Hyppää pääsisältöön

Voit suodattaa hakutuloksia valitsemalla halumiasi suodattimia haun yhteydestä.

Kulttuurihistoriallisten rakennusten omistajille ja kuntotutkimusten tekijöille apua uudesta oppaasta

Jyväskylän kaupunki on julkaissut kulttuurihistoriallisten rakennusten omistajille ja kuntotutkimusten tekijöille suunnatun käytännönläheisen oppaan. Siinä kerrotaan, mitä kuntotutkimuksen tulee sisältää ja millaisia pätevyysvaatimuksia sen tekijöille on. Ohjetta tarvitaan esimerkiksi korjausrakentamishankkeen, purkuluvan ja asemakaavamuutoksen yhteydessä.

Kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten kuntotutkimusohjeesta sekä rakennuksen omistaja että kuntotutkimusten tekijät saavat yleisohjeis

Asiasanat:  
kaupunkisuunnittelu
rakennusvalvonta
Kuva
Omakotitaloja kadun varressa.

Lehtisaaren Koulurannan kaavaluonnokseen tutustutaan asukastilaisuudessa 8.8.

Säynätsalon Lehtissaaressa käytöstä poistuneiden koulurakennusten ympäristöön on suunnitteilla pienimuotoista asumista vanhojen rakennusten tilalle. Kaavaluonnokseen voi tutustua ja siitä keskustella asukastilaisuudessa 8.8.

Lehtisaaren entisen koulun alueelle Päijänne-maisemiin kaavaillaan pienimittakaavaista asuinrakentamista.

Asiasanat:  
kaupunkisuunnittelu
osallisuus
asemakaavoitus
Kuva
Jyväskylän kaupungin markkinointilogossa on teksti Jyväskylä ja logo. Kuva Jyväskylän kaupunki

Vaajakosken ohitustien kaava hyväksyttäväksi

Kevätkauden viimeisessä kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa tiistaina 18.6.2024 on käsiteltävänä useita asemakaavoja mukaan luettuna Vaajakosken ohitustien asemakaavat sekä kaavamuutos nykyisen Vaajakosken moottoritien meluntorjunnan kehittämiseksi. Lisäksi käsittelyssä ovat muun muassa pientaloasumisen kaavamuutokset Säynätsalon Lehtissaaresta ja Haapaniemen Ristonmäeltä, kerrostaloasumisen kaavamuutokset Keljosta ja Kortepohjasta, palveluasumisen kaavamuutos Lohikoskelta sekä vaiheasemakaava Kukkulalta.

Nelostietä kehitetään Vaajakoskella liikennettä sujuvoittamalla ja melua torjumalla.

Asiasanat:  
kaupunkirakennelautakunta
kaupunkisuunnittelu
Kuva
karttakuva, jossa uusi tielinja merkittynä. Kuva A-Insinöörit Oy

Keljonlahdelle kaavailtu vihreän teollisuuden hanke tekisi voimalaitoksen hukasta hyötyä

Keljonrannantien varrelle on suunnitteilla vihreää tuotannollista teollisuutta, joka hyödyntäisi läheisen Keljonlahden voimalaitoksen sivuvirtoja. Alueen kaavamuutosta valmistellaan ja tavoitteena on saada luonnos lautakuntakäsittelyyn alkusyksyn aikana. Elokuussa suunnitelmiin voi tutustua ja niistä keskustella suunnittelijoiden ja hanketoimijoiden kanssa asukastilaisuudessa.

Keljonlahden nykyistä työpaikka-aluetta on suunnitteilla laajentaa Sysmäläntien alkukulkusillan ja Keljonlahden voimalaitoksen välisellä alueella.

Asiasanat:  
kaupunkisuunnittelu
asemakaavoitus
kaupunkikehitys
osallisuus
Kuva
Ilmakuvassa pelto-, tie- ja raidealueita sekä taustamaisemassa voimalaitos. Kuva Ari Heinonen

Laajavuoren liikunta- ja matkailualue

Laajavuoren alueelle on suunnitteilla asemakaavan muutos, jolla päivitetään kaava vastaamaan nykytilannetta sekä mahdollistetaan lähivuosille suunniteltu maankäyttö ja rakentaminen. 

kaupunkisuunnittelu
asemakaavoitus
Kuva
Sijaintikartta Laajavuoren asemakaavan muutosalueesta. Kuva kaupunkisuunnittelu

Kortepohjan vanhan päiväkodin purkaminen käynnistyy – rakennusmateriaalit lähtevät uuteen kiertoon

Kortepohjan asuinalueelle valmistui pari vuotta sitten päiväkodin, koulun, kirjaston ja nuoristotilat yhdistävä Kortetalo. Uuden monitoimirakennuksen myötä vanha päiväkotirakennus ja sen viereinen kirjasto ovat odottaneet uutta käyttötarkoitusta. Nyt päiväkodin rakennusmateriaalit pääsevät käynnistyvän purkamisen kautta kiertoon ja uudelleen käyttöön, jopa yli 90 prosenttisesti. Suojellulle kirjastolle ja sen korttelille puolestaan tutkitaan uusia käyttömahdollisuuksia kaavamuutoksella ja kumppanuushaulla.

Toukokuun 2024 loppupuolella käynnistyneen ja arviolta heinäkuun alkupuolelle 5.7.

Asiasanat:  
resurssiviisaus
kaupunkikehitys
kaupunkisuunnittelu
Kuva
Kaksi henkiloä seisoo purettavan rakennuksen edessä. Kuva miina tenhunen

Osallistu suunnitteluun

Kaupunkiympäristön suunnittelua tehdään eri tavoin ja myös osallistumisen keinoja on monenlaisia.

kaupunkisuunnittelu
asemakaavoitus
kaavoitus
kaavoitus
rantakaavoitus
yleiskaavoitus
yleiskaavoitus
Kuva
Ihmisiä työskentelemässä pöydän ääressä. Kuva Riikka Kaakkurivaara

Samulinniityn tontinluovutuskilpailun voittaja selvillä - uuden kehitysvammaisten asumisyksikön palveluntuottajaksi Mehiläinen Hoivapalvelut Oy

Jyväskylän kaupungilla oli alkuvuodesta haettavana tontti kehitysvammaisten asumisyksikölle Samulinniitystä. Tontinluovutuskilpailun voittanut moderni, kodinomainen puurakennus mukautuu tulevien asukkaidensa tarpeisiin.

Kuokkalan Samulinniityssä sijaitsevalla kehitysvammaisten asumisyksikön tontilla oli käynnissä tontinluovutuskilpailu 29.1.-1.3.2024.

Asiasanat:  
kaupunkisuunnittelu
maankäyttö
arkkitehtuuri
Kuva
Havainnekuvassa punainen puurakennus, jonka pihamaalla ihmisiä. Kuva ARCO ARCHITECTURE COMPANY

Jyväskylän yleiskaavan 2050 tavoitteet kaupunkirakennelautakunnan päätettävänä

Tiistaina 23.4. kokoontuvan Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä ovat käynnistyneen yleiskaavatyön tavoitteet. Lisäksi lautakunnalla ovat käsittelyssä muun muassa Taulumäen vesitornin, Sepänkatu 14:n ja Seminaarinmäen asemakaavat sekä Kukkulan vaiheasemakaava.

Tavoitteet ohjaamaan yleiskaavan laadintaa

Jyväskylän yleiskaava 2050 on tullut vireille tammikuussa 2024.

Asiasanat:  
kaupunkirakennelautakunta
kaupunkisuunnittelu
yleiskaavoitus
yleiskaavoitus
asemakaavoitus
Kuva
Kukkaketo ja kaupunki. Kuva Merja Huovelin

Kalevankatu 8 ja 10

Jyväskylän ydinkeskustaan Ilmarisenkadun, Kalevankadun ja Puistotorin väliselle alueelle osoitteeseen Kalevankatu 8 ja 10 on suunnitteilla asumispainotteista täydennysrakentamista.

Asemakaavan muutos on käynnistynyt yksityisten maanomistajien hakemuksesta lokakuussa 2018. Muutoksella mahdollistetaan yhdyskuntarakennetta tiivistävää asumispainotteista täydennysrakentamista Jyväskylän keskustaan. Alueelle muodostuu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. 

kaupunkisuunnittelu
Kuva
Havainnekuva etelän suunnasta osoitteeseen Kalevankatu 8-10. Kuva Jyväskylän kaupunkisuunnittelu

Ilmastoviisaan kaavoituksen toimintamallia kehitetään Jyväskylässä osana vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmaa

Jyväskylässä on käynnissä useita kestävän kaupungin luomiseen tähtääviä hankkeita. Yksi niistä on 2023 alkanut ilmastoviisaan kaavoituksen toimintamallia kehittävä hanke ”Kaavoitusprosessi 2.0 - ennakointi, data ja seuranta ilmastoviisaan kaupunkisuunnittelun kulmakivinä - tiedosta työkaluiksi ja prosesseiksi”, joka on osa ympäristöministeriön vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmaa.

Asiasanat:  
kaupunkisuunnittelu
Kuva
Talvinen kaupunkimaisema Harjun laelta kuvattunna Kuokkalan suuntaan. Kuva Riikka Kaakkurivaara

Lyseon korttelin kehittäminen

Lyseon korttelin kehittäminen on käynnissä. Alue on kokonaisuudessaan Jyväskylän kaupungin omistuksessa, mikä mahdollistaa kehittämisen kaupunkivetoisesti. Sijainti Jyväskylän ydinkeskustassa luo erinomaiset puitteet toiminnoiltaan monipuolisen korttelikokonaisuuden luomiselle. Lyseon korttelin kehittäminen on myös merkittävä panos Jyväskylän keskustan kehittämisessä. Alueen helmenä on 1902 valmistunut Lyseon päärakennus, joka on suojeltu rakennusperinnön suojelusta annetun lain nojalla.

lyseo
kaupunkisuunnittelu
Kuva
Lyseo kuvattuna Harjun päältä. Kuva Merja Huovelin

Sopiva sisämaan kaupungin paikaksi – miten Jyväskylän kaupunki syntyi

Jyväskylän kaupunki syntyi vesireittien risteykseen, Harjun ja Jyväsjärven väliin. Vilkas markkinapaikka pisti vauhtia kaupungin perustamiselle ja Jyväskylä perustettiin 22.3.1837. Sivistys, kulttuuri ja urheilu ovat aina olleet tärkeitä asioita Jyväskylän elämässä.

Historiaan on jäänyt merkintä seudun ensimmäisestä nimeltä tunnetusta asukkaasta.

Asiasanat:  
kaupunkisuunnittelu
historia
Kuva
Piirros kirkosta ja pariskunnasta hevosen kanssa. Kuva Keski-Suomen museo (KeMu)

Asemanseudun aiemmat suunnitteluvaiheet

Vuosina 2016-2017 Jyväskylän keskusta-asemanseudun alue oli mukana Rantaväylän skenaariotyössä, jossa tarkasteltiin kahta mallia alueen liikenneratkaisujen ja kaupunkitilan kehittämiselle. Skenaariotyön jälkeen suunnittelu jatkui valtatie 4:n osalta Aholaidan ja Lohikosken välillä. Keskusta-asemanseudun osalta ei kuitenkaan löydetty lopullista yhteensovittavaa ratkaisua liikenteen ja kaupunkiympäristön kehittämiseen. Ratapiha-alue ydinkeskustassa tuo kehittämiseen oman haasteen.

kaupunkisuunnittelu
ratapiha
Kuva
Junia Jyväskylän ratapihalla, taustalla Lutakko.

Usein kysyttyä asemanseudun suunnittelusta

Miksi kaupunki tutkii asemanseudun kehittämistä?

Asemanseutu on osa Jyväskylän keskustan kehittämistä. Pääjunarata, ratapiha-alue sekä Rantaväylä rajoittavat keskustan laajenemista ja katkaisevat yhteyden Lutakkoon. Kun kauppatori siirtyy Asema-aukiolle, siirtyy myös keskustan painopiste lähemmäksi asemanseutua. Tällöin on tarve yhdistää ydinkeskusta Lutakkoon myös tältä kohdin.

kaupunkisuunnittelu
ratapiha
Kuva
Rantaväylä Mattilanniemen suunnalta katsottuna

Kuokkalan torialueen kehittäminen

Kuokkalan toria ja sen lähialuetta tullaan ehostamaan tulevina vuosina. Tavoitteena on, että toriaukiosta, läheisestä Lukkarinpuistosta ja kirkon viereen rakentuvasta Kalonin korttelista muodostuu houkutteleva ja viihtyisä kokonaisuus. Lisäksi tavoitteena on ollut myös pilotoida ikäystävällisen ympäristön suunnittelua ja toteuttamista Kuokkalan torialueella. Tässä yleissuunnitelmassa on huomioitu erityisesti seniorit ja lapset, ja ikänäkökulmaa on pyritty tuomaan alueen konseptiin, materiaali- ja kasvillisuusvalintoihin sekä toiminnallisuuteen.

Kuokkalan tori
Kuokkala
kaupunkisuunnittelu
yleissuunnittelu
asukaskysely
Kuva
Kuokkalan torialue yläilmoista tarkasteltuna

Tourulankulman kaavakehitys- ja tontinluovutuskilpailu

Tourulassa käynnistyi syksyllä 2019 kaavakehitys- ja tontinluovutuskilpailu, jonka tarkoituksena on ollut löytää laadukas ja vaiheittain toteutettavissa oleva rakentamisen ratkaisu ja sen toteuttaja.

kaupunkisuunnittelu
arkkitehtuuri
kilpailu
asukaskysely
Kuva
Tourulankulman kilpailualue

Kymppi-Moni - suunnittelumenetelmän monistaminen

Kaavoitetaanko tontteja riittävästi? Riittävätkö palvelut ja hyödynnetäänkö olemassa olevaa palveluverkkoa tehokkaasti? Miten huolehtia tonttien riittävyydestä pitkäjänteisesti? Mikä on maapolitiikan merkitys? Miten syntyvät päätökset uusista asuinalueista ja riittävätkö rahat niiden toteuttamiseen? Onko kasvu hallittua? Kuka tietää, mitä tietää ja millä perusteella? 

kaupunkisuunnittelu

Asuntoreformi 2018 -kilpailu Kuokkalassa, 2018

Asuntoreformikilpailun 2018 tulos julkistettiin 30.8. Alvar Aalto Symposiumissa. Jyväskylän Kuokkalan keskustan suunnittelukohteeseen tulleista 46 kilpailuehdotuksesta voittajaksi valittiin ehdotus nimeltä ”Kalon”, jonka on suunnitellut arkkitehtitoimisto Collaboratorio Oy. Ehdotuksessa on pohdittu yhteisöllisyyttä ja asumisen eettisyyttä ja arkkitehtuuria syvällisesti ja suunnitelmaan on tuotu niitä tukevia ratkaisuja.

kaupunkisuunnittelu
arkkitehtuuri
Kuva
Ilmakuva Kuokkalan asuntoreformikilpailun kilpailualueesta. Kuva Ilona Leikas

Hannikaisenkatu 27-29 arkkitehtuurikutsukilpailu, 2018

Hannikaisenkatu 27-29 arkkitehtuurikilpailun kilpailuehdotukset

AT Hannikaisenkatu Oy on järjestänyt yhteistyössä As Oy Jyväskylän Hannikaisenkatu 27–29 sekä Jyväskylän kaupungin kanssa arkkitehtuurikutsukilpailun asuinkerrostalotontin täydennysrakentamiseksi. Kilpailu oli käynnissä 7.6.–17.10.2018 välisen ajan ja suunnittelualueena on Asema-aukion eteläpuolelle jäävän tontin piha-alueet osoitteessa Hannikaisenkatu 27–29.

kaupunkisuunnittelu
arkkitehtuuri
Kuva
Keskusta ja Lutakko ilmasta kuvattuna. Kuva Ari Heinonen

Yleiskaavaprosessi

Yleiskaavaprosessi etenee neljän eri vaiheen kautta, joita ovat aloitusvaihe, luonnosvaihe, ehdotusvaihe ja hyväksymisvaihe.

yleiskaavoitus
kaupunkisuunnittelu
osallistuminen
Kuva
Puita ja metsää. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen

Kortepohjan keskustan kehittäminen

Jyväskylän keskustan luoteislaidalla sijaitseva Kortepohjan on noin 10 000 asukkaan aluekeskus. Kaupunginosa on tunnettu vehreästä kävelypainotteisesta keskustastaan ja ylioppilaskylästä.

Kortepohjan keskustaa uudistetaan vaiheittain

Suunnittelualueena on Kortepohjan kaupunginosan keskusta sisältäen ylioppilaskylän opiskelija-asumisen korttelit, liikekeskuksen, päiväkodin ja kirjaston ja seurakuntakeskuksen tontit sekä niihin liittyvät kadut, puistot ja pysäköintialueet.

kaupunkisuunnittelu
asuminen
Kuva
Kortepohja ilmasta kuvattuna. Kuva Ari Heinonen

Tourujoen kunnostushanke

Tourujoen työmaan uutiskirje

Uutiskirjeestä saat ajankohtaisen tiedon työmaan etenemisestä sekä tulevien työvaiheiden vaikutuksista lähiympäristössä liikkumiseen.

Lue uutiskirje

kaupunkisuunnittelu
tourujoki
Kuva
Pohja-aukollinen muuri ja tulvakanava, ihmisiä ja puita. Kuva Ramboll Finland Oy

Keskustan kaupunkirakenteen kehittäminen

Meidän keskusta kuuluu jokaiselle. Se on arvokas, täydentyvä, vehreä ja viihtyisä sekä kaunis ja laadukas. Hyvän kaupunkikeskustan ylläpito vaatii jatkuvaa kehitystyötä. Tältä sivulta löydät keskustan kaupunkirakenteen kehittämiseen liittyvät keskeiset visio, strategiat ja päätökset.

Katso myös  Jyväskylän kaupunkikeskustan verkkosivuilta, mitä kaikkea täyden kympin keskustassa on kehitteillä.

kaupunkisuunnittelu
Kuva
Keskustan kehittämisen grafiikka. Kuva Mauri Hähkiöniemi