Hyppää pääsisältöön

Voit suodattaa hakutuloksia valitsemalla halumiasi suodattimia vasemmalta.

Puistokadun päiväkotikoulun oppilashuoltosuunnitelma

Esiopetusyksikön yksikkökohtainen oppilashuoltosuunnitelma

Esiopetuksen oppilashuollon tavoitteena on terveen ja turvallisen kasvu- ja oppimisympäristön luominen. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko esiopetusyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä esiopetuksen henkilöstö seuraa, kehittää ja arvioi esiopetusyhteisön hyvinvointia tukevia käytäntöjä yhteistyössä huoltajien, lasten, oppilashuollosta vastaavien henkilöiden sekä muiden tarvittavien toimijoiden kanss

lapsi
varhaiskasvatus
esiopetus
oppilashuolto
erityissuunnitelma
Kuva
Kolme lasta istuu käsikädessä, kasvot eivät näy

Tuen palvelut varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Jyväskylän varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa lapsi saa kehitykseensä ja oppimiseensa yksilöllistä tukea osana palvelujen muuta toimintaa. Tuki järjestetään lapsen lähialueen päiväkodissa, perhepäivähoidon tai kerhon ryhmässä. Lapsen kehityksen ja oppimisen tuen järjestämisessä käytetään tuen kolmiportaista mallia. Yhteiset käsitteet varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen jatkumossa helpottavat kasvattajien keskinäistä vuoropuhelua ja yhteistyötä. Oikea-aikaisella tuella lapsia autetaan mahdollisimman varhain ja annettu tuki ennaltaehkäisee ongelmien syntymistä.   

yksilöllinen
tehostettu
tuki
oppiminen
kehitys
varhaiskasvatus
esiopetus
Kuva
Lapsen kädet leikkivät legopalikoilla

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu

Jyväskylä on mukana opetus- ja kulttuuriministeriön toteuttamassa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa. Elokuussa 2021 käynnistyvään kokeiluun osallistuvat vuonna 2016 syntyneet lapset ja elokuussa 2022 alkavaan kokeiluun vuonna 2017 syntyneet lapset.

 Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt Jyväskylästä kokeiluun osallistuvat esiopetuksen toimipaikat. Jyväskylässä kokeiluun valikoitui mukaan 16 päiväkotia:

esiopetus
kaksivuotinen
kokeilu
valtakunnallinen
Kuva
Kolme poikaa istuu pöydän ääressä ja kokoaa palapeliä / Dolly Aittanen

Tikan koulun esiopetus

Syyslomaviikolla 18.-22.10. Tikan esiopetus on kiinni. Tikan päiväkoti toimii päivystävänä päiväkotina Tikan ja Ristikiven päiväkotien sekä Tikan esiopetuksen varhaiskasvatusta tarvitseville lapsille. Päivystävänä johtajana toimii Sanna Puukari-Pirinen, p. 050 597 8941.

esiopetus
Kuva
Tikan koululla sijaitsevan esiopetusryhmän tilat

Kuokkalan yhtenäiskoulun esiopetus

Kuokkalan yhtenäiskoulun esiopetus sijaitsee yhtenäiskoulun P-rakennuksen 1. kerroksessa, liikuntakeskus Graniitin puoleisessa päädyssä. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus järjestetään samoissa tiloissa. Kuokkalan yhtenäiskoulun esiopetus on avoinna ma-pe pääsääntöisesti 6.30-17.00.
Esiopetusaika on 8.30-12.30, paitsi keskiviikkoisin 9.00-13.00.

Esiopetusaika on porrastettu toiminnan, ruokailun ja ulkoilujen osalta A- ja B-kotiryhmien välillä. A-kotiryhmässä on kaksi esiopetusryhmää, Tutkijat ja Keksijät. B-kotiryhmässä puolestaan on Oivaltajat ja Seikkailijat.

esiopetus
Kuokkalan yhtenäiskoulu
Kuva
Kuokkalan yhtenäiskoululla sijaitsevan esiopetusryhmän paikka

Kaksivuotisen esiopetuskokeilun paikallinen opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2021

07.06.2021
Jyväskylä on mukana valtakunnallisessa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa lukuvuosina 2021–2024. Kaksivuotisen esiopetuskokeilun valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteet on hyväksytty 5.2.21. Sivistyslautakunta hyväksyi 1.8.2021 voimaan tulevan Jyväskylän kaksivuotisen esiopetuskokeilun paikallisen opetussuunnitelman 26.5.2021.

Jyväskylän paikallisessa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelmassa painottuvat eheä oppimisen polku, lasten päivän eheys, 5-vuotiaid

Asiasanat:  
esiopetus
kokeilu
oppiminen
valtakunnallinen
esiopetussuunnitelma
paikallinen
päätös
esiopetuskokeilu
Kuva
Kolme poikaa istuu pöydän ääressä ja kokoaa palapeliä / Dolly Aittanen

Jyväskylästä valtakunnalliseen kaksivuotiseen esiopetuksen kokeiluun valittu 16 päiväkotia

15.04.2021
Toimipaikkamäärältään isommissa kokeilukunnissa kokeilutoimintaa järjestäviksi toimipaikoiksi Opetus- ja kulttuuriministeriö on poiminut satunnaisotannalla noin 40 prosenttia kunnan kokeiluun kelpoisista esiopetuksen toimipaikoista. Kokeilu käynnistyy elokuussa 2021. 

Jyväskylässä kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun on valittu satunnaisotannalla 16 päiväkotia.

Asiasanat:  
esiopetus
kokeilu
kaksivuotinen
valtakunnallinen
päiväkoti
esiopetuskokeilu
Kuva
Kaksi poikaa pelaa tabletilla opetuspeliä

Korpilahden yhtenäiskoulun esiopetuksesta 14 henkilöä karanteeniin

10.02.2021
Korpilahden yhtenäiskoulun esiopetuksen puolelta asetettiin tänään karanteeniin 14 henkilöä. Mahdollinen altistuminen on tapahtunut 10.2. Karanteenit kestävät 14 vuorokautta altistumisesta.

Terveydenhuolto on tavoittanut kaikki karanteeniin määrättyjen huoltajat. Kaikki mahdollisesti altistuneet ohjataan koronatestiin.

Asiasanat:  
perusopetus
koulu
karanteeni
korona
koronavirus
varhaiskasvatus
esiopetus
Kuva
Koronatestien putkiloita

Jyväskylä mukaan kaksivuotiseen esiopetuksen kokeiluun 1.8.2021

01.02.2021
Kokeiluun osallistuvista esiopetuksen ryhmistä odotetaan päätöstä lähiaikoina.

Jyväskylä on valittu mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön toteuttamaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun.

Asiasanat:  
eskari
kaksivuotinen
esiopetus
kokeilu
2016
2017
esiopetuskokeilu
Kuva
Kasvattaja-aikuinen ja lapsi katsovat tablettia

Sivistyslautakunta päätti vuoden 2021 käyttösuunnitelmasta

16.12.2020
Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessa 16.12.2020 sivistyspalvelujen kasvun ja oppisen ensi vuoden käyttötaloussuunnitelman esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisesti. Lisäksi vahvistettiin varahaisakasvatuksesta muilta kunnilta 1.1.2021 alkaen perittävät maksut

Kasvun ja oppimisen käyttötaloussuunnitelma 2021 

Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunta hyväksyi sivistyspalvelujen kasv

Asiasanat:  
sivistyslautakunta
päätöksenteko
päätös
varhaiskasvatus
esiopetus
perusopetus
budjetti
käyttösuunnitelma
Kuva
Puheenjohtajan nuija

Sivistyslautakunnan esitys vuoden 2021 talousarviosta ja muita päätöksiä 23.9.2020

23.09.2020
Lautakunta teki kokouksessa muun muassa oman 3,2 miljoonaa euroa virkamiesesitystä isomman budjettiesityksen, käsitteli kaksi oikaisuvaatimusta sekä kaksi valtuustoaloitetta, jakoi nuorisotoiminnan syksyn kohdeavustuksia, sekä päätti varhaiskasvatusmaksujen karanteenihyvityksistä.

Sivistyslautakunta esittää ensi vuoden käyttötalousmenoihin 3,2 miljoonan euron lisäystä virkamiesesitykseen nähden

Sivistyslautakunta esit

Asiasanat:  
sivistyslautakunta
päätöksenteko
päätös
varhaiskasvatus
esiopetus
perusopetus
nuorisopalvelut
talousarvio
Kuva
Puheenjohtajan nuija

Jyskän koulun esiopetus

Jyskän koulun esiopetusryhmän tilat löytyvät Jyskän koulun ensimmäisestä kerroksesta. Elokuussa toimintansa aloittaneessa esiopetusryhmässä työskentelee kolmen kasvattajan muodostama tiimi. Esiopetusta toteutetaan pienryhmissä. Toiminta on lapsilähtöistä ja lapsen osallisuutta kunnioittavaa. Eskarit pääsevät tutustumaan kouluympäristöön turvallisesti ja rauhalliseen tahtiin. Koulun piha-alueen lisäksi ulkoilemme koulun kentällä ja retkeilemme metsässä sekä lähiympäristössä.

esiopetus
jyskä
oppiminen
esiopetussuunnitelma
Kuva
Jyskän koulun ovi, josta mennään esiopetuksen tiloihin

Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunnan päätöksiä 17.6.2020

17.06.2020
Jyväskylän sivistyslautakunta muun muassa hyväksyi opetussuunnitelman arviointiluvun päivitykset ja antoi lausunnon eduskunnan oikeusasiamiehen kanslialle kouluruokailun järjestämisestä tehdystä kantelusta.

Opetussuunnitelman arviointiluvun päivitys paikalliseen opetussuunnitelmaan hyväksyttiin

Lautakunta hyväksyi opetussuunnitelman arviointilu

Asiasanat:  
sivistyslautakunta
päätöksenteko
päätös
varhaiskasvatus
esiopetus
perusopetus
Kuva
Puheenjohtajan nuija

Varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikan seudullinen hakeminen

Jyväskyläläiset tai kaupunkiin muuttavat perheet voivat hakea erillisen seutusopimuksen mukaisesti varhaiskasvatus- tai esiopetuspaikkaa Jyväskylän lisäksi myös muista seudullisen palvelualueen kunnista. Seutusopimuksen piiriin kuuluvat Jyväskylän lisäksi Hankasalmi, Laukaa, Luhanka, Muurame, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen.

Varhaiskasvatus- ja esiopetushakemus jätetään aina omaan asuinkuntaan. Paikat järjestetään kuntien sopimien periaatteiden mukaan. 

lapsi
varhaiskasvatus
seudullinen
hakeminen
esiopetus
Kuva
Kaksi poikaa keinumassa hämähäkkikeinussa koulun pihalla.

Vaajakummun esiopetus

Vaajakummun esiopetus sijaitsee Vaajakummun yhtenäiskoululla, 2.kerroksessa, kahdessa esiopetusryhmässä (Delfiinit ja Donitsit). Jyväskylän esiopetuksessa painotetaan lapsen hyvää arkea, jossa toteutuu myönteinen, hyväksyvä ja arvostava vuorovaikutus, perusturvallinen kasvatusilmapiiri sekä osallisuus. Lasta rohkaistaan ilmaisemaan näkemyksiään ja kertomaan mielipiteitään. 

esiopetus
oppiminen
esiopetussuunnitelma
lapsi
eskari
Kuva
Vaajakummun päiväkoti kuvassa

Sähköinen asiointi varhaiskasvatuksessa

Jyväskylässä päiväkotiin, perhepäivähoitoon, varhaiskasvatuksen kerhoihin ja esiopetukseen haetaan sähköisesti. 

Uudet asiakkaat: Sähköinen hakemus ja maksulaskuri

Palvelu ei edellytä tunnistautumista. Palvelun tuetut selaimet: Chrome ja Firefox (viimeisin versio), Edge Chromium 80+.

lapsiperhe
asiointi
varhaiskasvatus
esiopetus
tietosuoja
Kuva
Lapsi hymyilee vatsallaan lattialla