimi selvittää oppilaan koulunkäynti- ja tukihistorian ja suunnittelee opetusjärjestelyt tarvittavien yhteistyötahojen kanssa. 

Sijaishuoltopaikka ilmoittaa lapsen Sisukas-tiimin erityisopettajille sähköpostitse [email protected] tai soittamalla Jyväskylän Sisukas-tiimin erityisopettajille:

Tuulikki Löppönen 050 470 1008 tai Taina Vaismaa 050 313 6147.

Sisukas
tiimi
lapsi
oppiminen
koulu
hyvinvointi

Lähiöohjelman tutkimushankkeet Huhtasuolla

Valtakunnallisen lähiöohjelma tavoitteena on kaupunkilähtöisten hankkeiden lisäksi tuottaa myös tietoa lähiöiden kehittämisen tueksi. Lähiöohjelman aikana tehdään tiivistä yhteistyötä Huhtasuon alueella toteutettavien eri yliopistojen tutkimushankkeiden kanssa. 

lähiöohjelma
Huhtasuo
hyvinvointi
kehittäminen
lähiö
ohjelma
vaikuttaminen
palvelu
asuminen
asuinalue
Kuva
Puisia palikoita. Kuva Ilona Leikas

Liikuntapääkaupunki Jyväskylä veturiksi eurooppalaiseen Erasmus+ Sport yhteistyöhön 

Liikuntapääkaupunki Jyväskylä rakentaa Uumajan ja Tarton sekä alueiden urheiluseurojen kanssa kansainvälistä yhteistyöverkostoa, jonka tavoitteena on tukea nuorten fyysistä aktiivisuutta kohdealueilla. Euroopan unionin rahoittama ja Jyväskylän kaupungin koordinoima pilottihanke alkaa tammikuussa 2021. 

Hankkeessa kartoitetaan liikunnan ja hyvinvoinnin palvelutarjonnan parhaita käytäntöjä sekä vaihdetaan kokemuksia erityisesti nuorten kokonaisvalta

Asiasanat:  
liikunta
kansainvälinen toiminta
kansainvälisyys
liikuntapääkaupunki
eu-hanke
hanke
hyvinvointi
urheilu
Kuva
Poika ja mies liikkumassa Kangaslammen parkourpuistossa. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen

Lähiöohjelma 2020 – 2022: Hyvinvointia ja elinvoimaa Huhtasuolle

Jyväskylän kaupunki on valittu mukaan valtakunnalliseen lähiöohjelmaan. Kolmivuotisen (2020-2022) ohjelman tavoitteena on ehkäistä asuinalueiden eriytymistä, lisätä asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta, edistää asuinalueiden elinvoimaisuutta sekä turvata palveluiden ja asumisen hyvää tasoa. Ohjelma perustuu palvelurajat ylittävään alueelliseen asiantuntijoiden verkostoyhteistyöhön.

Huhtasuo
hyvinvointi
kehittäminen
vaikuttaminen
asuminen
asuinalue
lähiöohjelma
Kuva
Kerrostaloja Huhtasuon alueella. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen

HYMY-työkalu

Hyvinvointikriteerien analysointi -työkalu

Tällä työkalulla voidaan analysoida erilaisia ennalta määrättyjä ihmisten hyvinvointia edistäviä kriteerejä (kuten ala- ja yläkoulujen saavutettavuus, kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden saavutettavuus..), jotka muodostavat hyvinvointikokonaisuuksia (Palveluiden saavutettavuus, Viherympäristö, ulkoilu ja liikunta, Lähiympäristön laatu, Kestävä liikkuminen ja Asuntokanta), viitateen kuvaan HYMY-hankkeen sivulla.

hyvinvointi

HYMY-hanke

Hyvinvointiympäristön tietopohjan mallintaminen ja hyvinvointijohtamisen kehittäminen verkostohanke

HYMY-hyvinvointiympäristön tietopohjan mallintaminen ja hyvinvointijohtamisen kehittäminen verkostohankkeen (2019-2021) tavoitteena on väestön terveyden- ja hyvinvoinnin edistäminen ja hyvinvointi ja terveyserojen kaventaminen kehittämällä kuntien hyvinvointijohtamisen tiedollista taustaa ja kuntien strategisia hyvinvointijohtamisen valmiuksia.

hyvinvointi

Lähitalot

Jyväskylän lähitalot

Kortteli Klubi keskustassa ja Piippurannan Klubi Kankaalla ovat avoimia kohtaamispaikkoja kaikenikäisille ihmisille. Sukupolvien väliset kohtaamiset ovat nimensä mukaisesti lähitalojen rikkaus ihmistä lähellä olevassa toiminnassa.

hyvinvointi
kulttuuri
osallistuminen
Kuva
Joukko eri-ikäisiä ihmisiä seisoo rivissä lähitalo Piippurannan Klubilla. Kuva Jiri Halttunen

Jyväskylän kaupungin hyvinvointikertomus

Monet kunnassa tehtävät päätökset vaikuttavat kuntalaisten hyvinvointiin ja hyvinvoinnin edellytyksiin. Päätöksien valmistelun ja päätöksenteon taustalle tarvitaan tietoa myös kuntalaisten hyvinvoinnista.

Hyvinvointikertomus on luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita palveleva katsaus kuntalaisten hyvinvointiin ja siihen vaikuttaviin tekijöihin. Kertomuksen tavoitteena on kuvata viimeaikaista hyvinvoinnin kehitystä sekä hyvinvoinnin vahvuuksia ja heikkouksia.

hyvinvointi
Kuva
Kaksi naista kuntoilee puistossa. Kuva Tero Takalo-Eskola

Hyvinvoinnista elinvoimaa -hanke

Hanke on päättynyt vuoden 2018 lopussa. Hankkeen loppuraportti


Hyvinvoinnista elinvoimaan -hankkeessa Jyväskylän kaupungin elinkeinoyksikkö keskittyy alueellisen elinvoimaisuuden vahvistamiseen rakentamalla siltaa Jyväskylän perusturvapalveluiden ja elinkeinotoiminnan välille. Keinoja ovat muun muassa uusien kumppanuusverkostojen luominen ja yritysten sekä järjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön vahvistaminen.

hanke
hyvinvointi
elinkeino
Kuva
Nuoret naiset ottavat kuvaa auringonlaskusta. Kuva Tero Takalo-Eskola