Hyppää pääsisältöön

Voit suodattaa hakutuloksia valitsemalla halumiasi suodattimia vasemmalta.

Kangas – lapsiperheiden urbaani idylli

21.12.2022
Kuudessa vuodessa Kankaasta on rakentunut moderni, yli 1000 asukkaan yhteisöllinen asuinalue, jossa viihtyvät niin opiskelijat, seniorit kuin työssäkäyvätkin. Lapsiperheille Kangas tarjoaa modernia kaupunkiasumista ja hyviä lähipalveluita.

Kankaan aluetta ja palveluja on kehitetty aktiivisesti yhdessä asukkaiden ja alueen yritysten kesken.

Asiasanat:  
Jyväskylän Kangas
lapsiperhe
asuinalue
Kuva
Valaistuja kerrostaloja Kankaalla yöllä. Kuva Ari Heinonen

Palvelutarpeen arviointitiimi auttaa lapsia ja lapsiperheitä

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon lapsen ja lapsiperheen asioissa

Palvelutarpeen arviointitiimin sosiaaliohjaajat tarjoavat matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa. Voit ottaa palveluohjaukseen ja neuvontaan yhteyttä puhelimitse, kun sinulla on huoli omasta tai perheesi tilanteesta tai kun et tiedä, mitä pitäisi tehdä ja haluat ohjeistusta asioittesi hoitamiseen.

lapsi
lapsiperhe
palvelu
sosiaalityö
Kuva
Kolme aikuista juttelee ja yhdellä on tietokone sylissä. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen

Tukea lapsille, nuorille ja heidän perheilleen Jyväskylässä

20.03.2020
Viimeisin päivitys 24.11.2022. Koottu yhteenveto korona-ajan palvelutarjonnasta lapsille, lapsiperheille ja nuorille Jyväskylässä.

Jyväskylän kaupungin palvelut lapsille, nuorille ja lapsiperheille. Kokosimme yhteenvedon palveluista Jyväskylässä. 

Asiasanat:  
korona
koronavirus
lapsi
lapsiperhe
nuori
Kuva
Lapsi värittää puuväreillä. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen

Kulttuurineuvola - Taidetta ja kulttuuria perheen pienimmille

Kulttuurineuvolat kevät 2023: 

Vinkkejä iloisiin hetkiin vauvan kanssa - kulttuurineuvolan perhevalmennus
Ke 15.2. klo 16-17.30 Jyväskylän taidemuseo, Kauppakatu 23
Suunnattu 0-2 -vuotiaille vanhempineen.
Vapaa pääsy, mutta ilmoittautuminen.

kulttuuri
lapsiperhe
Kulttuurineuvola
Kuva
Kulttuurineuvola-kortti ja vauva. Kuva Pia Maaranen

Perhekeskustoiminta

Mistä perhekeskustoiminnassa on kysymys?

Perhekeskustoiminta yhdistää lapsiperheiden arjen verkostot ja lapsiperhetoimijat yhdeksi kokonaisuudeksi. Se on rakenne ja tapa toimia yhdessä. Jyväskylässä perhekeskustoiminta tapahtuu verkostomaisesti yhdellätoista asuinalueella. Perhekeskusverkostot kokoontuvat noin neljää kertaa vuodessa. Verkostoissa on koolla Jyväskylän kaupungin, seurakunnan, järjestöjen ja yksityisen lapsiperhetoimijoita sekä alueen asukkaita.

lapsiperhe
Kuva
Jyväskylän perhekeskusverkostot, kuvakollaasi lapsista, nuorista ja lapsiperheistä.

Lastentutkimusklinikka

Perheneuvolassa toimii myös oppimisvaikeuksien tutkimuksiin ja kuntoutukseen erikoistunut työryhmä
Lastentutkimusklinikka. Lastentutkimusklinikkaa ylläpitävät yhteistyössä perheneuvola ja Niilo Mäki Instituutti.

Klinikan asiakkaaksi ohjaudutaan lähetteellä.

lapsiperhe

Hoitoa ja tukea

Lähipiirin apu tai ammattilaisen yleiset neuvot eivät auta, vaan tunnut tarvitsevan tapauskohtaista apua ja tukea.

Mietit terveyteen, parisuhteeseen tai seksuaalisuuteen liittyviä asioita ja kysymyksiä. Olet suunnittelemassa perheen perustamista tai haluat tukea vanhemmuuteen ja lasten kasvatukseen.

Varhaiskasvatuksen tai koulunkäynnin asiat mietityttävät tai tarvitset tietoa nuoren muuttaessa pois kotoa.

Olet kohdannut väkivaltaa, mietit talousasioita tai perheessä on peli- tai muita riippuvuuksia tai kriisitilanne.

 

perhekompassi
hoito
tuki
lapsiperhe
Kuva
Lapsi värittää puuväreillä. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen

Kotipalvelua palvelusetelillä

Jyväskylässä lapsiperheiden kotipalvelu järjestetään pääosin palvelusetelillä, jolloin asiakas ostaa palvelun yksityisiltä yrittäjiltä. Myöntävän päätöksen saatuaan perhe saa palvelusetelin, jolla he voivat ostaa kotipalvelua kaupungin hyväksymiltä palveluntuottajilta. Jyväskylän kaupunki maksaa palvelusetelin arvosta vähintään 20 euroa/tunti ja korkeintaan 32 euroa/tunti kotipalveluyrityksen tuntihinnasta. Palvelutuottajan tuntihinnan ja setelin arvon välisen summan eli niin sanotun omavastuuosuuden perhe maksaa itse.

lapsiperhe
kotipalvelu
palveluseteli

Ryhmätoiminta

Yksin vauvaa odottaville tukea

Yksin vauvaa odottavan äidin ei tarvitse pärjätä uudessa elämäntilanteessa omin neuvoin. Yksin äitinä -valmennuksessa ja -vertaisryhmässä kohtaa muita samassa tilanteessa olevia äitejä, saa tietoa ja uusia näkökulmia odotukseen, synnytykseen ja vauva-arkeen. Ryhmässä saa myös tietoa vauvaperheille tarkoitetuista palveluista.

varhainen tuki
perhetyö
lapsiperhe
Kuva
Ryhmä aikuisia juttelee toistensa kanssa. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen

Lapsiperheiden kotipalvelun maksujen määräytyminen

Kotipalvelu on lähtökohtaisesti perheelle maksullista. Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen tulot, perheen koko ja myönnetty tuntimäärä. Jos perheen tulot jäävät alle tulorajan, ei kotipalvelusta peritä maksua.

Valmistaudu kertomaan kotipalvelua hakiessasi tämän hetkiset perheen kuukausitulot. Tuloselvityslomaketta ei tarvitse tavallisesti täyttää vielä ensimmäistä kertaa hakiessasi kotipalvelua. Palveluohjaaja pyytää sinua toimittamaan tuloselvityksen liitteineen tarvittaessa. Tarkemmat tiedot huomioonotettavista bruttotuloista voit tarkistaa tuloselvityslomakkeesta.

kotipalvelu
lapsiperhe
palveluseteli

Lastensuojelun kotikuntoutus

Jyväskylässä perhekuntoutusta tarjotaan lastensuojelun kotikuntoutuksena perheiden kotona. 

Kotikuntoutus auttaa jyväskyläläisiä lastensuojelun asiakkuudessa olevia perheitä esimerkiksi tilanteissa, joissa riskinä on lapsen sijoitus kodin ulkopuolelle, lapsi kotiutuu avohuollon sijoituksesta tai huostaanotettu lapsi palaa kotiin. Kotikuntoutusta tarjotaan perheille tilanteissa, joissa perheellä on monimuotoisia ongelmia. Kuntoutus palvelee perheitä, jotka tarvitsevat vahvaa tukea ja ovat motivoituneita sitoutumaan kotikuntoutukseen.

kotikuntoutus
lastensuojelu
lapsiperhe
Kuva
Vaalean punaiset keijukaisen siivet ikkunassa. Kuva Pirjo Ala-Hynnilä

ArVo - arjen voimavarat - perhearviointimalli

Jyväskylän kaupungin perhetyössä kehitetty ja vuonna 2013 käyttöön otettu ArVo eli Arjen Voimavarat -malli auttaa perhettä arvioimaan omaa tilannettaan ja avun tarvettaan sekä löytämään arjen voimavaroja ja ratkaisuja perheohjaajien avulla. ArVo -työskentely kokoaa koko perheen yhteisen keskustelun äärelle.

ArVo on tiivis, selkeästi teemoitettu menetelmä, joka vaatii koko perheeltä sitoutumista ja halua muutokseen. Perhe itse ratkaisee, sopiiko työtapa heille. ArVon aloituksesta sovitaankin perheen kanssa yhdessä.

perhetyö
lapsi
nuori
lapsiperhe
lastensuojelu

Tehostettu perhetyö intensiivisenä

”Oli ehdottoman tärkeää, että perhetyöntekijä kannusti, eikä ollut syyttävä. Sai rauhassa kertoa tilanteista ja yhdessä etsittiin ratkaisuja” (Perheohjauksen asiakasperhe)

Tehostettu perhetyö on intensiivisenä tarkoitettu vaikeasti kuormittuneisiin perhetilanteisiin, joissa lastensuojelun huoli on vakava ja tuen tarve suuri. Työn lähtökohtana on lapsen hyvinvointi ja lapsen äänen kuuleminen.

Intensiivinen työskentely on kolmen kuukauden mittainen. Perhettä tavataan suunnitelman mukaisesti 2-5 kertaa viikossa, tarvittaessa myös iltaisin ja lauantaisin.

perhetyö
lapsi
nuori
lapsiperhe
lastensuojelu

Tehostettu perhetyö

Tehostetun perhetyön asiakkaaksi tullaan oman asuinalueen lastensuojelun sosiaalityöntekijän kautta. Työ perustuu asiakkaan kanssa yhdessä tehtyyn suunnitelmaan ja siinä määriteltyihin tavoitteisiin. Perheohjaus on myös yhteistyötä sosiaalityön, koulun, päiväkodin, terveyspalveluiden ja muiden perheen tarvitsemien tukipalveluiden kanssa. Työssä tärkeintä on luottamus, avoimuus, kokonaisvaltaisuus, suunnitelmallisuus sekä pitkäjänteisyys.

lastensuojelu
perhetyö
perhe
lapsiperhe
kotikuntoutus

Pikkulapsiperheiden psykologipalvelut

Pikkulapsiperheiden psykologit palvelevat äitiysneuvolan asiakkaita sekä 0-5-vuotiaita lapsia ja heidän perheitään. Psykologit työskentelevät yhdessä perheen kanssa, ja tarvittaessa myös neuvolan, varhaiskasvatuksen, lastensuojelun tai muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Yhteyttä voi ottaa, kun raskausaikana tai vanhempana mietityttää:

psykologi
vanhemmuus
mielenterveys
terveysasema
neuvola
masennus
ahdistus
kriisi
uupumus
lapsiperhe
Kuva
Vauva ja hänen äitinsä ovat iloisia. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen

Tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta

Onko perheesi tukiperheen tai tukihenkilön tarpeessa?

Tarve tukiperheelle on esimerkiksi silloin, kun perheellä ei ole tukiverkostoja ja arki on kuormittavaa. Käynnit tukiperheessä ovat viikonloppuisin, useimmiten kerran kuukaudessa 1-2 yötä kerrallaan.

Tukihenkilö on turvallinen aikuinen lapselle esimerkiksi yksinhuoltajaperheissä tai silloin, kun vanhemmilla ei ole mielestään tarpeeksi aikaa tai jaksamista tehdä mukavia asioita yhdessä lapsen kanssa tai lapsella on tarve aikuisen tukeen.

varhainen tuki
lapsi
lapsiperhe
tukiperhe
lomakoti
perhetyö
Kuva
Perhe keinumassa talvisessa perhepuistossa. Kuva Tero Takalo-Eskola