Hyppää pääsisältöön

Voit suodattaa hakutuloksia valitsemalla halumiasi suodattimia vasemmalta.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta myönsi kulttuuripalkinnon Teatterikoneelle ja jakoi 275 900 avustuksia

17.03.2021
Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunta päätti myöntää Jyväskylän 2021 kulttuuripalkinnon Teatterikoneelle ja Kiitokset kulttuurityöstä -tunnustuksen Raija Partaselle sekä jakoi yhteensä 275 900 euroa kansalais- ja kulttuuritoiminnan ja liikunnan avustuksia.


Jyväskylän vuoden 2020 kulttuuripalkinto Teatterikoneelle ja Kiitokset kulttuurityöstä -tunnustus Raija Partaselle

Lautakunta palkitsi Teat

Asiasanat:  
kulttuuri- ja liikuntalautakunta
päätös
päätöksenteko
kulttuuri
liikunta
kansalaistoiminta
avustus
tunnustus
Kuva
Puheenjohtajan nuija

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta hyväksyi 15 kumppanuussopimusta ja liikuntapalvelujen hinnaston

20.01.2021
Lautakunta hyväksyi 15 kulttuurin kumppanuussopimusta vuodelle 2021 sekä liikuntapalvelujen uuden hinnaston, joka tulee voimaan asteittain 1.3.2021 alkaen.

Kulttuurin kumppanuussopimuksia hyväksyttiin 300 500 eurolla

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta hyväksyi 15 jyväskyläläisten kulttuuritoimijo

Asiasanat:  
kulttuuri- ja liikuntalautakunta
päätös
päätöksenteko
kulttuuri
liikunta
avustus
hinnasto
taksa
Kuva
Puheenjohtajan nuija

Yksityistieavustukset

Yksityistielain (560/2018 84 §) mukaan kunta päättää sen varoista yksityistien tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta samoin kuin tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi. Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään.

yksityistie
tiekunta
avustus
Kuva
Metsätie

Jyväskylän sivistyslautakunta hyväksyi Vaajakummun koulun keittiön muutostyöt ja päivitetyn avustusohjeen

25.11.2020
Jyväskylän sivistyslautakunta hyväksyi Vaajakummun keittiön muutostöiden suunnitelman, uudet avustusohjeet esittelijän muutetun esityksen mukaisesti sekä kevään kokousajat.

Osa Vaajakummun koulun keittiöstä muutetaan opetustiloiksi

Sivistyslautakunta totesi, ettei sillä ole huomautettavaa Vaajakummun koulun kei

Asiasanat:  
sivistyslautakunta
päätöksenteko
päätös
rakentaminen
avustus
Kuva
Puheenjohtajan nuija

Sosiaali- ja terveyspalveluiden avustukset

Sosiaali- ja terveyspalveluiden avustuksilla luodaan edellytyksiä sosiaali- ja terveyspalveluja edistävälle toiminnalle ja kannustetaan kuntalaisia hyvinvointia ja elämänlaatua edistävään yhteisölliseen toimintaan. Avustuksen saajilta edellytetään mitattavissa olevia toimenpiteitä, joilla on yhteys sosiaali-, terveys-, vanhus- tai vammaispalveluihin.

avustus
sosiaali- ja terveyspalvelut
Kuva
Lapsi piirtää ja värittää puuväreillä.

Liikunta-avustukset

Liikunta-avustuksilla luodaan edellytyksiä liikunnan ja urheilun harrastamiselle, tuottamiselle ja tekemiselle. Avustuksia myönnetään liikunta- ja urheiluseurojen ja muiden liikuntaa järjestävien yhdistysten perustoimintaan ja hankkeisiin, joiden tarkoituksena on liikunnallinen toiminta tai palvelu. Jyväskylän kaupungin strategian mukaisesti avustuksilla halutaan tukea asukkaiden osallistumista, vaikuttamisen mahdollisuuksia ja yhdenvertaisuutta.

avustus
liikunta
kohdeavustus
toiminta-avustus
Kuva
Kaksi ihmistä hiihtää järven jäällä

Jyväskylän kaupungin avustukset

Tarkemmat tiedot avustuskriteereistä, hakuohjeet ja tarkat hakuajat löytyvät jokaisen palvelualan omalta avustussivulta.

avustus
kohdeavustus
toiminta-avustus
Kuva
Rahaa pöydällä

Yhteistyö kansalaisjärjestöjen kanssa

Jyväskylän kaupunki tekee monenlaista yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa. Järjestötoimintaa tuetaan muun muassa myöntämällä toiminta- ja kohdeavustuksia, kutsumalla koolle järjestötoimijoita yhteistyöfoorumeihin ja tarjoamalla edullisia tiloja järjestötoimintaan.

yhdistys
avustus
tilat
Kuva
Lutakko Jyväsjärveltä