Hyppää pääsisältöön

Voit suodattaa hakutuloksia valitsemalla halumiasi suodattimia vasemmalta.

EU-päättäjät tutustuivat Vaajakosken Kaunisharjun lehmuslehdon luonnonhoitoon

02.10.2023
Pohjoismainen metsäosaaminen kiinnostaa Euroopassa. Joukko eurooppalaisia päättäjiä kävi syyskuussa tutustumassa suomalaiseen metsätalouteen, luonnonhoitoon ja metsäteollisuuteen. Yhtenä kohteena oli Vaajakoskella Kaunisharjussa sijaitseva lehmuslehto.

Jyväskylän kaupungilta vierailuun osallistui suunnittelubiologi Matti Häkkilä, joka esitteli luontokohdetta ja kertoi puheenvuoros

Asiasanat:  
ympäristö
metsä
lähimetsä
metsänhoito
metsäohjelma
Kuva
Ihmiset kävelevät metsässä peräkkäin rinnettä alas. Kuva Vilma Issakainen

Jyväskylän seudun jätelautakunnan käsittelyssä ensi vuoden jätetaksaluonnos

02.10.2023
Jätelautakunta saa torstaina 5.10. käsiteltäväkseen vuoden 2024 jätetaksaluonnoksen. Jos esitys hyväksytään, taksaluonnos asetetaan julkisesti nähtäville, jolloin myös asukkaat voivat lausua sitä koskevia mielipiteitään. Lopullinen päätös jätetaksasta tehdään jätelautakunnan kokouksessa 30.11.

Jätetaksa on kokoelma jätehuollon maksuja, joilla katetaan kaikki jätehuollon järjestämisestä aiheutuvat kustannukset, kuten jätteiden keräys, kulj

Asiasanat:  
Jyväskylän seudun jätelautakunta
jätehuolto
ympäristö
Kuva
Rekat parkissa. Kuva Mustankorkea Oy

Kompostitarkastuksissa sai myös neuvoja ja opastusta kompostointiin

26.09.2023
Kompostitarkastukset on tältä vuodelta saatu tehtyä Jyväskylän seudulla. Tarkastuksia tehtiin kesän aikana kaikissa Jyväskylän seudun jätelautakunnan toimialueen kunnissa. Jyväskylän seudun jätelautakunta toimii jätehuoltoviranomaisena Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa sekä Toivakassa.

Tarkastusta omalle kompostorille oli jopa odotettu 

Kompostitarkastuksiin suhtauduttiin myönteisesti ja kiinnostuneesti.

Asiasanat:  
Jyväskylän seudun jätelautakunta
jätelautakunta
ympäristö
jätehuolto
ympäristönsuojelu
Kuva
Kaksi maapallon muotoista vihreää kompostoria. Kuva Saana Minkkinen

Laajavuoren soita ennallistetaan luonnontilaisiksi

20.09.2023
Laajavuoren soilla tapahtuu tänä syksynä. Jyväskylän kaupunki ennallistaa suoympäristöä Lammakesuon suojelualueella, Riihilammen lähistöllä ja Heinälänsuolla osana ympäristöministeriön rahoittamaa Helmi-elinympäristöohjelmaa. Polut ja pitkospuut pysyvät retkeilijöiden käytössä myös ennallistamistöiden aikana.

Ojia tukitaan ja padotaan sekä kone- että lapiotyönä syys–lokakuun aikana – kaivinkone kannattaa kiertää kauempaa

Laajavuoren Lammakesuol

Asiasanat:  
ympäristö
resurssiviisaus
Kuva
Metsää, jonka puista osa on kaadettu. Kuva Matti Häkkilä

Puutarha syyskuntoon vastuullisesti

13.09.2023
Puutarhajätteitä ei voi viedä kaupungin metsiin ja puistoihin, vaan ne tulee joko hyödyntää kotipihassa tai viedä jätekeskukseen Mustankorkealle.

Puutarhajäte ei kuulu maastoon

Puutarhan syystöiden yhteydessä syntyy joskus runsaastikin erilaista oksa-, lehti- tai haravointijätettä.

Asiasanat:  
omenapuu
puutarha
ympäristö
resurssiviisaus
Kuva
Omenat puussa. Kuva Tarja Ylitalo

Jyväskylän rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi toimivaltansa alaisen toiminnan talousarvion vuodelle 2024

12.09.2023
Jyväskylän rakennus- ja ympäristölautakunta kokoontui tiistaina 12.9. päättämään muun muassa vuoden 2024 talousarviosta oman toimivaltansa alaisesta toiminnasta eli rakennusvalvonnasta, ympäristönsuojelusta ja kaupungin resurssiviisaustyön koordinoinnista. Lautakunta hyväksyi talousarvioesityksen esityslistan mukaisesti.

Kokouksessa käsitellyt muut asiat hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

Asiasanat:  
ympäristö
talouden tasapainotus
rakennusvalvonta
resurssiviisaus
talousarvio
Kuva
Kaupungin kuva ilmasta. Kuva Lentokuva Vallas Oy

Haukanniemessä aloitetaan terttuseljan torjunta

08.09.2023
Jyväskylän kaupunki aloittaa vieraslajiksi luokitellun terttuseljan torjunnan Haukanniemen suojelualueella syyskuussa. Terttuselja on puuvartinen pensas, joka muodostaa paikoin laajoja kasvustoja Haukanniemessä.

Torjunnalla pyritään antamaan elintilaa alueen alkuperäiselle lehtokasvillisuudelle. Torjuntaa tehdään käsin, vesurilla ja moottorisahalla.

Asiasanat:  
ympäristö
vieraslajit
Kuva
Valkokukkainen rehevä kasvi. Kuva Mira Niemelä

Jyväskylän rakennus- ja ympäristölautakunnan käsittelyssä talousarvioesitys vuodelle 2024

07.09.2023
Jyväskylän rakennus- ja ympäristölautakunta käsittelee ensi tiistain 12.9. kokouksessaan muun muassa talousarvion virkamiesesitystä oman toimivaltansa alaisesta toiminnasta eli rakennusvalvonnasta, ympäristönsuojelusta ja kaupungin resurssiviisaustyön koordinoinnista.

Toimenpiteinä maltillisia taksojen korotuksia ja määrärahojen vähentämistä

Rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisen toiminnan tulot koos

Asiasanat:  
talousarvio
rakennusvalvonta
ympäristö
resurssiviisaus
talouden tasapainotus
Kuva
Webinaari: Hyvä, paha peliraha ja järjestöt. Kuva KYT-järjestöpalvelut

Jyväskylän seudun jätelautakunnan käsittelyssä jätehuoltomääräysten päivittäminen ja talousarvio vuodelle 2024

01.09.2023
Jyväskylän seudun jätelautakunnan seuraavassa kokouksessa 7.9.2023 on käsittelyssä jätehuoltomääräysluonnos. Jätehuoltomääräysluonnos on tarkoitus asettaa kokouksessa yleisesti nähtäville, jolloin kuntalaisilla on mahdollisuus jättää siitä mielipiteitä. Lisäksi lautakunta käsittelee vuoden 2024 talousarviota.

Jätehuoltomääräysten päivittäminen on tullut ajankohtaiseksi jätelakiin vuonna 2021 voimaan tulleiden muutosten myötä.

Asiasanat:  
talousarvio
ympäristö
jätehuolto
talouden tasapainotus
Kuva
kompostori. Kuva Kristiina Pentikäinen

Jyväskylän seudun ympäristöterveyslautakunnan käsittelyssä talousarvioesitys vuodelle 2024

01.09.2023
Jyväskylän seudun ympäristöterveyslautakunta käsittelee ensi keskiviikon 6.9. kokouksessaan muun muassa talousarvion virkamiesesitystä oman toimivaltansa alaisesta toiminnasta eli seudullisesta terveys- ja elintarvikevalvonnasta ja eläinlääkärihuollosta.

Ympäristöterveydessä talouden tasapainotustoimet kohdistuvat tuloihin

Ympäristöterveyden tehtävät ovat lakisääteisiä kunnan tehtäviä, jot

Asiasanat:  
ympäristö
ympäristöterveys
ympäristöterveyslautakunta
talousarvio
talouden tasapainotus
Kuva
Säästöpossu. Kuva Pirjo Ala-Hynnilä

Haukkalan lähteen vettä voi taas juoda

14.08.2023
Haukkalan lähteen vettä voi käyttää taas talousvetenä. Vedestä on 11.8.2022 otettu seurantanäyte, ja tutkimustuloksen perusteella sen mikrobiologinen laatu täyttää lainsäädännössä talousvedelle asetetut laatusuositukset.

Lähdevettä voi juoda omalla vastuulla

Luonnonilmiöt, kuten runsaat sateet voivat saastuttaa paikallisesti ja tilapäisesti veden, jolloin

Asiasanat:  
ympäristöterveys
ympäristö
Kuva
Kyltti ja lähde. Taustalla metsää. Kuva Jari Moilanen

Tänä kesänä jätevesiselvityksiä tehtiin Korpilahden ranta-alueilla

10.08.2023
Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojelu jatkoi haja-asutuksen jätevesijärjestelmien tilanteen selvittämistä kesän 2023 aikana. Tänä vuonna selvityksiä pyydettiin Korpilahden ranta-alueilta. Pohjavesialueella ja 100 metrin rantavyöhykkeellä puhdistusvaatimukset ovat tiukemmat kuin muilla alueilla, ja näillä järjestelmä tulisi olla jo kunnostettuna. 

Suurin osa jätevesijärjestelmistä on kunnossa - huomautukset noin 50 kiinteistölle

Selvitys pyydettiin Korpilahdella yhteensä 567 kiintei

Asiasanat:  
ympäristö
korpilahti
Kuva
Järven ranta. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen

Ympäristövahti avuksi kaupungin resurssiviisaustyön seurantaan

30.11.2022
Jyväskylän kaupunki julkaisi 30.11. Ympäristövahti-seurantatyökalun, jonka avulla voi seurata kaupungin resurssiviisaustyötä kestävän arjen puolesta. Palvelu parantaa myös asukkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa resurssiviisaustyöhön.

− Kuka tahansa voi nyt seurata Ympäristövahti-palvelun avulla kaupunkimme resurssiviisaustyötä, jonka periaatteena on päästötön, jätteetön ja yliku

Asiasanat:  
resurssiviisaus
ympäristö
kestävä arki
Kuva
Piirretty kuva kaupungista. Kuva Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän kaupunki sitoutuu pitkäjänteisesti resurssiviisauteen

04.11.2022
Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelmapäivitys hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 31.10. Ohjelma luotsaa kaupunkia ja kaupunkilaisia kohti kestävää arkea ja toimii kaupungin resurssiviisaustavoitteiden toteuttamisen työkaluna.

Resurssiviisausohjelmalla ohjataan kaupunkia kohti kestävää arkea 

Päivitetty ohjelma sisältää seitsemän teeman alle jaettuja käytännön t

Asiasanat:  
ympäristö
resurssiviisaus
kestävä arki
Kuva
Puun oksa. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen

Polta vain kuivaa ja puhdasta puuta

20.10.2022
Tulisijat tuovat kotiin lämpöä. Kun puuta poltetaan oikein, vähennetään polttamisesta aiheutuvia päästöjä.

Kylmä vuodenaika houkuttelee polttamaan takkatulta ja tunnelmoimaan puukiukaan lämmössä.

Asiasanat:  
kestävä arki
ympäristö
pinnalla
ajassa
ympäristöterveys
Kuva
Takka, jossa puut palavat. Kuva Timo Sillanpää

Laajavuoren Lammakesuolla ja Heinälänsuolla aloitetaan soiden ennallistamistyöt

08.09.2022
Syksyn aikana Laajavuoren Lammakesuolla ja Heinälänsuolla kaulataan ja kaadetaan puustoa. Työt ovat osa Laajavuoren alueen noro- ja suokohteiden ennallistamista, joka valmistuu vuoden 2023 loppupuolella. Ennallistamistyön tarkoituksena on palauttaa ojitettuja soita lähemmäs luonnontilaa ja pysäyttää suolajiston taantuminen. Kuluvan syksyn aikana tehtävät työt eivät vaikuta alueen käyttöön.

Lammakesuolla työt alkavat ojalinjojen ennakkoraivauksilla

Asiasanat:  
ympäristö
metsä
Kuva
Vehreää suomaastoa, jossa kasvaa mäntyjä. Kuva Jari Kärkkäinen

Helmi-elinympäristöohjelma

Jyväskylän kaupunki on mukana ympäristöministeriön rahoittamassa Helmi -elinympäristöohjelmassa. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja turvata luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalveluja. Lisätietoa ohjelmasta ja sen tavoitteista löydät Ympäristöministeriön verkkosivuilta.

Jyväskylässä kehitetään ohjelman aikana kaupungin lammaslaitumia ja lintujen, lepakoiden ja pörriäisten pesintää ja elinolosuhteita sekä ennallistetaan suoalueita Laajavuoressa. Toimenpiteitä tehdään vuosina 2021-2022.

ympäristö
luonto
monimuotoisuus
Kuva
Syksyinen märkä suo

Ympäristöluotsit

Ympäristöluotsit ovat luonto- ja ympäristöasioita kiinnostuneita vapaaehtoisia. Heidät voi kutsua kävelykaveriksi lähiluontoon tai jollekin Jyväskylän kauniista luontopoluista. Ympäristöluotsit eivät ole oppaita, vaan kanssakulkijoita ja vertaisihmettelijöitä. Toiminta on vapaaehtoistyötä oman lähiympäristön puolesta ja kaupunkilaisten virkistykseksi.

Lue lisää ympäristöluotseista:

Jyväskylän ympäristöluotsit -ryhmä facebookissa
Luotsaten-blogi

luonto
ympäristö
Kuva
Ympäristötaiteen tekijät Löydetyssä metsässä Kuokkalassa. Kuva Hanne Laitinen