Hyppää pääsisältöön

Voit suodattaa hakutuloksia valitsemalla halumiasi suodattimia haun yhteydestä.

Väinölään suunnitteilla puutarhamaista asumista elämän eri vaiheisiin

Äijälän tilaan kuuluneelle peltoalueelle on suunnitteilla pientaloasumista ja ikääntyneiden palveluasumista vehreässä ympäristössä. Suunnittelun käynnistymisestä voi keskustella kaikille avoimessa asukastilaisuudessa 5.3.2024.

Jyskän Väinölässä, Äijälänkujan varrella sijaitsevassa korttelissa on käynnistynyt asemakaavan muutos.

Asiasanat:  
kaupunkisuunnittelu
asemakaava
asemakaavat (kaavat)
asemakaavoitus
asemakaavoitus
Kuva
kartalla sinisellä merkitty suunnittelualue. Kuva Jyväskylän kaupunkisuunnittelu

Kuokkalan keskustan uuteen puurakentamisen kohteeseen haetaan kumppania

Moderni puurakentaminen jatkuu Kuokkalan keskustassa Syöttäjänkadulla. Jyväskylän kaupunki hakee nyt kumppania mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan monipuolista ja kokeilevaa kerrostaloasumista Puukuokasta, Kuokkalan kirkosta ja Kalonista tunnettuun ympäristöön.

Kuokkalan keskustasta on muodostumassa modernin puurakenteisen asumisen keskittymä.

Asiasanat:  
asemakaavoitus
asemakaavoitus
kaupunkisuunnittelu
puurakentaminen
kaupunkikehitys
Kuva
Havainnekuvissa hahmotelmia rakennuksista. Kuva Collaboratorio Oy

Keljonlahden työpaikka-alue laajenee vihreälle teollisuudelle

Keljonrannantien varrella olevalla työpaikka-alueella on käynnistynyt asemakaavan muutos, jonka tavoitteena on mahdollistaa vihreää siirtymää tukevan teollisuuden sijoittuminen. Alueen viljely- ja maataloustoiminnoille etsitään uusia paikkoja.

Keljonlahden nykyistä työpaikka-aluetta on suunnitteilla laajentaa Sysmäläntien alkukulkusillan ja Keljonlahden voimalaitoksen välisellä alueella.

Asiasanat:  
kaupunkisuunnittelu
asemakaavoitus
asemakaavoitus
palstaviljely
viljelypalsta
yritystontti
resurssiviisaus
kaupunkikehitys
Kuva
Kartta- ja ilmakuvaan rajattu kaavamuutosalueen sijainti. Kuva Jyväskylän kaupunkisuunnittelu

Kalevankatu 8 ja 10

Jyväskylän ydinkeskustaan Ilmarisenkadun, Kalevankadun ja Puistotorin väliselle alueelle osoitteeseen Kalevankatu 8 ja 10 on suunnitteilla asumispainotteista täydennysrakentamista.

Asemakaavan muutos on käynnistynyt yksityisten maanomistajien hakemuksesta lokakuussa 2018. Muutoksella mahdollistetaan yhdyskuntarakennetta tiivistävää asumispainotteista täydennysrakentamista Jyväskylän keskustaan. Alueelle muodostuu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. 

kaupunkisuunnittelu
asemakaavoitus
Kuva
Havainnekuva etelän suunnasta osoitteeseen Kalevankatu 8-10. Kuva Jyväskylän kaupunkisuunnittelu

Ilmastoviisaan kaavoituksen toimintamallia kehitetään Jyväskylässä osana vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmaa

Jyväskylässä on käynnissä useita kestävän kaupungin luomiseen tähtääviä hankkeita. Yksi niistä on 2023 alkanut ilmastoviisaan kaavoituksen toimintamallia kehittävä hanke ”Kaavoitusprosessi 2.0 - ennakointi, data ja seuranta ilmastoviisaan kaupunkisuunnittelun kulmakivinä - tiedosta työkaluiksi ja prosesseiksi”, joka on osa ympäristöministeriön vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmaa.

Asiasanat:  
kaupunkisuunnittelu
Kuva
Talvinen kaupunkimaisema Harjun laelta kuvattunna Kuokkalan suuntaan. Kuva Riikka Kaakkurivaara

Tulevaisuuden Kukkulalla asumista, työpaikkoja ja palveluita - entisen keskussairaalan alueen kaavoitus käynnistyy

Jyväskylän seuraavien vuosikymmenien merkittävin kasvuale sijaitsee Kukkulalla. Sairaala Novan rakentamisen myötä tyhjiksi jääneet entisen Keski-Suomen keskussairaalan rakennukset ja maa-alueet muuttuvat tulevaisuudessa monipuoliseksi asumisen, työpaikkojen ja palveluiden kokonaisuudeksi. Alueen kehittymistä ohjataan kaavatyöllä.

Kukkulaksi nimetty Jyväskylän vanha keskussairaalan alue muodostaa tulevaisuudessa sairaala Novan kanssa yhden Keski-Suomen tärkeimmistä palvelu- j

Asiasanat:  
kaupunkisuunnittelu
osallisuus
Kuva
Kukkulan alue viistoilmakuvassa talvella. Kuva Jyväskylän kaupunki

Mukavan kokoinen, viihtyisä ja vehreä kaupunki - näitä jyväskyläläiset arvostavat kotikaupungissaan

Jyväskyläläiset ovat varsin tyytyväisiä omaan kotiinsa ja asuinympäristöönsä. Loppukesästä toteutetussa asumiskyselyssä korostuivat järvien läheisyys, lyhyet etäisyydet ja viherympäristö, joita pidettiin tärkeinä elementteinä. Yksi erityinen piirre nousi kyselyyn vastanneiden keskuudesta tulevaisuuden asumismahdollisuuksien kehittämiseksi.

- Me jyväskyläläiset olemme aika perinteisiä asujia.

Asiasanat:  
kaupunkisuunnittelu
asuminen
kaupunkikehitys
Kuva
Eri värisiä ja kokoisia sanoja koottuna yhteen

Kuokkalan keskustaan lisää laadukasta puurakentamista ja kokeilevaa asumista

Kuokkalan keskustasta on muodostumassa modernin puurakenteisen asumisen keskittymä. Tiistaina 31.10. kokoontuvan lautakunnan käsittelyssä on kaavamuutos, jossa esitetään korkealaatuista puurakentamista Puukuokasta, Kuokkalan Kalonista ja Kuokkalan kirkosta tunnettuun ympäristöön. Lautakunnan käsiteltävänä on myös kaavamuutos Tikkakosken entisen asetehtaan alueelta. Satama- ja venepaikkamaksujen esitetään korotuksia, samoin keskustan kadunvarsipysäköinnin vyöhykkeitä ja hinnoittelua ehdotetaan uudistettavaksi.

Kuokkalan keskustassa Syöttäjänkadulla on käynnissä kaavamuutos, jonka tavoitteena on mahdollistaa asuinrakentaminen syksyllä 2022 puretun Kuokkala

Asiasanat:  
kaupunkirakennelautakunta
kaupunkisuunnittelu
Kuva
Havainnekuvissa hahmotelmia rakennuksista. Kuva Collaboratorio Oy

Lyseon korttelin kehittäminen

Lyseon korttelin kehittäminen on käynnissä. Alue on kokonaisuudessaan Jyväskylän kaupungin omistuksessa, mikä mahdollistaa kehittämisen kaupunkivetoisesti. Sijainti Jyväskylän ydinkeskustassa luo erinomaiset puitteet toiminnoiltaan monipuolisen korttelikokonaisuuden luomiselle. Lyseon korttelin kehittäminen on myös merkittävä panos Jyväskylän keskustan kehittämisessä. Alueen helmenä on 1902 valmistunut Lyseon päärakennus, joka on suojeltu rakennusperinnön suojelusta annetun lain nojalla.

lyseo
kaupunkisuunnittelu
Kuva
Lyseo kuvattuna Harjun päältä. Kuva Merja Huovelin

Sopiva sisämaan kaupungin paikaksi – miten Jyväskylän kaupunki syntyi

Jyväskylän kaupunki syntyi vesireittien risteykseen, Harjun ja Jyväsjärven väliin. Vilkas markkinapaikka pisti vauhtia kaupungin perustamiselle ja Jyväskylä perustettiin 22.3.1837. Sivistys, kulttuuri ja urheilu ovat aina olleet tärkeitä asioita Jyväskylän elämässä.

Historiaan on jäänyt merkintä seudun ensimmäisestä nimeltä tunnetusta asukkaasta.

Asiasanat:  
kaupunkisuunnittelu
Kuva
Piirros kirkosta ja pariskunnasta hevosen kanssa. Kuva Keski-Suomen museo (KeMu)

Asemanseudun aiemmat suunnitteluvaiheet

Vuosina 2016-2017 Jyväskylän keskusta-asemanseudun alue oli mukana Rantaväylän skenaariotyössä, jossa tarkasteltiin kahta mallia alueen liikenneratkaisujen ja kaupunkitilan kehittämiselle. Skenaariotyön jälkeen suunnittelu jatkui valtatie 4:n osalta Aholaidan ja Lohikosken välillä. Keskusta-asemanseudun osalta ei kuitenkaan löydetty lopullista yhteensovittavaa ratkaisua liikenteen ja kaupunkiympäristön kehittämiseen. Ratapiha-alue ydinkeskustassa tuo kehittämiseen oman haasteen.

kaupunkisuunnittelu
ratapiha
Kuva
Junia Jyväskylän ratapihalla, taustalla Lutakko.

Usein kysyttyä asemanseudun suunnittelusta

Miksi kaupunki tutkii asemanseudun kehittämistä?

Asemanseutu on osa Jyväskylän keskustan kehittämistä. Pääjunarata, ratapiha-alue sekä Rantaväylä rajoittavat keskustan laajenemista ja katkaisevat yhteyden Lutakkoon. Kun kauppatori siirtyy Asema-aukiolle, siirtyy myös keskustan painopiste lähemmäksi asemanseutua. Tällöin on tarve yhdistää ydinkeskusta Lutakkoon myös tältä kohdin.

kaupunkisuunnittelu
ratapiha
Kuva
Rantaväylä Mattilanniemen suunnalta katsottuna

Kuokkalan torialueen kehittäminen

Kuokkalan toria ja sen lähialuetta tullaan ehostamaan tulevina vuosina. Tavoitteena on, että toriaukiosta, läheisestä Lukkarinpuistosta ja kirkon viereen rakentuvasta Kalonin korttelista muodostuu houkutteleva ja viihtyisä kokonaisuus. Lisäksi tavoitteena on ollut myös pilotoida ikäystävällisen ympäristön suunnittelua ja toteuttamista Kuokkalan torialueella. Tässä yleissuunnitelmassa on huomioitu erityisesti seniorit ja lapset, ja ikänäkökulmaa on pyritty tuomaan alueen konseptiin, materiaali- ja kasvillisuusvalintoihin sekä toiminnallisuuteen.

Kuokkalan tori
Kuokkala
kaupunkisuunnittelu
yleissuunnittelu
asukaskysely
Kuva
Kuokkalan torialue yläilmoista tarkasteltuna

Tourulankulman kaavakehitys- ja tontinluovutuskilpailu

Tourulassa käynnistyi syksyllä 2019 kaavakehitys- ja tontinluovutuskilpailu, jonka tarkoituksena on ollut löytää laadukas ja vaiheittain toteutettavissa oleva rakentamisen ratkaisu ja sen toteuttaja.

kaupunkisuunnittelu
arkkitehtuuri
kilpailu
asukaskysely
Kuva
Tourulankulman kilpailualue

Kymppi-Moni - suunnittelumenetelmän monistaminen

Kaavoitetaanko tontteja riittävästi? Riittävätkö palvelut ja hyödynnetäänkö olemassa olevaa palveluverkkoa tehokkaasti? Miten huolehtia tonttien riittävyydestä pitkäjänteisesti? Mikä on maapolitiikan merkitys? Miten syntyvät päätökset uusista asuinalueista ja riittävätkö rahat niiden toteuttamiseen? Onko kasvu hallittua? Kuka tietää, mitä tietää ja millä perusteella? 

kaupunkisuunnittelu

Asuntoreformi 2018 -kilpailu Kuokkalassa, 2018

Asuntoreformikilpailun 2018 tulos julkistettiin 30.8. Alvar Aalto Symposiumissa. Jyväskylän Kuokkalan keskustan suunnittelukohteeseen tulleista 46 kilpailuehdotuksesta voittajaksi valittiin ehdotus nimeltä ”Kalon”, jonka on suunnitellut arkkitehtitoimisto Collaboratorio Oy. Ehdotuksessa on pohdittu yhteisöllisyyttä ja asumisen eettisyyttä ja arkkitehtuuria syvällisesti ja suunnitelmaan on tuotu niitä tukevia ratkaisuja.

kaupunkisuunnittelu
arkkitehtuuri
arkkitehtuurikilpailu
Kuva
Ilmakuva Kuokkalan asuntoreformikilpailun kilpailualueesta. Kuva Ilona Leikas

Yleiskaavaprosessi

Yleiskaavaprosessi etenee neljän eri vaiheen kautta, joita ovat aloitusvaihe, luonnosvaihe, ehdotusvaihe ja hyväksymisvaihe.

yleiskaavoitus
kaupunkisuunnittelu
osallistuminen
Kuva
Puita ja metsää. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen

Kortepohjan keskustan kehittämishanke

Kortepohja on Jyväskylän keskustan luoteislaidalla sijaitseva vehreä, noin 10 0000 asukkaan aluekeskus. Alueen kehittymiseksi etsittiin suuntaviivoja vuonna 2017-2018 laaditulla Kortepohjan keskustan kehittämissuunnitelmalla, jota laadittiin yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Kehittämissuunnitelma toimii Kortepohjan keskustan kaavoituksen ja muun jatkosuunnittelun taustaselvityksenä.

kaupunkisuunnittelu
asuminen
Kuva
Kortepohja ilmasta kuvattuna. Kuva Ari Heinonen

Tourujoen kunnostushanke

Jyväskylän kaupunki on päättänyt kunnostaa Tourujoen ja palauttaa sen mahdollisimman luonnonmukaiseen tilaan. Kunnostuksen tavoitteena on vaelluskalojen nousun ja lisääntymisen mahdollistaminen sekä joen virkistyskäyttömahdollisuuksien kehittäminen suojeltu kulttuuriympäristö huomioiden. Hanke on valtakunnallisesti merkittävä laajuutensa ja keskeisen sijaintinsa vuoksi. Rakentamisvaihe tulee kestämään 2-3 vuotta. Kunnostuksen toteuttaja kilpailutetaan kevään 2024 aikana.

kaupunkisuunnittelu
tourujoki
Kuva
Pohja-aukollinen muuri ja tulvakanava, ihmisiä ja puita. Kuva Ramboll Finland Oy

Keskustan kehittäminen

Meidän keskusta kuuluu jokaiselle. Se on arvokas, täydentyvä, vehreä ja viihtyisä sekä kaunis ja laadukas. Hyvän kaupunkikeskustan ylläpito vaatii jatkuvaa kehitystyötä. Tältä sivulta löydät keskustan kehittämiseen liittyvät keskeiset visio, strategiat ja päätökset.

Katso myös Jyväskylän uudistuvan ydinkeskustan omat verkkosivut.

kaupunkisuunnittelu
Kuva
Keskustan kehittämisen grafiikka. Kuva Mauri Hähkiöniemi

Asumisvisio

Asumisvisiolla luodaan tulevaisuudenkuva ja tahtotila asumiseen ja sen kehittämiseen Jyväskylässä kooten tavoitteita, toiveita ja toimenpide-ehdotuksia sekä suuntaviivoja seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. Visiotyön kautta halutaan vahvistaa Jyväskylää kasvavana ja saavutettavana maakunnan keskuskaupunkina, jossa nautitaan parhaasta elinympäristöstä.

asuminen
kaupunkisuunnittelu
Kuva
Tanhukaaren värikkäät kytköstalot. Kuva Touho Häkkinen

Kaavoitusohjelma

Vuosittain laadittavassa kaavoituskatsauksessa esitellään tulevien vuosien kaavoitusohjelma. Ohjelman tarkastelujakso on kolme vuotta, joista painopiste on ensimmäisellä vuodella.

kaavoitus
kaupunkisuunnittelu
Kuva
Vaaleatiilisiä kerrostaloja. Kuva Arkkitehtitoimisto Inaro Oy