Hyppää pääsisältöön

Voit suodattaa hakutuloksia valitsemalla halumiasi suodattimia haun yhteydestä.

Lehtisaaren Koulurannan kaavaluonnokseen tutustutaan asukastilaisuudessa 8.8.

Säynätsalon Lehtissaaressa käytöstä poistuneiden koulurakennusten ympäristöön on suunnitteilla pienimuotoista asumista vanhojen rakennusten tilalle. Kaavaluonnokseen voi tutustua ja siitä keskustella asukastilaisuudessa 8.8.

Lehtisaaren entisen koulun alueelle Päijänne-maisemiin kaavaillaan pienimittakaavaista asuinrakentamista.

Asiasanat:  
kaupunkisuunnittelu
osallisuus
asemakaavoitus
Kuva
Jyväskylän kaupungin markkinointilogossa on teksti Jyväskylä ja logo. Kuva Jyväskylän kaupunki

Keljonlahdelle kaavailtu vihreän teollisuuden hanke tekisi voimalaitoksen hukasta hyötyä

Keljonrannantien varrelle on suunnitteilla vihreää tuotannollista teollisuutta, joka hyödyntäisi läheisen Keljonlahden voimalaitoksen sivuvirtoja. Alueen kaavamuutosta valmistellaan ja tavoitteena on saada luonnos lautakuntakäsittelyyn alkusyksyn aikana. Elokuussa suunnitelmiin voi tutustua ja niistä keskustella suunnittelijoiden ja hanketoimijoiden kanssa asukastilaisuudessa.

Keljonlahden nykyistä työpaikka-aluetta on suunnitteilla laajentaa Sysmäläntien alkukulkusillan ja Keljonlahden voimalaitoksen välisellä alueella.

Asiasanat:  
kaupunkisuunnittelu
asemakaavoitus
kaupunkikehitys
osallisuus
Kuva
Ilmakuvassa pelto-, tie- ja raidealueita sekä taustamaisemassa voimalaitos. Kuva Ari Heinonen

Laajavuoren liikunta- ja matkailualue

Laajavuoren alueelle on suunnitteilla asemakaavan muutos, jolla päivitetään kaava vastaamaan nykytilannetta sekä mahdollistetaan lähivuosille suunniteltu maankäyttö ja rakentaminen. 

kaupunkisuunnittelu
asemakaavoitus
Kuva
Sijaintikartta Laajavuoren asemakaavan muutosalueesta. Kuva kaupunkisuunnittelu

”Uudenlaista asumista, kirjasto kuntoon ja käyttöön” - Kortepohjan vanhan kirjaston kortteliin haussa kumppani kehittämisyhteistyöhön

Kortepohjan entisen kirjaston korttelissa puretaan paraikaa käytöstä poistettua päiväkotia. Kirjastorakennus halutaan säilyttää ja sen ympärille luoda monipuolisia, muuntojoustavia asumisen vaihtoehtoja. Korttelin kehittämiseen haetaan kesän ajan yhteistyökumppania alueen jatkosuunnitteluun ja toteutukseen.

Isännäntiellä Kortepohjassa on käynnistynyt kumppanihaku, jolla etsitään toimijaa kehittämään entisen kirjaston korttelia yhteistyössä Jyväskylän k

Asiasanat:  
kaupunkikehitys
asemakaavoitus
Kuva
Havainnekuvassa kirjaston korttelissa uudisrakentamista kirjastorakennuksen takana. Kuva Arkkitehtitoimisto Inaro Oy

Kurjenkuja 2

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa tontin kehittäminen ja tiivistäminen purkavalla täydennysrakentamisella.

Suunnittelualue sijaitsee Halssilassa noin kahden kilometrin päässä keskustasta ja alueen lähiympäristössä on kerros- ja rivitaloja. Asemakaavan muutos on käynnistynyt yksityisen maanomistajan aloitteesta. 

asemakaavoitus
Kuva
Ilmakuvassa suunnittelualueen rajaus. Kuva Jyväskylän kaupunkisuunnittelu

Osallistu suunnitteluun

Kaupunkiympäristön suunnittelua tehdään eri tavoin ja myös osallistumisen keinoja on monenlaisia.

kaupunkisuunnittelu
asemakaavoitus
kaavoitus
kaavoitus
rantakaavoitus
yleiskaavoitus
yleiskaavoitus
Kuva
Ihmisiä työskentelemässä pöydän ääressä. Kuva Riikka Kaakkurivaara

Viitaniemen pintavesilaitos

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on uuden pintavesilaitosrakennuksen rakentaminen nykyisen pintavesilaitoksen itäpuolelle.

Suunnittelualue sijaitsee kaupungin keskustan luoteispuolella Tuomiojärven rannassa osoitteessa Eeronkatu 10-12. Alueella sijaitsee Viitaniemen pintavesilaitos ja Viitaniemen eläinlääkäriasema. Kaavamuutoksen hakijana on Alva-yhtiöt Oy.

asemakaavoitus
Kuva
Viitaniemen pintavesilaitoksen kaavamuutoksen rajaus ilmakuvassa. Kuva Jyväskylän kaupunkisuunnittelu

Hollitaipaleentie 15

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on rakennusoikeuden lisääminen niin, että mahdollistetaan käyttöullakoiden käyttöönotto asuintilaksi. 

Suunnittelualue sijaitsee Mannilan alueella noin viiden kilometrin päässä keskustasta. Suunnittelualuetta rajaa idän puolella Hollitaipaleentien ja länsipuolella metsäinen viheralue. Lähiympäristössä on rivitaloja sekä erillispientaloja. Kaavamuutos laaditaan yksityisen hakijan aloitteesta.

asemakaavoitus
Kuva
Hollitaipaleentien kaavamuutoksen suunnittelualue ilmakuvassa. Kuva Jyväskylän kaupunkisuunnittelu

Jyväskylän yleiskaavan 2050 tavoitteet kaupunkirakennelautakunnan päätettävänä

Tiistaina 23.4. kokoontuvan Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä ovat käynnistyneen yleiskaavatyön tavoitteet. Lisäksi lautakunnalla ovat käsittelyssä muun muassa Taulumäen vesitornin, Sepänkatu 14:n ja Seminaarinmäen asemakaavat sekä Kukkulan vaiheasemakaava.

Tavoitteet ohjaamaan yleiskaavan laadintaa

Jyväskylän yleiskaava 2050 on tullut vireille tammikuussa 2024.

Asiasanat:  
kaupunkirakennelautakunta
kaupunkisuunnittelu
yleiskaavoitus
yleiskaavoitus
asemakaavoitus
Kuva
Kukkaketo ja kaupunki. Kuva Merja Huovelin

Sohlberginkatu 10

Keljonkankaalla suunnitellaan kaavamuutosta mahdollistamaan osoitteessa Sohlberginkatu 10 sijaitsevan alueen käyttötarkoituksen muuttamisen teollisuusalueesta liikuntapaikkarakentamisen alueeksi. 

Alue sijaitsee liikenneväylien läheisyydessä rajautuen lähes kauttaaltaan ympäröivään lähivirkistysalueeseen. Kaavamuutoksella ratkaistaan myös korttelin jakaminen erillisiksi tonteiksi.

asemakaavoitus
Kuva
Sohlberginkatu 10 rajattu kartalla. Kuva Jyväskylän kaupunkisuunnittelu

Vasarakatu 3-7

Huhtasuon kaupunginosaan Seppälän liikealueelle osoitteisiin Vasarakatu 3-7 suunnitellaan yksityisen maanomistajan hakemuksesta  asemakaavan muutosta tavoitteena mahdollistaa vähittäiskaupan suuryksikön ja siihen liittyvien piha- ja pysäköintialueiden rakentaminen. Suunnittelualueeseen kuuluu myös Vasarakatu vähintään suunnittelualueen katuosuudelta ja viereinen rautatiealue

asemakaavoitus
Kuva
Näkymä vasarakadulle, vasarakatu 3 kohdalta. Kuva Jyväskylän kaupunkisuunnittelu

Karpalokuja 5

Huhtasuon kaupunginosaan suunnitellaan kaavamuutosta, jonka tarkoitus on mahdollistaa alueelle asuinrakentamista.

Suunnittelualue on osin rakentamatonta metsäistä aluetta ja alueella sijaitsee päiväkotirakennus piha-alueineen. Alueella on myös jäljellä vanhoja perustuksia aikaisemmasta rakennuksesta. Alueella risteilee polkuverkosto. 

asemakaavoitus
Kuva
Karpalokuja 5 ympyröity kartalla. Kuva Jyväskylän kaupunkisuunnittelu

Keljonrannantie

Keljonlahdelle suunnitellaan kaavamuutosta olemassa olevan työpaikka-alueen laajentamiseksi sekä alueen liikenneverkon parantamiseksi. Kaavamuutoksen tarkoituksena on lisäksi selvittää Harakkasaaren venesataman ja sen eteläisen ranta-alueen mahdollisuuksia maankäytön kehittämiseksi.

Kaavamuutos on käynnistynyt Jyväskylän kaupungin hakemuksesta. Suunnittelualue on alustavasti kooltaan noin 25 hehtaaria, ja se tarkentuu asemakaavaprosessin edetessä. Alue on suurimmaksi osaksi Jyväskylän kaupungin omistuksessa. 

asemakaavoitus
Kuva
keljonlahden kaavamuutosalue rajattu kartalla. Kuva Jyväskylän kaupunkisuunnittelu

Kortepohjan keskusta

Kortepohjan asuinalueen keskustaan suunnitellaan täydennysrakentamista. Kaavamuutoksen tavoitteena on luoda edellytykset Kortepohjan keskustan kokonaisvaltaiselle kehittämiselle viihtyisänä, tiiviinä ja toiminnoiltaan monipuolisena lähikeskuksena.

Kaava-alue käsittää Kortepohjan keskustan keskeisimmät korttelit kuten liikekeskuksen, seurakuntakeskuksen ja päiväkodin ja kirjaston korttelit sekä ylioppilaskylän I- ja II-alueet. Lisäksi suunnittelualueeseen kuuluu kortteleihin liittyvät pysäköintikorttelit ja katu- ja virkistysalueet.

asemakaavoitus
Kuva
Kortepohjan keskustan asemakaavamuutoksen havainnekuva 2021. Kuva Jyväskylän kaupunkisuunnittelu

Tellervonkatu 5

Keskustaan alakaupungin alueelle Tellervonkatuun, Yrjönkatuun ja Tapionkatuun rajautuvalle alueelle on suunnitteilla asumispainotteista täydennysrakentamista.

Suunnittelualueella sijaitsee Vapon pääkonttoriksi rakennettu toimistorakennus (Yrjönkatu 42), toinen toimistokäytössä oleva rakennus (Tellervonkatu 5), asuinkäyttöön muutettu oikeustalona ja sosiaaliasemana toiminut rakennus (Tapionkatu 8) sekä pysäköintialue, jonka alla on pysäköintihalli.

asemakaavoitus
Kuva
Tellervonkatu 5, Vapon pääkonttori. Kuva Jyväskylän kaupunkisuunnittelu

Jyväskeskus

Jyväskylän ydinkeskustaan Kauppakadun ja Asemakadun risteyksen länsipuolella sijaitsevaan Jyväskeskukseen on suunnitteilla asumispainotteista täydennysrakentamista.

asemakaavoitus
Kuva
Viistokuva Jyväskeskuksesta idän suunnasta. Kuva Jyväskylän kaupunki

Gummeruksenkatu 13

Jyväskylän ydinkeskustaan Yläkaupungille, Gummeruksenkatuun, Yliopistonkatuun sekä asuinkerrostalojen korttelialueeseen rajautuvalle alueelle on suunnitteilla asumispainotteista täydennysrakentamista. 

Suunnittelualueella sijaitsee 1963 valmistuneet arkkitehti Matti Hämäläisen suunnittelemat kolme ja puoli – kuusikerroksinen asuinkerrostalo ja puolitoistakerroksinen liikerakennus. Asuinkerrostalo sijoittuu Gummeruksenkadun varteen porrastuen maastonmuotojen mukaisesti.

asemakaavoitus
Kuva
Havainnekuvassa mallitettu suunnitteilla olevaa rakennusta maisemaan. Kuva Arkkitehtipalvelu Oy

Ydinkeskustan korkean rakentamisen linjaukset

Ydinkeskustan korkean rakentamisen linjaukset on laadittu ohjaamaan keskusta-alueen kaupunkisuunnittelua ja asemakaavoitusta siten, että yksittäiset hankkeet toteuttavat johdonmukaisesti yhtenäistä kokonaisnäkemystä keskustan kaupunkirakenteen kehittämisestä ja jyväskyläläisen identiteetin vahvistamisesta.

arkkitehtuuri
korkea rakentaminen
kaavoitus
asemakaavoitus
Kuva
Korkean rakentamisen visiosuunnitelma. Kuva Tieno Arkkitehdit Oy

Asemakaavaprosessi ja siihen osallistuminen

Jyväskylässä asemakaavojen kaavoitusprosessi koostuu neljästä vaiheesta, joita ovat aloitusvaihe, luonnosvaihe, ehdotusvaihe ja hyväksymisvaihe. Osallisilla on mahdollisuus vaikuttaa kaikissa kaavoitusprosessin vaiheissa.

Asemakaavojen muutokset ja laajennukset voivat olla vaikutuksiltaan merkittäviä tai vähäisiä. Vaikutuksiltaan merkittävät asemakaavat hyväksyy kaupunginvaltuusto ja vaikutuksiltaan vähäiset asemakaavat kaupunkirakennelautakunta.

asemakaavoitus
kaupunkisuunnittelu
Kuva
Asemakaavakartta. Kuva Jyväskylän kaupunkisuunnittelu