Hyppää pääsisältöön

Voit suodattaa hakutuloksia valitsemalla halumiasi suodattimia vasemmalta.

Palvelusetelitoiminta

Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan lakisääteisiä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja. Palvelusetelin saaminen edellyttää hoito- tai palvelutarpeen arviointia sekä palvelupäätöstä tai lähetettä. Palvelusetelipäätöksen saatuaan asiakas valitsee palvelusetelituottajan, ja sopii palvelun ostamisesta valitsemansa kaupungin hyväksymän palvelusetelituottajan kanssa. Palveluseteleiden käyttöä säätelee laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009).

Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialalla on käytössä seuraavat palvelusetelit:

palveluseteli
hankinta
Kuva
Kuntoutujan kädet osastofysioterapiassa

Avoimia ja tulevia tarjouspyyntöjä

Jyväskylän kaupungin tarjouspyynnöt

Jyväskylän kaupungin julkaisemat tarjouspyynnöt löytyvät hankinnan arvosta riippuen sähköisesti eri kanavista.

hankinta
kilpailutus
tarjouspyyntö
tarjous
Kuva
Kesäinen järvimaisema saarineen korkealta kuvattuna.

Palvelualoite

Palvelualoitteella kuntalaisella on mahdollisuus tehdä aloite kaupungin omana työnä tehtävän palvelun tai toiminnon kilpailuttamisesta ja ulkoistamisesta tai kokonaan yksityistämisestä. Aloitteessa tulee ilmetä perusteet, kuinka palvelu tai toiminto voitaisiin tuottaa laadullisesti paremmin ja kustannustehokkaasti jonkin ulkopuolisen palveluntuottajan toimesta.

palvelualoite
hankinta
Kuva
Matti Nykäsen mäki Laajavuoressa on valaistu pysyvästi. Valoteos Elisa Hillgen.

Hankinnat ja kilpailutus

Jyväskylän kaupunki noudattaa hankinnoissaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä ja kaupungin ohjeita kuten hankintojen linjauksia 2021-2024, hallintosääntöä sekä hankintaohjetta.

Jyväskylän kaupungin kilpailuttamispalvelut toimii osana konsernihallintoa. Kilpailuttamispalvelut toimii konsultoivana asiantuntijaorganisaationa kaupungin eri toimialoille ja liikelaitoksille. Lisäksi se vastaa Jyväskylän kaupungin keskitetyistä tavara- ja palveluhankinnoista eli ns. yhteishankinnoista.

kilpailutus
hankinta
Kuva
Linkki Kuokkalan sillalla