Hyppää pääsisältöön

Voit suodattaa hakutuloksia valitsemalla halumiasi suodattimia vasemmalta.

Jyväskyläläiset lähteneet innokkaasti energiatalkoisiin

05.01.2023
Jokaisen panos on tärkeä sähköpulan ehkäisemisessä. Joulukuussa energiayhtiö Alvan asiakkaat säästivät sähköä noin kuusi miljoonaa kilowattituntia, joka vastaa 300 sähkölämmitteisen omakotitalon vuotuista sähkönkulutusta, sanoo Alva-yhtiöt Oy:n verkkojohtaja Kari Kautto.

Jyväskylän kaupungin energiayhtiön Alvan asiakkaat ovat lähteneet aktiivisesti mukaan energiatalkoisiin.

Asiasanat:  
pinnalla
kestävä arki
ympäristö
ajassa
sähkökatko
Kuva
Kännykkä, jossa näkyy sähkön hintakehitys. Kuva Keski-Suomen liitto

Yhteisellä yhteiskuntasitoumuksella kohti kestävää kehitystä

15.12.2022
Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia ovat tehneet kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukset. Mukana olevat organisaatiot selvittävät vuoteen 2025 mennessä luontohaittansa ja tekevät suunnitelman haittojen vähentämiseksi.

Jyväskylän kaupunki sitoutuu luontopositiivisuuteen 

Luontopositiivinen Jyväskylä -yhteiskuntasitoumuksen tavoitteena on turvata luonnon

Asiasanat:  
resurssiviisaus
ympäristö
Kuva
Talvinen kaupunkimaisema Harjun laelta kuvattunna Kuokkalan suuntaan. Kuva Riikka Kaakkurivaara

Jyväskylän kaupunki on edelläkävijä biojätteen keruussa ja kotitalousjätteen kierrättämisessä

15.12.2022
Suomen ympäristökeskus SYKE on julkaissut uutta alueellista tietoa kotitalousjätteen määristä ja kierrätysasteista. Kotitalousjätteen määrän ja kierrätysasteen seurantatiedot laskettiin 10 kuntaseudulle, joita ovat Forssa, Hyvinkää, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Porvoo, Riihimäki ja Turku. Jyväskylä on näiden kaupunkien kärkikastia sekä kotitalousjätteen kierrättämisessä että biojätteen erilliskeruussa.

Jyväskylässä kotitalousjätteestä kierrätetään yli puolet ja biojätteestä erilliskerätään 70 prosenttia 

Kotitalouksien jätteiden kierräty

Asiasanat:  
biojäte
Jyväskylän seudun jätelautakunta
jäte
kotitalousjäte
resurssiviisaus
ympäristö
Kuva
jäteauto tyhjentämässä jäteastioita. Kuva Mustankorkea Oy

Ympäristövahti avuksi kaupungin resurssiviisaustyön seurantaan

30.11.2022
Jyväskylän kaupunki julkaisi 30.11. Ympäristövahti-seurantatyökalun, jonka avulla voi seurata kaupungin resurssiviisaustyötä kestävän arjen puolesta. Palvelu parantaa myös asukkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa resurssiviisaustyöhön.

− Kuka tahansa voi nyt seurata Ympäristövahti-palvelun avulla kaupunkimme resurssiviisaustyötä, jonka periaatteena on päästötön, jätteetön ja yliku

Asiasanat:  
resurssiviisaus
ympäristö
kestävä arki
Kuva
Piirretty kuva kaupungista. Kuva Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän kaupunki sitoutuu pitkäjänteisesti resurssiviisauteen

04.11.2022
Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelmapäivitys hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 31.10. Ohjelma luotsaa kaupunkia ja kaupunkilaisia kohti kestävää arkea ja toimii kaupungin resurssiviisaustavoitteiden toteuttamisen työkaluna.

Resurssiviisausohjelmalla ohjataan kaupunkia kohti kestävää arkea 

Päivitetty ohjelma sisältää seitsemän teeman alle jaettuja käytännön t

Asiasanat:  
ympäristö
resurssiviisaus
kestävä arki
Kuva
Puun oksa. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen

Tekoäly säästää energiaa ja pienentää hiilijalanjälkeä

27.10.2022
Jyväskylässä on menossa kokeilu, jossa hyödynnetään tekoälyä kaupungin kiinteistöjen sähkön, veden ja lämmön kulutuksen optimoinnissa. Ines-tekoäly kertoo kulutuspoikkeamista ja tekee korjausehdotuksia.

Jyväskylän kaupunki seuraa koulujen, päiväkotien ja muiden kiinteistöjensä sähkön, lämmön ja veden kulutusta.

Asiasanat:  
ajassa
pinnalla
kestävä arki
tilapalvelu
ympäristö
Kuva
Mobiililaite ja tietokone. Kuva kuvapankki:pexels

Polta vain kuivaa ja puhdasta puuta

20.10.2022
Tulisijat tuovat kotiin lämpöä. Kun puuta poltetaan oikein, vähennetään polttamisesta aiheutuvia päästöjä.

Kylmä vuodenaika houkuttelee polttamaan takkatulta ja tunnelmoimaan puukiukaan lämmössä.

Asiasanat:  
kestävä arki
ympäristö
pinnalla
ajassa
ympäristöterveys
Kuva
Takka, jossa puut palavat. Kuva Timo Sillanpää

Meluselvityksestä tuoretta tietoa Jyväskylän melutilanteesta

14.09.2022
Tämänhetkisestä Jyväskylän kaupungin melutilanteesta on valmistunut selvitys. Melulle altistuneiden määrä on hieman kasvanut aiemmasta, mikä johtuu kaupungin väestön ja liikennemäärien kasvusta. Raideliikenteen ja teollisuuden melulle altistuneiden määrä puolestaan on vähentynyt. Lähiaikoina myös asukkaat voivat tarkastella karttapalvelusta asuinympäristönsä mallinnettuja melutasoja.

Tieliikenteen melu yhä riesana

Kansallisilla tunnusluvuilla tehdyn laskennan perusteella tieliikenteen aiheuttamalle yli 55 desibelin tas

Asiasanat:  
ympäristö
ympäristönsuojelu
melu
Kuva
Kartta keskustan alueelta. Karttaan on merkitty eri väreillä vyöhykkeitä.

Laajavuoren Lammakesuolla ja Heinälänsuolla aloitetaan soiden ennallistamistyöt

08.09.2022
Syksyn aikana Laajavuoren Lammakesuolla ja Heinälänsuolla kaulataan ja kaadetaan puustoa. Työt ovat osa Laajavuoren alueen noro- ja suokohteiden ennallistamista, joka valmistuu vuoden 2023 loppupuolella. Ennallistamistyön tarkoituksena on palauttaa ojitettuja soita lähemmäs luonnontilaa ja pysäyttää suolajiston taantuminen. Kuluvan syksyn aikana tehtävät työt eivät vaikuta alueen käyttöön.

Lammakesuolla työt alkavat ojalinjojen ennakkoraivauksilla

Asiasanat:  
ympäristö
metsä
Kuva
Vehreää suomaastoa, jossa kasvaa mäntyjä. Kuva Jari Kärkkäinen

Helmi-elinympäristöohjelma

Jyväskylän kaupunki on mukana ympäristöministeriön rahoittamassa Helmi -elinympäristöohjelmassa. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja turvata luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalveluja. Lisätietoa ohjelmasta ja sen tavoitteista löydät Ympäristöministeriön verkkosivuilta.

Jyväskylässä kehitetään ohjelman aikana kaupungin lammaslaitumia ja lintujen, lepakoiden ja pörriäisten pesintää ja elinolosuhteita sekä ennallistetaan suoalueita Laajavuoressa. Toimenpiteitä tehdään vuosina 2021-2022.

ympäristö
luonto
monimuotoisuus
Kuva
Syksyinen märkä suo

Ympäristöluotsit

Ympäristöluotsit ovat luonto- ja ympäristöasioita kiinnostuneita vapaaehtoisia. Heidät voi kutsua kävelykaveriksi lähiluontoon tai jollekin Jyväskylän kauniista luontopoluista. Ympäristöluotsit eivät ole oppaita, vaan kanssakulkijoita ja vertaisihmettelijöitä. Toiminta on vapaaehtoistyötä oman lähiympäristön puolesta ja kaupunkilaisten virkistykseksi.

Lue lisää ympäristöluotseista:

Jyväskylän ympäristöluotsit -ryhmä facebookissa
Luotsaten-blogi

luonto
ympäristö
Kuva
Ympäristötaiteen tekijät Löydetyssä metsässä Kuokkalassa. Kuva Hanne Laitinen