Hyppää pääsisältöön

Voit suodattaa hakutuloksia valitsemalla halumiasi suodattimia haun yhteydestä.

Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunnassa 10.5.2023 Harjun stadionin hankesuunnitelma

Jyväskylän kaupungin kulttuuri- ja liikuntalautakunta käsittelee kokouksessaan keskiviikkona 10.5.2023 Harjun stadionin peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelmaa. Pohjaesitys on, että kulttuuri- ja liikuntalautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hankesuunnitelman hyväksymistä.

Harjun stadionin peruskorjaus sisältyy kulttuuri- ja liikuntalautakunnan vuonna 2021 hyväksymään liikuntaolosuhteiden kehittämisohjelmaan.

Asiasanat:  
kulttuuri- ja liikuntalautakunta
kokous
hankesuunnitelma
harjun stadion
peruskorjaus
rakentaminen
Kuva
Puheenjohtajan nuija. Kuva Antti Laukkarinen

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkko

Jyväskylän varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoa tarkastellaan viiden vuoden aikajänteellä ja päivitetään vuosittain. Suunnitelma luo pohjan vuosittain talousarvion yhteydessä päätettäville investoinneille. Suunnitelmaa ylläpidetään K y m p p i R – palveluverkkoryhmässä, joka koostuu varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelujen, Tilapalvelun sekä kaupunkisuunnittelun ja maankäytön asiantuntijoista. Palveluverkkoa käsitellään sivistyslautakunnassa, kaupunginhallituksessa ja –valtuustossa vuosittain.  

Palveluverkon tarkastelussa huomioidaan  

päiväkoti
koulu
rakentaminen
kaavoitus
Kuva
Työnjohtaja katsoo rakennustyömaalle. Kuva Riikka Kaakkurivaara

Jyväskylän Kauramäkeen uusi päiväkoti

Eteläiseen Jyväskylään rakentuvalle, Kauramäen asuinalueelle avataan uusi päiväkoti alkusyksyn 2022 aikana.

Osoitteeseen Hömötiaisentie 26 sijoittuvaan päiväkotiin valmistuu tilat neljälle lapsiryhmälle.

Asiasanat:  
varhaiskasvatus
päiväkoti
rakentaminen
asuinalue
Kuva
Kolme lasta heittää huiveja ilmaan. Kuva Dolly Aittanen

Kunnallistekniikan Investointiohjelma

Investointiohjelmalla linjataan tulevien vuosien investointeja muun muassa katusaneerauksiin ja viheralueiden rakentamiseen tai kehittämiseen liittyen.

katu
puisto
satama
rakentaminen
investointi
korjaus
Kuva
Kaivinkone katutyömaalla. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen

Kaupungintalon rakentaminen

Vuoden 1897 alussa nimettiin kunnallistalon rakennustoimikunta, johon kuului pormestari A.F. Aejmelaeuksen lisäksi neljä valtuusmiestä – insinööri Uno Gylling, kauppaneuvos Julius Johnson, ylimetsänhoitaja A.W. von Zweygberg ja tehtailija Herman Toivola.

kaupungintalo
historia
rakentaminen

Rakentamisen valvonta ja lupaprosessi

Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen. Rakennuslupa tarvitaan esimerkiksi, kun vanhaan rakennukseen liittyvä avokuisti muutetaan umpikuistiksi.

rakentaminen
rakennuslupa
Kuva
Keltainen valo rakennustyömaalla. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen

Rakentamisen luvat

Rakentamiseen ja purkamiseen on pääsääntöisesti haettava lupa. Rakennuslupa on voimassa viisi ja toimenpidelupa kolme vuotta.

Jos et ole varma, tarvitsetko toimenpiteelle tai rakennushankkeelle lupaa, ota yhteyttä Kaupunkirakenteen neuvontaan ajoissa joko puhelimitse 014 569 6000 tai sähköpostitse rakennus.valvonta(at)jyvaskyla.fi. Myös asiakirjavaatimuksista voit tarvittaessa kysyä neuvonnasta tarkemmin.  

rakentaminen
rakennuslupa
maisematyölupa
Kuva
Omakotitalokatu. Kuva Merja Huovelin

Rakentaminen

Tapahtumajärjestäjä on vastuussa tapahtuman erilaisista rakennelmista, kuten esimerkiksi siitä, että miten ne alueelle sijoitellaan, miten kulku niihin on järjestetty ja miten turvallisia ne ovat.

Rakennelmia voivat olla esimerkiksi teltat, lavat, katsomot, portaat ja inva-katsomot. 

Ulko- ja sisätapahtumissa tulee aina ottaa huomioon henkilöturvallisuus ja esteettömyys. 

Järjestäjän tulee rakentamisen kohdalla huomioida myös sähkön ja veden jakelupisteet alueella/tapahtumapaikassa, koska nämä saattavat vaikuttaa rakenteiden sijoitteluun.

tapahtumapaikka
rakentaminen
Kuva
Suomipop-festivaali Lutakonaukiolla 2018. Kuva Jarkko Laine. Kuva Jarkko Laine

Rakennettavien alueiden puunkorjuu

Rakentamiseen varatuilla alueilla tehdään puunkorjuutyöt ennen rakentamisen aloittamista. Puunkorjuut tehdään rakennustöiden edellyttämässä aikataulussa, asemakaavan, tontinluovutus- ja rakentamisohjelman sekä rakennus- tai maisematyöluvan määrittämiltä alueilta.

Kysymyksiä ja palautetta puunkorjuuasioista voi esittää sekä kaupungin sähköisen palautekanavan kautta tai ottamalla yhteyttä Kaupunkirakenteen neuvontaan.

rakentaminen
tontti
raivaus
Kuva
Mäntymetsää. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen

Kaupunkikuvatoimikunta

Kaupunkikuvatoimikunta on rakennus- ja ympäristölautakunnan rakennushankkeiden kaupunkikuvallisen laadun arvioimiseksi asettama asiantuntijatoimielin. Se antaa lausunnon suurista ja näkyvistä rakennushankkeista sekä kaupunkikuvallisesti että rakennussuojelullisesti merkittävistä hankkeista.

Lausunto annetaan ennakkolausuntona tulevasta rakennushankkeesta tai rakennettua ympäristöä muokkaavasta toimenpiteestä tai rakennusvalvonnalle rakennuslupa-asiasta. Ennakkolausunto on maksullinen ja se tilataan sähköisen järjestelmän kautta. 

kaupunkikuvatoimikunta
rakentaminen
Kuva
Kerrostaloja Lutakosta. Kuva Marja Fagerlund