Hyppää pääsisältöön

Voit suodattaa hakutuloksia valitsemalla halumiasi suodattimia haun yhteydestä.

Väinölään suunnitteilla puutarhamaista asumista elämän eri vaiheisiin

Äijälän tilaan kuuluneelle peltoalueelle on suunnitteilla pientaloasumista ja ikääntyneiden palveluasumista vehreässä ympäristössä. Suunnittelun käynnistymisestä voi keskustella kaikille avoimessa asukastilaisuudessa 5.3.2024.

Jyskän Väinölässä, Äijälänkujan varrella sijaitsevassa korttelissa on käynnistynyt asemakaavan muutos.

Asiasanat:  
kaupunkisuunnittelu
asemakaava
asemakaavat (kaavat)
asemakaavoitus
asemakaavoitus
Kuva
kartalla sinisellä merkitty suunnittelualue. Kuva Jyväskylän kaupunkisuunnittelu

Toyotan teknologiakeskuksen kaavaluonnokset käsittelyyn

Majajärvelle suunnitteilla olevan TOYOTA GAZOO Racing World Rally Teamin teknologiakeskuksen toteuttamiseksi on käynnissä sekä osayleiskaavan että asemakaavan laadinta. Molempien kaavojen luonnokset ovat kaupunkirakennelautakunnan käsiteltävänä tiistaina 20.2. Lisäksi käsittelyssä on muun muassa asumisen kaavamuutokset Kortepohjasta ja Kauramäestä.

Jyväskylän kaupungin pohjoispuolelle Majajärven ympäristöön on suunnitteilla teknologiakeskus, joka perustuu Jyväskylän kaupungin, TOYOTA GAZOO Rac

Asiasanat:  
kaupunkirakennelautakunta
asemakaava
asemakaavat (kaavat)
asemakaavoitus
asemakaavoitus
osayleiskaava
Kuva
Ilmakuva, jossa oikealla lampi ja keskellä metsäaluetta, joka rajautuu yläosasta rakennettuun ympäristöön ja alaosasta sähkölinjaan. Kuva Ari Heinonen

Kuokkalan keskustan uuteen puurakentamisen kohteeseen haetaan kumppania

Moderni puurakentaminen jatkuu Kuokkalan keskustassa Syöttäjänkadulla. Jyväskylän kaupunki hakee nyt kumppania mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan monipuolista ja kokeilevaa kerrostaloasumista Puukuokasta, Kuokkalan kirkosta ja Kalonista tunnettuun ympäristöön.

Kuokkalan keskustasta on muodostumassa modernin puurakenteisen asumisen keskittymä.

Asiasanat:  
asemakaavoitus
asemakaavoitus
kaupunkisuunnittelu
puurakentaminen
kaupunkikehitys
Kuva
Havainnekuvissa hahmotelmia rakennuksista. Kuva Collaboratorio Oy

Keljonlahden työpaikka-alue laajenee vihreälle teollisuudelle

Keljonrannantien varrella olevalla työpaikka-alueella on käynnistynyt asemakaavan muutos, jonka tavoitteena on mahdollistaa vihreää siirtymää tukevan teollisuuden sijoittuminen. Alueen viljely- ja maataloustoiminnoille etsitään uusia paikkoja.

Keljonlahden nykyistä työpaikka-aluetta on suunnitteilla laajentaa Sysmäläntien alkukulkusillan ja Keljonlahden voimalaitoksen välisellä alueella.

Asiasanat:  
kaupunkisuunnittelu
asemakaavoitus
asemakaavoitus
palstaviljely
viljelypalsta
yritystontti
resurssiviisaus
kaupunkikehitys
Kuva
Kartta- ja ilmakuvaan rajattu kaavamuutosalueen sijainti. Kuva Jyväskylän kaupunkisuunnittelu

Sohlberginkatu 10

Keljonkankaalla suunnitellaan kaavamuutosta mahdollistamaan osoitteessa Sohlberginkatu 10 sijaitsevan alueen käyttötarkoituksen muuttamisen teollisuusalueesta liikuntapaikkarakentamisen alueeksi. 

Alue sijaitsee liikenneväylien läheisyydessä rajautuen lähes kauttaaltaan ympäröivään lähivirkistysalueeseen. Kaavamuutoksella ratkaistaan myös korttelin jakaminen erillisiksi tonteiksi.

asemakaavoitus
Kuva
Sohlberginkatu 10 rajattu kartalla. Kuva Jyväskylän kaupunkisuunnittelu

Tammirinteen uusi kaavaehdotus käsittelyyn

Vuoden ensimmäisessä kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa tiistaina 16.1. on käsittelyssä Tammirinteelle ehdotettava uusi suunnitteluratkaisu. Lisäksi käsiteltävänä on muun muassa myös muita asumisen, työpaikka- ja palvelurakentamisen kaavamuutoksia.

Tammirinteelle uusi suunnitteluratkaisu

Halssilan ja Jyskän väliin sijoittuvalle Tammirinteelle on suunniteltu uutta asuinaluetta.

Asiasanat:  
asemakaavoitus
kaupunkirakennelautakunta
Kuva
Havainnekuvassa kuvattu valkoisilla elementeillä ilmasta käsin suunniteltua rakentamista. Kuva Jyväskylän kaupunkisuunnittelu

Vasarakatu 3-7

Huhtasuon kaupunginosaan Seppälän liikealueelle osoitteisiin Vasarakatu 3-7 suunnitellaan yksityisen maanomistajan hakemuksesta  asemakaavan muutosta tavoitteena mahdollistaa vähittäiskaupan suuryksikön ja siihen liittyvien piha- ja pysäköintialueiden rakentaminen. Suunnittelualueeseen kuuluu myös Vasarakatu vähintään suunnittelualueen katuosuudelta ja viereinen rautatiealue

asemakaavoitus
Kuva
Näkymä vasarakadulle, vasarakatu 3 kohdalta. Kuva Jyväskylän kaupunkisuunnittelu

Karpalokuja 5

Huhtasuon kaupunginosaan suunnitellaan kaavamuutosta, jonka tarkoitus on mahdollistaa alueelle asuinrakentamista.

Suunnittelualue on osin rakentamatonta metsäistä aluetta ja alueella sijaitsee päiväkotirakennus piha-alueineen. Alueella on myös jäljellä vanhoja perustuksia aikaisemmasta rakennuksesta. Alueella risteilee polkuverkosto. 

asemakaavoitus
Kuva
Karpalokuja 5 ympyröity kartalla. Kuva Jyväskylän kaupunkisuunnittelu

Keljonrannantie

Keljonlahdelle suunnitellaan kaavamuutosta olemassa olevan työpaikka-alueen laajentamiseksi sekä alueen liikenneverkon parantamiseksi. Kaavamuutoksen tarkoituksena on lisäksi selvittää Harakkasaaren venesataman ja sen eteläisen ranta-alueen mahdollisuuksia maankäytön kehittämiseksi.

Kaavamuutos on käynnistynyt Jyväskylän kaupungin hakemuksesta. Suunnittelualue on alustavasti kooltaan noin 25 hehtaaria, ja se tarkentuu asemakaavaprosessin edetessä. Alue on suurimmaksi osaksi Jyväskylän kaupungin omistuksessa. 

asemakaavoitus
Kuva
keljonlahden kaavamuutosalue rajattu kartalla. Kuva Jyväskylän kaupunkisuunnittelu

Kortepohjan keskusta

Kortepohjan asuinalueen keskustaan suunnitellaan täydennysrakentamista. Kaavamuutoksen tavoitteena on luoda edellytykset Kortepohjan keskustan kokonaisvaltaiselle kehittämiselle viihtyisänä, tiiviinä ja toiminnoiltaan monipuolisena lähikeskuksena.

asemakaavoitus
Kuva
Kortepohjan keskustan asemakaavamuutoksen havainnekuva 2021. Kuva Jyväskylän kaupunkisuunnittelu

Tellervonkatu 5

Keskustaan alakaupungin alueelle Tellervonkatuun, Yrjönkatuun ja Tapionkatuun rajautuvalle alueelle on suunnitteilla asumispainotteista täydennysrakentamista.

Suunnittelualueella sijaitsee Vapon pääkonttoriksi rakennettu toimistorakennus (Yrjönkatu 42), toinen toimistokäytössä oleva rakennus (Tellervonkatu 5), asuinkäyttöön muutettu oikeustalona ja sosiaaliasemana toiminut rakennus (Tapionkatu 8) sekä pysäköintialue, jonka alla on pysäköintihalli.

asemakaavoitus
Kuva
Tellervonkatu 5, Vapon pääkonttori. Kuva Jyväskylän kaupunkisuunnittelu

Jyväskeskus

Jyväskylän ydinkeskustaan Kauppakadun ja Asemakadun risteyksen länsipuolella sijaitsevaan Jyväskeskukseen on suunnitteilla asumispainotteista täydennysrakentamista.

asemakaavoitus
Kuva
Viistokuva Jyväskeskuksesta idän suunnasta. Kuva Jyväskylän kaupunki

Gummeruksenkatu 13

Jyväskylän ydinkeskustaan Yläkaupungille, Gummeruksenkatuun, Yliopistonkatuun sekä asuinkerrostalojen korttelialueeseen rajautuvalle alueelle on suunnitteilla asumispainotteista täydennysrakentamista. 

Suunnittelualueella sijaitsee 1963 valmistuneet arkkitehti Matti Hämäläisen suunnittelemat kolme ja puoli – kuusikerroksinen asuinkerrostalo ja puolitoistakerroksinen liikerakennus. Asuinkerrostalo sijoittuu Gummeruksenkadun varteen porrastuen maastonmuotojen mukaisesti.

asemakaavoitus
Kuva
Havainnekuvassa mallitettu suunnitteilla olevaa rakennusta maisemaan. Kuva Arkkitehtipalvelu Oy

Ydinkeskustan korkean rakentamisen linjaukset

Ydinkeskustan korkean rakentamisen linjaukset on laadittu ohjaamaan keskusta-alueen kaupunkisuunnittelua ja asemakaavoitusta siten, että yksittäiset hankkeet toteuttavat johdonmukaisesti yhtenäistä kokonaisnäkemystä keskustan kaupunkirakenteen kehittämisestä ja jyväskyläläisen identiteetin vahvistamisesta.

arkkitehtuuri
korkea rakentaminen
kaavoitus
asemakaavoitus
Jyväskylän keskusta
Kuva
Korkean rakentamisen visiosuunnitelma. Kuva Tieno Arkkitehdit Oy

Asemakaavaprosessi ja siihen osallistuminen

Jyväskylässä asemakaavojen kaavoitusprosessi etenee neljässä vaiheessa, joita ovat aloitusvaihe, luonnosvaihe, ehdotusvaihe ja hyväksymisvaihe. Osallisilla on mahdollisuus vaikuttaa kaikissa kaavoitusprosessin vaiheissa.

Asemakaavojen muutokset ja laajennukset voivat olla vaikutuksiltaan merkittäviä tai vähäisiä. Vaikutuksiltaan merkittävät asemakaavat hyväksyy kaupunginvaltuusto ja vaikutuksiltaan vähäiset asemakaavat kaupunkirakennelautakunta.

asemakaavoitus
kaupunkisuunnittelu
Kuva
Asemakaavakartta. Kuva Jyväskylän kaupunkisuunnittelu