Hyppää pääsisältöön

Voit suodattaa hakutuloksia valitsemalla halumiasi suodattimia haun yhteydestä.

Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunnan päätöksiä 17.4.2024

Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.4.2024 kaikki asiat esityslistan mukaisesti.

Kokouksessa käsiteltiin liikunnan toiminta- ja kohdeavustukset, jotka päätettiin esityksen mukaisesti.

Asiasanat:  
kulttuuri- ja liikuntalautakunta
päätös
liikunta
kohdeavustus
toiminta-avustus
Kuva
Puheenjohtajan nuija. Kuva Antti Laukkarinen

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnassa 17.4.2024 liikunnan avustukset

Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunta käsittelee 17.4. kokouksessa muun muassa liikunnan toiminta- ja kohdeavustukset. Avustuksiin on budjetoitu jaettavaa tälle vuodelle yhteensä 135 000 euroa. Jaettava summa on 7 800 euroa (5 %) pienempi kuin viime vuonna.

Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunnan kokouksessa 17.4.2024 liikunnan avustukset

Asiasanat:  
kulttuuri- ja liikuntalautakunta
liikunta
kohdeavustus
toiminta-avustus
Kuva
Puheenjohtajan nuija. Kuva Antti Laukkarinen

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan päätöksiä 13.3.2024

Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunta hyväksyi kokouksessaan 13.3.2024 kaikki asiat esitysten mukaisesti.

Kokouksessa päätettiin muun muassa kulttuurin ja kansalaistoiminnan harkinnanvaraiset toiminta- ja kohdeavustukset, käsiteltiin kulttuuri- ja liiku

Asiasanat:  
kulttuuri- ja liikuntalautakunta
päätös
kohdeavustus
kulttuuriavustus
toiminta-avustus
kulttuuritoiminta
kansalaistoiminta
kuntalaisaloite
tilinpäätös
Kuva
Puheenjohtajan nuija. Kuva Antti Laukkarinen

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnassa 13.3.2024 mm. kulttuuri- ja kansalaistoiminnan avustukset ja tilinpäätös

Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunta käsittelee 13.3. kokouksessa muun muassa kulttuuri- ja kansalaistoiminnan harkinnanvaraiset avustukset. Nyt jaettavaksi esitettyjen avustusten lisäksi kulttuuri- ja liikuntalautakunta on jo myöntänyt 17.1.2024 kokouksessa kulttuuri- ja kansalaistoiminnan kumppanuussopimuksiin yhteensä 762 100 euroa. Nyt jaettavat kulttuuri ja kansalaistoiminnan avustukset ovat niin sanottuja harkinnanvaraisia toiminta- ja kohdeavustuksia, joihin on budjetoitu jaettavaa yhteensä 180 000 euroa.

Kulttuuritoiminnan harkinnanvaraisiin toiminta- ja kohdeavustuksiin on tänä vuonna käytettävissä yhteensä 120 000 euroa.

Asiasanat:  
kulttuuri- ja liikuntalautakunta
päätöksenteko
päätös
kohdeavustus
kulttuuriavustus
toiminta-avustus
kansalaistoiminta
Kuva
Puheenjohtajan nuija. Kuva Antti Laukkarinen

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnassa 15.3.2023 mm. avustukset ja liikunnan hinnasto

Keskiviikkona 15.3. kokoontuva Jyväskylän kaupungin kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää muun muassa kulttuuri-, liikunta- ja kansalaistoiminnan avustuksista, liikuntapalvelujen uudesta hinnastosta sekä liikuntapalvelujen osallistavan budjetoinnin kokeilun kohteista.

Liikunta-avustuksia esitetään jaettavaksi 142 800 euroa

Asiasanat:  
kulttuuri- ja liikuntalautakunta
päätös
kohdeavustus
toiminta-avustus
hinnasto
liikuntapalvelut
kansalaistoiminta
Kuva
Puheenjohtajan nuija. Kuva Antti Laukkarinen

Kansalaistoiminnan toiminta-avustukset

 • Hakuaika on tammiskuussa.
 • Toiminta-avustusta voivat hakea Jyväskylään rekisteröidyt yhdistykset ympärivuotiseen toimintaan.
 • Avustus on tarkoitettu yhdistyksen hakemuksessa esittämän toimintasuunnitelman mukaisiin menoihin.
 • Hakemuksen pakollisina liitteinä ovat toimintasuunnitelma ja talousarvio toimintakaudelle.
 • Uusi yhdistys voi hakea toiminta-avustusta sen jälkeen, kun se on toiminut rekisteröityneenä yhdistyksenä vähintään yhden kokonaisen toimintakauden.
 • Avustuspäätöksistä ilmoitetaan hakijoille sähköpostilla.

Tarkemmat avustuskri

toiminta-avustus
Kuva
Yläkaupungin Yön perhetapahtuma Mäki-Matin perhepuistossa. Kuva Riku Luomaa

Kulttuurin toiminta-avustukset

 • Hakuaika on tammikuussa.
 • Toiminta-avustusta voivat hakea Jyväskylään rekisteröidyt yhdistykset ympärivuotiseen toimintaan.
 • Avustus on tarkoitettu yhdistyksen hakemuksessa esittämän toimintasuunnitelman mukaisiin menoihin.
 • Hakemuksen pakollisina liitteinä ovat toimintasuunnitelma ja talousarvio toimintakaudelle.
 • Uusi yhdistys voi hakea toiminta-avustusta sen jälkeen, kun se on toiminut rekisteröityneenä yhdistyksenä vähintään yhden kokonaisen toimintakauden.
 • Avustusta ei myönnetä ryhmille, jotka toimivat kansalaisopiston ryhminä.
 • Avustuspä
kulttuuriavustus
toiminta-avustus
Kuva
Värikäs puu kävelykadulla kesällä. Kuva Jyväskylän kulttuuripalvelut

Liikunta-avustukset

Liikunta-avustuksilla luodaan edellytyksiä liikunnan ja urheilun harrastamiselle, tuottamiselle ja tekemiselle. Avustuksia myönnetään liikunta- ja urheiluseurojen ja muiden liikuntaa järjestävien yhdistysten perustoimintaan ja hankkeisiin, joiden tarkoituksena on liikunnallinen toiminta tai palvelu. Jyväskylän kaupungin strategian mukaisesti avustuksilla halutaan tukea asukkaiden osallistumista, vaikuttamisen mahdollisuuksia ja yhdenvertaisuutta.

liikunta
kohdeavustus
toiminta-avustus
Kuva
Pyöräilijöitä temppuilemassa trialhallissa. Kuva Ilkka Rekilä

Jyväskylän kaupungin avustukset

Avustustoiminnan yleisten periaatteiden tavoitteena on lisätä kaupungin avustustoiminnan läpinäkyvyyttä ja varmistaa yhtenäiset toimintatavat kaupungin eri toimialojen myöntämien avustusten käsittelyssä.

Keskeistä avustusten myöntämisessä on, että avustettavan toiminnan tulee edistää kaupungin strategian mukaista toimintaa, tukea tai täydentää kaupungin järjestämiä palveluita ja kuntalaisten hyvinvointia ja/tai kaupungin elinvoimaa. 

Toiminnan vaikuttavuuden arvioinnissa hyödynnetään avustuskohtaisesti määriteltyjä kriteerejä.

kohdeavustus
toiminta-avustus
Kuva
Jyväskylä-kirjainten takana aurinko laskee. Kuva Jaana Pinson

Kansalaistoiminnan avustukset

Kansalaistoiminnan avustuksilla luodaan edellytyksiä omaehtoiselle toiminnalle, joka suunnataan avoimesti asukkaille tavoitteena yhteisöllisyyden ja kumppanuuden vahvistaminen ja vapaaehtoistoiminnan lisääminen. Avustuksia myönnetään järjestöjen ja yhteisöjen asukas- ja kylätoimintaan sekä muuhun kansalaistoimintaan.

toiminta-avustus
kohdeavustus
Kuva
Yläkaupungin Yön perhetapahtuma Mäki-Matin perhepuistossa. Kuva Riku Luomaa

Kulttuuriavustukset

Kulttuuriavustuksilla luodaan edellytyksiä kulttuurin, kulttuuripalvelujen ja taiteen tekemiselle, tarjoamiselle ja harrastamiselle. Avustuksia myönnetään kulttuurialan yhdistyksille, yhteisöille ja työryhmille avoimeen kulttuuri- ja taidetoimintaan sekä taiteilijoille työtilojen vuokrakustannuksiin. 

kulttuuriavustus
toiminta-avustus
kohdeavustus
Kuva
Värikäs puu kävelykadulla kesällä. Kuva Jyväskylän kulttuuripalvelut