Hyppää pääsisältöön

Voit suodattaa hakutuloksia valitsemalla halumiasi suodattimia haun yhteydestä.

Huoltajilta hyvää palautetta Jyväskylän varhaiskasvatuksen laadusta

Varhaiskasvatuksen laatua arvioitiin ensimmäisen kerran uusien Arviointiportaiden avulla. Lasten huoltajat arvioivat lapsen ryhmän yhteisöllisyyttä, sosiaalista osallisuutta ja ilmapiiriä. Näiden teemojen pohjalta, huoltajat arvioivat varhaiskasvatuksen laadun erittäin hyväksi.

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelun laatua arvioitiin 13.-22.11.2023 käyttäen ensimmäistä kertaa uutta menetelmää Arviointiportaat-kyselyä.

Asiasanat:  
varhaiskasvatus
arviointi
huoltaja
esiopetus
Kuva
Lapsiryhmä leikkii värikkäillä dubloilla penkin vieressä. Kuva Dolly Aittanen

Jyväskylässä esiopetuspaikkaa haetaan ajalla 16.-30.1.2024

Elokuussa 2024 alkavaan esiopetukseen hakevat kaikki vuonna 2018 syntyneet, pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevat vuonna 2019 syntyneet sekä 7-vuotiaat, joiden perusopetuksen aloittamista on siirretty vuodella eteenpäin.

Jyväskylässä kunnalliseen ja yksityiseen esiopetukseen haetaan ajalla 16.1.-30.1.2024 varhaiskasvatuksen verkkoasioinnissa.  

Asiasanat:  
esiopetus
haku
Kuva
Tytöt ottavat valokuvaa pelikorteista. Kuva Dolly Aittanen

Punapaulan päiväkoti

Päiväkodin sivun päivitys on kesken. 

Yhteystiedot

Harjutie 5, 40800 Vaajakoski

päiväkodin johtaja Maiju Tiittanen
p. 050 311 8231, maiju.tiittanen(at)jyvaskyla.fi

Varhaiskasvatuksen ryhmät

Polkat, p. 040 665 2815
Jenkat, p. 040 667 9631
Tanhut, p. 040 663 8329
Humpat, p. 040 662 9607   

Esiopetuksen ryhmä

Valssit, p. 040 665 0517

päiväkoti
varhaiskasvatus
esiopetus
Kuva
Punapaulan päiväkoti. Kuva Jyväskylän kaupunki

Luonetjärven esiopetuksen toimintasuunnitelma

Hyvä yhteistyö päiväkodissamme  

Hyvän yhteistyön tavoitteena on huoltajien ja henkilöstön yhteinen sitoutuminen lasten terveen ja turvallisen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistämiseen. Luottamuksen rakentaminen sekä tasa-arvoinen vuorovaikutus ja keskinäinen kunnioitus tukevat kasvatusyhteistyötä. Yhteistyö alkaa tutustumisesta. Lapsen aloittaessa käydään aloituskeskustelu kotona tai päiväkodilla, perheen valinnan mukaan. Perhe pääsee myös tutustumaan päiväkotiin oman aikataulun mukaisesti.

toimintasuunnitelma
esiopetus
Kuva
Neljä lasta piirtää lattialla vatsallaan maaten. Kuva Dolly Aittanen

Puuppolan päiväkodin toimintasuunnitelma

Hyvä yhteistyö päiväkodissamme  

Hyvän yhteistyön tavoitteena on huoltajien ja henkilöstön yhteinen sitoutuminen lasten terveen ja turvallisen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistämiseen. Luottamuksen rakentaminen sekä tasa-arvoinen vuorovaikutus ja keskinäinen kunnioitus tukevat kasvatusyhteistyötä. Yhteistyö alkaa tutustumisesta. Lapsen aloittaessa käydään aloituskeskustelu kotona tai päiväkodilla, perheen valinnan mukaan. Perhe pääsee myös tutustumaan päiväkotiin oman aikataulun mukaisesti.

varhaiskasvatus
esiopetus
toimintasuunnitelma
Kuva
Kaksi lasta pelaa lautapeliä. Kuva Dolly Aittanen

Kortepohjan päiväkotikoulu

Kortepohjan päiväkoti päivystää talvilomaviikolla

Kortepohjan päiväkoti on auki talvilomaviikolla. Päiväkotiin siirtyy henkilökuntaa ja lapsia muista keskustan alueen päiväkodeista ajalle 26.2. - 1.3.2024 . Normaaliin toimintaan palataan taas 4.3.2024 alkaen.

 


 

Kortepohjan päiväkoti kuuluu Kortepohjan päiväkotikouluun, joka toimii Kortetalossa, osoitteessa Kartanonkuja 4.  Elokuussa 2022 toimintansa aloittaneessa päiväkotikoulussa 0-6-vuotiaita oppijoita on noin 200 ja 7-12 -vuotiaita oppijoita on noin 350. 

päiväkotikoulu
varhaiskasvatus
esiopetus
Kuva
Havainnekuva vuonna 2022 valmistuvasta Kortepohjan päiväkotikoulurakennuksesta. Kuva Antti Karsikas

Salmirannan päiväkoti

1.8.2022 toimintansa aloittanut Salmirannan päiväkoti sijaitsee Päijänteen rannassa, Kuokkalan alueella. Päiväkoti tarjoaa esiopetusta ja varhaiskasvatusta noin 55 esiopetusikäiselle lapselle. 

Päiväkoti on avoinna arkipäivisin klo 6.30-17.00 lasten hoidontarpeiden mukaan. Mikäli hoidontarve ylittää nämä kellonajat, erikseen sovittaessa päiväkoti aukeaa jo klo 6.00 ja sulkeutuu klo 18.00.

päiväkoti
esiopetus
varhaiskasvatus
Kuva
Salmirannan päiväkoti

Oppilashuolto esiopetuksessa

Esiopetuksessa oleva lapsi kuuluu oppilashuollon piiriin. Jokainen esiopetuspaikka laatii oman, yksikkökohtaisen oppilashuollon suunnitelman. Suunnitelma löytyy päiväkodin ilmoitustaululta. Suunnitelma päivitetään jokaisen toimintavuoden alussa. 

Esiopetuksen oppilashuollon suunnitelmassa kuvataan  

esiopetus
oppilashuolto
hyvinvointi
eskari
esiopetussuunnitelma
Kuva
Pienet jalat yhdessä piirissä / Dolly Aittanen. Kuva Dolly Aittanen

Fabriikin päiväkoti

Fabriikin päiväkoti toimii Kankaan alueella osoitteessa Ailakinkatu 8, 40100 Jyväskylä. Päiväkodissamme tarjotaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta 1-6 -vuotiaille lapsille. Lähialueelta löytyy leikkipuistoja, metsää ja lapsia kiehtova Tourujoen alue luontopolkuineen. Sijaintimme uudella Kankaan alueella mahdollistaa osallistumisen alueen kehittymiseen ja teemme paljon yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa. 

Fabriikin päiväkoti on avoinna arkisin kello 6.30-17. Esiopetusaika on 8.30-12.30.

päiväkoti
varhaiskasvatus
kunnallinen
esiopetus
Kuva
Fabriikin päiväkoti Jyväskylän Kankaan kaupunginosassa

Kotimäen päiväkodin oppilashuoltosuunnitelma

Jokainen esiopetusta antava päiväkoti laatii yksikkökohtaisen oppilashuoltosuunnitelman.  Suunnitelma on laadittava yhteistyössä esiopetuksen henkilöstön, huoltajien ja lasten kanssa.

Esiopetuksen oppilashuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa (1287/2013). Oppilashuollosta on tiedotettava huoltajille ja yhteistyötahoille. Oppilashuolto muodostuu yhteisöllisestä ja yksilöllisestä oppilashuollosta.

päiväkoti
oppilashuolto
erityissuunnitelma
varhaiskasvatus
esiopetus
Kuva
Kolme lasta istuu käsikädessä, kasvot eivät näy. Kuva Dolly Aittanen

Puistokadun päiväkotikoulun oppilashuoltosuunnitelma

Esiopetusyksikön yksikkökohtainen oppilashuoltosuunnitelma

Esiopetuksen oppilashuollon tavoitteena on terveen ja turvallisen kasvu- ja oppimisympäristön luominen. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko esiopetusyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä esiopetuksen henkilöstö seuraa, kehittää ja arvioi esiopetusyhteisön hyvinvointia tukevia käytäntöjä yhteistyössä huoltajien, lasten, oppilashuollosta vastaavien henkilöiden sekä muiden tarvittavien toimijoiden kanss

lapsi
varhaiskasvatus
esiopetus
oppilashuolto
erityissuunnitelma
Kuva
Kolme lasta istuu käsikädessä, kasvot eivät näy. Kuva Dolly Aittanen

Mäki-Matin esiopetuksen oppilashuollon suunnitelma

Oppilashuolto ja oppilashuoltosuunnitelmat esiopetuksessa

Tältä sivulta löydät tietoja lapsesi esiopetuspaikan oppilashuollon suunnitelmasta. Suunnitelmassa kuvataan oppilashuollon kokonaistarve, käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut, yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat, yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen esiopetuksessa, yhteistyö muiden toimijoiden kanssa sekä oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuranta. Esiopetusyksikön oppilashuollon suunnitelma kokonaisuudessa on luettavissa päiväkodin ilmoitustaululta.

esiopetus
oppilashuolto
esiopetussuunnitelma
Kuva
Värikyniä ja tabletti pöydällä. Kuva Dolly Aittanen