Hyppää pääsisältöön

Voit suodattaa hakutuloksia valitsemalla halumiasi suodattimia haun yhteydestä.

Jyväskylässä koottu asukaspaneeli antoi arvionsa kaupungin säästöistä - erityinen huoli paneelilla on lapsista ja nuorista

Jyväskylän kaupunki on toteuttanut mittavia säästöjä, joiden vaikutuksia asukkaiden arkeen on arvioinut satunnaisotannalla valittu asukaspaneeli. Paneeli luovutti tänään 27.5.2024 kaupunginhallitukselle näkemyksensä siitä, mitä vuoden 2025 talousarviossa tulisi ottaa huomioon, jotta säästöt eivät kasautuisi kohtuuttomasti millekään väestöryhmälle.

Julkilausumassa paneeli nosti esille, ettei mittavat säästöt vaikuta niinkään työssäkäyviin ja hyvin toimeentuleviin asukkaisiin.

Asiasanat:  
talouden tasapainotus
osallisuus
Kuva
Asukaspaneeli valtuustosalissa 27.5.2024. Kuva Satu Leinonen

Vastaa talvipyöräilyä koskevaan kyselyyn 31.5. mennessä - Jyväskylä mukana talvipyöräilyn tutkimuksessa

Pyöräiletkö talvella? Muistele hetki talvisia tapojasi ja osallistu oheiseen talvipyöräilytottumuksia ja talvipyöräilyn potentiaalia selvittävään kyselyyn. Näin autat kaupunkeja kehittämään talvipyöräilyä. Kysely toteutetaan osana Tampereen yliopiston FinnCycle-tutkimushanketta ja sen rahoittamiseen osallistuvat Helsinki, Hyvinkää, Joensuu, Jyväskylä, Kokkola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Rauma, Tampere, Turku ja Vaasa. Tuloksia hyödynnetään suomalaisten kaupunkien talvikunnossapidon kehittämisessä ja talvipyöräilyn edistämisessä.

Tammikuussa alkanut FinnCycle-tutkimushanke tutkii pyöräliikenteen seuraavan suuren kehitysloikan toteuttamista Suomessa.

Asiasanat:  
asukaskysely
osallisuus
pyöräily
Kuva
Talvipyöräilijä keskustassa. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen

Infotilaisuus käyttäjille Hippoksen harjoitusjäiden ja kilpahallin päätyjen kuntotutkimuksista 23.5. klo 16

Jyväskylän Hipposhallin alakerran harjoitusjäillä sekä kilpahallin pukuhuone- ja huoltotiloissa ja minijään päädyssä alkuvuodesta tehtyjen kuntotutkimusten tulokset ovat valmistuneet. Tutkimustulokset osoittavat tiloissa olevan korjaustarpeita, joiden laajuutta, aikataulua ja kustannuksia Jyväskylän Tilapalvelu selvittää parhaillaan. Korjaustoimet on tarkoitus käynnistää jo kesän aikana. Käyttäjille järjestetään infotilaisuus tuloksista Hipposhallin auditoriossa torstaina 23.5. klo 16–18.

Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut, Jyväskylän Jäähalli Oy sekä Jyväskylän kaupungin Tilapalvelu ovat aloittaneet käyttöä turvaavien toime

Asiasanat:  
harjoitusjäähalli
tutkimus
sisäilmasto (ilmasto)
osallisuus
Kuva
Harjoitusjäähallin sisäänkäynti. Kuva Hannu Rainamo

Jyväskylän asukaspaneeliin ennätysmäärä hakijoita - paneeli aloittaa työskentelynsä 16.4.2024

Jyväskylän kaupunki kokeilee ensimmäistä kertaa laajan asukaspaneelin toteutusta asukkaiden osallisuuden muotona. Talouden tasapainotustyön arviointiin keskittyvä 32-henkinen paneeli aloittaa työskentelynsä 16.4. Paneelin arvio eli julkilausuma säästöjen vaikutuksista asukkaiden arkeen julkaistaan toukokuun aikana.

Paneeli osoittautui ajankohtaisen aiheen pohjalta kiinnostavaksi formaatiksi osallistua kaupungin asioiden valmisteluun, sillä maaliskuussa paneeli

Asiasanat:  
asukaskysely
osallisuus
talous
talouden tasapainotus
Kuva
Jyväskylä-kirjaimet, taustalla kerrostaloja. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen

Jyväskylän kaupunki kokoaa asukaspaneelin arvioimaan talouden tasapainottamistoimien vaikutuksia kuntalaisten arkeen

Asukasosallisuuteen ja asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksiin etsitään uusia keinoja Jyväskylässä. Tulevana keväänä arvioidaan talouden tasapainotuksen vaikutuksia asukkaiden elämään kokoamalla eri ikäisistä ja eri puolilla kaupunkia asuvista asukkaista koostuva asukaspaneeli. Kolahtaako kutsukirje paneeliin sinun postilaatikkoosi maaliskuussa?

Jyväskylän kaupunki on valittu mukaan Sitran rahoittamaan asukasosallisuutta edistävään kokeiluun, jossa satunnaisotantaa hyödyntämällä kootaan eri

Asiasanat:  
osallisuus
osallisuuspalvelut
talouden tasapainotus
Kuva
Neljä ihmistä keskustelemassa pöydän ääressä ruokalatilassa ja taustalla muita keskustelijoita. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen

Nuorisovaltuusto jakaa jälleen hankerahaa huippuideoille

Jyväskylän kaupungin Nuorisovaltuusto jakaa tuttuun tapaan 17 000 euroa nuorten omille hankkeille. Hakuaika kestää 10.3.2024 asti.

Hankerahaa voivat hakea nuoret, jotka kaipaavat rahoitusta omalle idealle tai projektille.

Asiasanat:  
osallisuus
Kuva
Nuorisovaltuusto jakaa hankerahaa kaupungintalolla, nuorisovaltuuston hallitus kasvokkain kameraan päin yleisön selkä kameraan päin. Kuva Jyrki Pitkänen

Jyväskylän kaupungin avustukset vuodelle 2024

Toiminta-avustuksia voivat hakea Jyväskylään rekisteröidyt yhdistykset ympärivuotiseen, toimintasuunnitelman mukaiseen toimintaan.

Asiasanat:  
kohdeavustus
tieavustus
toiminta-avustus
osallisuus
Kuva
Jyväskylä-kirjaimet lumihangen ympäröimänä. Kuva Miia Lyyra

Tulevaisuuden Kukkulalla asumista, työpaikkoja ja palveluita - entisen keskussairaalan alueen kaavoitus käynnistyy

Jyväskylän seuraavien vuosikymmenien merkittävin kasvuale sijaitsee Kukkulalla. Sairaala Novan rakentamisen myötä tyhjiksi jääneet entisen Keski-Suomen keskussairaalan rakennukset ja maa-alueet muuttuvat tulevaisuudessa monipuoliseksi asumisen, työpaikkojen ja palveluiden kokonaisuudeksi. Alueen kehittymistä ohjataan kaavatyöllä.

Kukkulaksi nimetty Jyväskylän vanha keskussairaalan alue muodostaa tulevaisuudessa sairaala Novan kanssa yhden Keski-Suomen tärkeimmistä palvelu- j

Asiasanat:  
kaupunkisuunnittelu
osallisuus
Kuva
Kukkulan alue viistoilmakuvassa talvella. Kuva Jyväskylän kaupunki

OSUVA – osallisuutta ikääntyneiden asuinympäristöissä -hanke

Hanke on päättynyt. Jyväskylä on saanut erityisavustusta Ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmaan kuuluvasta hankerahoituksesta, jonka tavoitteena oli kehittää ikääntyneiden asumista ja asuinympäristöjä, tukea ikääntyneiden kotona asumista sekä vahvistaa asuinalueiden yhteisöllisyyttä, osallisuutta.

Hanke toteutettiin ajalla 13.6.2022-30.6.2023.

hanke
ikääntyneet
osallisuus
yhteisöllisyys
Kuva
Kahvinkeittoa yhdessä. Kuva Jiri Halttunen

Osallistu kaupunkiympäristön suunnitteluun

Kaavat valmistellaan yhteistyössä niiden osallisten kanssa, joiden etuihin tai oloihin ne vaikuttavat. Viestinnällä varmistetaan, että osalliset voivat seurata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen.

Kaupunkisuunnitteluun ja kaavoitukseen kannattaa osallistua, sillä hyvää kaupunkia luodaan yhdessä. 

kaavoitus
kaupunkisuunnittelu
osallisuus
Kuva
Ihmisiä työskentelemässä pöydän ääressä. Kuva Riikka Kaakkurivaara

Osallistu ja vaikuta

Vastaa kyselyihin, osallistu tilaisuuksiin ja vaikuta

Osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksien tarjoaminen on kaupungille tärkeä asia. Haluamme, että jokaiselle asukkaalle löytyy sopiva tapa osallistua, vaikuttaa ja mahdollisuus kuulua yhteisöihin.

Osallisuutta edistävää työtä tehdään kaupungin palveluissa, asuinalueilla, päätöksenteossa ja yhteistyönä vapaaehtoisten ja järjestöjen kanssa.

osallisuus
asiakaskysely
asukaskysely
osallisuuspalvelut
Kuva
Piirrettyjä ihmishahmoja erilaisisa tehätvissä. Kuva Jyväskylän kaupunki