Hyppää pääsisältöön

Voit suodattaa hakutuloksia valitsemalla halumiasi suodattimia vasemmalta.

Barnahus - Lasten ja nuorten väkivaltatyö

Barnahus-hanke Jyväskylässä muun muassa kehittää ja parantaa väkivaltaa kokeneiden lasten, nuorten ja perheiden palvelupolkuja. Tavoitteena on myös turvata oikea-aikaisen tuen ja hoidon piiriin ohjautuminen tarvittavien viranomaistoimenpiteiden rinnalla. 

Työtä perheiden ja ammattilaisten kanssa

Hanketyöntekijä työskentelee ammattilaisten ja perheiden kanssa. Yhteyttä voivat ottaa perheet ja ammattilaiset Jyväskylästä, Hankasalmelta, Joutsasta, Luhangasta, Muuramesta, Petäjävedeltä, Toivakasta ja Uuraisilta. Hankkeen kotipesä on Jyväskylän kaupungin perheneuvolassa. 

väkivalta
lapsi
nuori
apu
Kuva
Sormet sormien lomassa. Kuva Pirjo Ala-Hynnilä

Apua neuropsykiatrisiin vaikeuksiin, Nepsy

Nepsy eli neuropsykiatriset vaikeudet tarkoittavat tarkkaavuuden vaikeuksia (ADHD), autismikirjon häiriötä ja Touretten oireyhtymää.

ADHD pitää sisällään usein käytetyn termin ADD. Autismikirjo sisältää mm. Aspergerin oireyhtymän ja lapsuusiän autismin.

ADHD:n ydinoireet ovat

  • tarkkaamattomuus
  • ylivilkkaus
  • impulsiivisuus

Oireet näkyvät ja painottuvat yksilöllisesti, ja ne haittaavat arjen toimintaa.

lapsi
nuori
lapsiperhe
apu
tuki
nepsy
tarkkaavaisuus
keskittyminen
asperger
Kuva
Lapset pelaavat tabletilla ja puhelimella lattialla. Kuva Riikka Kaakkurivaara

Perhekompassi

Apua kaikkiin elämän suuntiin 

Tarvitsetko hoitoa tai tukea elämäntilanteeseesi? Kaipaatko itse tai kaipaako perheenjäsenesi toimintaa tai seuraa ja yhdessäoloa?

Tiedätkö mihin ottaisit yhteyttä ja mistä helposti löydät yhteystiedot?

Perhekompassi on sähköinen palveluopas, johon on koottu lapsiperheille suunnattuja julkisia, yksityisiä ja kolmannen sektorin palveluita ja toimintaa. Perhekompassi auttaa löytämään oikeaan osoitteeseen nopeammin ja helpommin.

lapsiperhe
perhe
apu
tuki
perhekompassi
Kuva
Perhe kävelyllä luonnossa. Kuva Hannu Rainamo

Henkilökohtainen apu vaikeavammaiselle henkilölle

Henkilökohtaista apua järjestetään vaikeavammaiselle henkilölle, jolla on pitkäaikainen tai etenevä vamma tai sairaus, jonka vuoksi hän tarvitsee toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoista.

vammainen
koti
apu
henkilökohtainen
avustaja
Kuva
Peluriryhmän pyörätuolisählyä. Kuva Jenna Oksanen