Hyppää pääsisältöön

Voit suodattaa hakutuloksia valitsemalla halumiasi suodattimia vasemmalta.

Sosiaalipalvelujen ja terveydenhuollon asiakastietojen tietosuoja

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaita ja potilaita koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Asiakkaan ja potilaan hyvän palvelun ja hoidon toteuttamiseksi asiakas- ja potilastiedoista pidetään henkilötietorekisteriä. Henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja ja tietojärjestelmiä saa käyttää vain asiakas- ja potilassuhteen hoitamiseen ja vain siinä laajuudessa, kun asian hoitaminen ja työtehtävät edellyttävät. Tietojärjestelmien käyttäjien käyttöoikeudet on määritelty työtehtävien hoitamisen vaatimassa laajuudessa.

tietosuoja
Kuva
Sähköinen asiointi älypuhelimella. Kuva Olli-Pekka Latvala

Sähköinen asiointi varhaiskasvatuksessa

Jyväskylässä päiväkotiin, perhepäivähoitoon, varhaiskasvatuksen kerhoihin ja esiopetukseen haetaan sähköisesti. 

Uudet asiakkaat: Sähköinen hakemus ja maksulaskuri

Palvelu ei edellytä tunnistautumista. Palvelun tuetut selaimet: Chrome ja Firefox (viimeisin versio), Edge Chromium 80+.

lapsiperhe
asiointi
varhaiskasvatus
esiopetus
tietosuoja
Kuva
lapsi tabletin avulla metsässä oppimassa. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen

Asiakkaan oikeudet rekisteritietoihin ja tietopyynnön tekeminen

Oikeus saada pääsy tietoihin

Asiakastietoja dokumentoidaan henkilörekisteriin. Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitteleekö tämä häntä koskevia henkilötietoja. Näin rekisteröidyllä on mahdollisuus arvioida ja varmistaa käsittelyn lainmukaisuus. Jos rekisteröidyn pyytää tietojaan nähtäväksi, rekisterinpitäjän on toimitettava hänelle jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista. Mikäli asiakkaalla on pääsy asiointijärjestelmään, on tietojen tarkastus helpointa tehdä itse järjestelmään kirjautumalla.

tietosuoja
asiakkaan oikeudet
rekisteröity
henkilötiedot
tietoturva

Tietosuoja Jyväskylän kaupungin palveluissa

Henkilötietojen suoja on osa yksityisyydensuojaa, joka on kansalaisen perusoikeus. Digitaalisten palvelujen yleistyessä tietosuoja on myös asiakkaan luottamuksen perusedellytys ja palvelun laadun tae.

Henkilötietojen käsittelystä säädetään mm. EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa, asetusta täsmentävässä Tietosuojalaissa, Julkisuuslaissa sekä useissa viranomaisen toimintaa säätelevässä erityislaeissa. Käsittelyn perusteena oleva lainsäädäntö määrittää myös sen, mitä oikeuksia rekisteröidyllä on suhteessa henkilötietojensa käsittelyyn.

GDPR
tietosuoja