Hyppää pääsisältöön

Voit suodattaa hakutuloksia valitsemalla halumiasi suodattimia haun yhteydestä.

Vaskooli - Kasvun ja oppimisen asiakasraati

Kasvun ja oppimisen asiakasraati – Vaskooli on varhaiskasvatuspalvelujen sekä Jyväskylän perusopetuksen 1. ja 2. luokan oppilaiden huoltajien osallistumisen ja vaikuttamisen kanava.

Raadin toiminta tarjoaa huoltajille säännöllisen mahdollisuuden osallistua varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluiden kehittämiseen. Vaskoolissa käsitellään ajankohtaisia aiheita, tapaamisten aiheet suunnitellaan jäsenten ehdotusten pohjalta.

asiakasraati
osallistuminen
varhaiskasvatus
Kuva
Kädet muodostavat sydämen. Kuva Pirjo Ala-Hynnilä

Jyväskylä - UNICEFin Lapsiystävällinen kunta

Jyväskylä on saanut UNICEF-lapsiystävällinen kunta tunnustuksen sitoutuneesta ja aktiivisesta kehittämistyöstä lapsen oikeuksien edistämiseksi.

Lapsiystävällinen kunta -malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja kansainväliseen Child Friendly City -malliin ja se auttaa kuntia edistämään lapsen oikeuksien toteutumista. Mallin ja UNICEFIN tuella Jyväskylä edistää lapsen oikeuksia kunnan päätöksenteossa, hallinnossa ja palveluissa.

unicef
lapsiystävällinen
kunta
lasten oikeudet
kuuleminen
osallistuminen
vaikuttaminen
päätöksenteko
Kuva
Jyväskylä - Unicefin lapsiystävällinen kunta. Kuva Jyväskylän kaupunki

Lähitalot

Jyväskylän kaupungin lähitalot

Kortteli Klubi keskustassa ja Piippurannan Klubi Kankaalla ovat avoimia kohtaamispaikkoja kaikenikäisille ihmisille. Sukupolvien väliset kohtaamiset ovat nimensä mukaisesti lähitalojen rikkaus ihmistä lähellä olevassa toiminnassa.

hyvinvointi
kulttuuri
osallistuminen
Kuva
Joukko eri-ikäisiä ihmisiä seisoo rivissä lähitalo Piippurannan Klubilla. Kuva Jiri Halttunen

Yleiskaavaprosessi

Yleiskaavaprosessi etenee neljän eri vaiheen kautta, joita ovat aloitusvaihe, luonnosvaihe, ehdotusvaihe ja hyväksymisvaihe.

yleiskaavoitus
kaupunkisuunnittelu
osallistuminen
Kuva
Puita ja metsää. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen

Asuinalueillat

Asuinalueillat ovat keskustelutilaisuuksia, jotka toistuvat säännöllisesti eri puolilla Jyväskylää. Illat tukevat kuntalaissa määrättyä kunnan asukkaiden ja palvelujen käyttäjien oikeutta osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Keskustelujen tarkoituksena on rakentaa yhteistä ymmärrystä asuinalueiden vahvuuksista ja kehittämisen kohteista. 

asukastilaisuus
asuinalueilta
osallistuminen
vaikuttaminen
Kuva
Piirroskuvassa kaksi valkoista taloa ja yksi keltainen. Kuva Linda Saukko-Rauta

Lasten ja nuorten osallisuus

Lapset ja nuoret pääsevät vaikuttamaan itseään koskevien palvelujen, oppimisympäristöjen ja toiminnan toteuttamiseen kaikissa ikävaiheissa. He myös osallistuvat ikänsä ja kehitysvaiheensa mukaisesti toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arvointiin sekä saavat kokemuksia kuulluksi ja arvostetuiksi tulemisesta yhteisön jäsenenä. Toimintaympäristö ja siellä oleva yhteisö kannustaa vuoropuheluun ja osallistumiseen sekä luo uusia toimintatapoja ja -rakenteita.

osallistuminen
vaikuttaminen
nuorisovaltuusto
lastenparlamentti
Kuva
Lapsen käsi tablettietokoneella. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen

Osallisuus palvelujen kehittämisessä

Asiakasraadit 

Asiakasraatien tarkoitus on tuoda palvelujen käyttäjät osallisiksi palvelujen kehittämiseen. Säännöllisesti tai silloin tällöin kokoontuvat raadit koostuvat palvelujen ydinasiakkaista. Aika ajoin Jyväskylän kaupungin asiakasraateihin haetaankin uusia jäseniä. 

osallistuminen
asiakasraati
Kuva
Jyväskylän kävelykatu muuttuu joulukuussa Joulukaduksi. Kuva Jiri Halttunen. Kuva Jiri Halttunen

Vaalit Jyväskylässä

Tietoa kunta-, eduskunta-, europarlamentti- ja presidentinvaaleista Jyväskylässä: 

  • vaalien järjestäminen
  • äänestysajat ja -paikat
  • kuntavaalien tulokset

Lisätietoja oikeusministeriön vaalisivulta

Vaalitoimiston toimistonhoitajat
Paula Vornanen ja Niina Ekstam
p. 040 351 1402, vaalit[at]jyvaskyla.fi
Postiosoite: PL 193, 40101 Jyväskylä

päätöksenteko
osallistuminen
vaalit
Kuva
Nainen maskissa äänestyskopissa. Kuva Jiri Halttunen