Hyppää pääsisältöön

Voit suodattaa hakutuloksia valitsemalla halumiasi suodattimia vasemmalta.

Kompostitarkastuksissa sai myös neuvoja ja opastusta kompostointiin

26.09.2023
Kompostitarkastukset on tältä vuodelta saatu tehtyä Jyväskylän seudulla. Tarkastuksia tehtiin kesän aikana kaikissa Jyväskylän seudun jätelautakunnan toimialueen kunnissa. Jyväskylän seudun jätelautakunta toimii jätehuoltoviranomaisena Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa sekä Toivakassa.

Tarkastusta omalle kompostorille oli jopa odotettu 

Kompostitarkastuksiin suhtauduttiin myönteisesti ja kiinnostuneesti.

Asiasanat:  
Jyväskylän seudun jätelautakunta
jätelautakunta
ympäristö
jätehuolto
ympäristönsuojelu
Kuva
Kaksi maapallon muotoista vihreää kompostoria. Kuva Saana Minkkinen

Jyväskylässä käynnistyi pohjavesialueiden suojelusuunnitelmatyö

19.09.2023
Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojelu on aloittanut pohjavesialueiden suojelusuunnitelman laadinnan. Suojelusuunnitelma kattaa 23 luokiteltua pohjavesialuetta eri puolilla Jyväskylää. Osalle Jyväskylän pohjavesialueista on jo laadittu suojelusuunnitelmat, jotka tämän työn yhteydessä päivitetään.

Laadukasta vesijohtovettä pohjavesiä suojelemalla

Pohjavettä käytetään Suomessa runsaasti talousvetenä ja vesihuoltolaitosten raakaveden

Asiasanat:  
ympäristönsuojelu
Kuva
Vesiputki aluskasvillisuuden seassa. Putken rei´istä tulee vettä. Kuva Petri Tähtinen

Ympäristönsuojelu

Kaupungin ympäristönsuojelu tuottaa kunnan asukkaille, yrityksille ja yhteisöille kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäväalueeseen kuuluvia palveluja.

Ympäristönsuojelun tehtäviä ovat
-    ilmansuojelu
-    jätehuollon valvonta
-    luonnonsuojelu
-    luontopolkujen ja lintutornien suunnittelu 
-    maa-ainesluvat ja -valvonta
-    meluntorjunta
-    vesiensuojelu

ympäristönsuojelu
Kuva
Kukkaketo ja kaupunki. Kuva Merja Huovelin