Hyppää pääsisältöön

Voit suodattaa hakutuloksia valitsemalla halumiasi suodattimia haun yhteydestä.

Asumisneuvonta, kokemusasiantuntijuus ja rikosten sovittelu

Kokemusasiantuntijakoulutukset

ASSI-hankkeessa kehitetään kokemusasiantuntijakoulutusta ja koulutetaan kokemusasiantuntijoita sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Asumisneuvonta 

Asumisneuvonta on yleensä lyhytkestoista matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa, jonka päätavoitteena on turvata asuminen. Asumisneuvonnalla pyritään estämään vuokravelan syntyminen ja ehkäisemään häätöjä.

asunnottomuus
asumisneuvonta
kokemusasiantuntija
rikos
sovittelu

Kotikonstin kehittäminen

ASSI-hankkeen tavoitteena on kotona tehtävän päihdekuntoutuksen Kotikonstin kehittäminen ja levittäminen palveluihin yhdessä Keski-Suomen soteuudistus -hankkeen kanssa.

katkaisuhoito
asunnottomuus
asuminen
koti

Palvelukeskus Hanskan toiminnan kehittäminen

Palvelukeskus Hanskan palveluja kehitetään yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Palvelukeskus Hanska on tarkoitettu jyväskyläläisille, yli 18-vuotiaille asunnottomille, päihteileville ja palveluiden ulkopuolella oleville henkilöille.

Hanska
asunnottomuus
asuminen

Nopsajalka-tiimi

Monialainen liikkuva tiimi Nopsajalka palvelee asunnottomia tai asunnottomuusriskissä olevia henkilöitä. Tiimissä työskentelee psykiatrinen sairaanhoitaja, sosiaaliohjaaja, lähihoitaja sekä asumisneuvoja oman työnsä ohessa.

Tiimissä on myös aikuissosiaalityön, lastensuojelun, päihde-, kriisi- ja traumatyön osaamista ja kokemusta.

Nopsajalan kohderyhmänä ovat erityistä tukea tarvitseva henkilöt, joilla on vaikeuksia hakea ja saada tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja.

asunnottomuus
asuminen
nopsajalka

Assi asunto ensin -hanke

ASSI asunto ensin –hanke 1.10.2020 – 30.9.2022

Assi-hanke on sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama asunnottomuutta vähentävien sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämishankkeen 2020–2022 Jyväskylän osahanke. Jyväskylä on saanut jatkorahoituksen ja hanke jatkuu 1.10.2022-31.12.2023. 

asuminen
asunto
asunnottomuus
Kuva
Pölkintien kerrostalot. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen

Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat

- varhainen välittäminen, osallisuus ja asumisen tuki -hanke

Jyväskylä on mukana ARA:n (Asumisen rahoitus-ja kehittämiskeskus) hallinnoimassa Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat – varhainen välittäminen, osallisuus ja asumisentuki hankkeessa. Hankkeen toteutusaika on 1.3.2016-31.12.2019.

hanke
asunnottomuus