Hyppää pääsisältöön

Voit suodattaa hakutuloksia valitsemalla halumiasi suodattimia haun yhteydestä.

Osallistu suunnitteluun

Kaupunkiympäristön suunnittelua tehdään eri tavoin ja myös osallistumisen keinoja on monenlaisia.

kaupunkisuunnittelu
asemakaavoitus
kaavoitus
kaavoitus
rantakaavoitus
yleiskaavoitus
yleiskaavoitus
Kuva
Ihmisiä työskentelemässä pöydän ääressä. Kuva Riikka Kaakkurivaara

Jyväskylän yleiskaavan 2050 tavoitteet kaupunkirakennelautakunnan päätettävänä

Tiistaina 23.4. kokoontuvan Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä ovat käynnistyneen yleiskaavatyön tavoitteet. Lisäksi lautakunnalla ovat käsittelyssä muun muassa Taulumäen vesitornin, Sepänkatu 14:n ja Seminaarinmäen asemakaavat sekä Kukkulan vaiheasemakaava.

Tavoitteet ohjaamaan yleiskaavan laadintaa

Jyväskylän yleiskaava 2050 on tullut vireille tammikuussa 2024.

Asiasanat:  
kaupunkirakennelautakunta
kaupunkisuunnittelu
yleiskaavoitus
yleiskaavoitus
asemakaavoitus
Kuva
Kukkaketo ja kaupunki. Kuva Merja Huovelin

Putkilahden kyläselvitys

Putkilahden kyläselvityksen tavoitteena oli selvittää maankäytön suunnittelutarpeet ja löytää oikea väline Putkilahden kyläalueen rakentamisen ohjaamiseen. Keskeisenä kysymyksenä selvitystyössä oli, onko alueelle tarpeen laatia osayleiskaavaa vai voidaanko rakentamista ohjata kyläselvityksen avulla? Rakentamisen tiivistämismahdollisuuksia ja muutostarpeita selvitettiin niin rantojen kuin kuivanmaankin osalta. Lisäksi tarkasteltiin laajentumistarvetta osayleiskaavaksi tai kyläyleiskaavaksi.

kyläselvitys
yleiskaavoitus

Kuikan ja Nyrölän kyläselvitys

Kaupunginvaltuuston syksyllä 2015 hyväksymän Jyväskylän kaupungin yleiskaavan pääkartassa (Yhdyskuntarakenteen ohjaus) määriteltiin mm. maaseutualueiden kylähelmet, kyläalueet, maaseutuasumisen nauha-alueet ja maaseutuelinkeinojen alueet. Yleiskaavaa laadittaessa päätettiin, että maaseudun kylien osalta tarkempi maankäytön suunnittelu tehdään osayleiskaavoina ja kyläselvityksinä. Kuikka-Nyrölän alueella aloitettiin kyläselvityksellä ja se valmistui vuonna 2016.

kyläselvitys
yleiskaavoitus

Kuohu - Sarvenperä kyläselvitys

Selvityksessä on tarkasteltu Kuohun ja Sarvenperän maankäyttöä ja sen jatkosuunnittelukysymyksiä. Työn tärkeänä osana oli kartoittaa asukkaiden näkemyksiä ja toiveita alueen kehittämiseksi. Näkemyksiä kerättiin suunnittelun aikana erilaisin kyselyin sekä kolmessa kyläillassa.

kyläselvitys
yleiskaavoitus

Yleiskaavaprosessi

Yleiskaavaprosessi etenee neljän eri vaiheen kautta, joita ovat aloitusvaihe, luonnosvaihe, ehdotusvaihe ja hyväksymisvaihe.

yleiskaavoitus
kaupunkisuunnittelu
osallistuminen
Kuva
Puita ja metsää. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen