Hyppää pääsisältöön

Voit suodattaa hakutuloksia valitsemalla halumiasi suodattimia vasemmalta.

Osallistu Yrttisuon perhepuiston kunnostuksen suunnitteluun ja vastaa kyselyyn 

26.01.2022
Yrttisuon perhepuiston käyttäjillä ja alueen asukkailla on mahdollisuus osallistua Yrttisuon perhepuiston tulevan kunnostuksen suunnitteluun. Kysely on avoinna 14.2.2022 saakka.

Sähköisessä kyselyssä vastaaja pääsee kertomaan, mitä ja millaista toimintaa Yrttisuon perhepuistoon toivotaan

Asiasanat:  
yrttisuo
perhepuisto
saneeraus
muutossuunnitelmat
osallistuminen
vaikuttaminen
varhaiskasvatus
lapsiperhe
Kuva
Yrttisuon perhepuiston kiipeilyteline

Puistokadun päiväkotikoululaisten ideat mukana Puistotorin leikkipuiston uudistuksessa

24.01.2022
Puistotorin leikkipuisto uudistuu kovalla tohinalla. Ennen kuin ensimmäiset kaivinkoneet kouhaisivat maata, pääsivät Puistokadun päiväkotikoulun eskarit sekä 2. ja 5. -luokkien oppilaat osallistumaan suunnitteluun.

Lasten toiveita kerättiin syksyllä 2019.

Asiasanat:  
ajassa
puistotori
koulu
päiväkoti
perusopetus
varhaiskasvatus
lapsiystävällinen
osallistuminen
vaikuttaminen
lähiympäristö
opetussuunnitelma
esiopetussuunnitelma
oppia
Kuva
Puistotori keväällä

Kasvun ja oppimisen asiakasraati Vaskoolin tapaamisessa aiheena raatilaisten toiveet teemoista tulevalle toimintakaudelle

16.09.2021
Jyväskylän Kasvun ja oppimisen asiakasraati Vaskooli kokoontui syksyn ensimmäiseen tapaamiseen keskiviikkona 15.9.2021. Kasvun ja oppimisen asiakasraati Vaskooli toimi aiemmin varhaiskasvatuksen asiakasraatina. Syksyllä 2020 asiakasraati muuttui Vaskooliksi ja mukaan otettiin myös perusopetuksen ensimmäisen ja toisen luokan oppilaiden huoltajia.

Vaskoolin toiminnassa mukana on 21 huoltajaa, joista osa ollut toiminnassa jo useamman vuoden.

Asiasanat:  
Vaskooli
osallistuminen
asiakasraati
varhaiskasvatus
vaikuttaminen
perusopetus
Kuva
Leikki-ikäinen on äidin sylissä ja vauva on isän sylissä.

Kasvun ja oppimisen asiakasraati Vaskoolin kokous on 15.9.2021

07.09.2021
Vaskoolin syksyn ensimmäisessä tapaamisessa aiheena on toiminnasta vastaavien ja jäsenten esittely sekä alkaneen toimintavuoden teemojen kartoittaminen.

Kunnallisessa ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten sekä perusopetuksen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaiden huoltajat voivat

Asiasanat:  
Vaskooli
asiakasraati
varhaiskasvatus
perusopetus
osallistuminen
vaikuttaminen
huoltaja
tapaaminen
Kuva
Lapsi piirtää ja värittää puuväreillä.

Lähiöohjelman tutkimushankkeet Huhtasuolla

Valtakunnallisen lähiöohjelma tavoitteena on kaupunkilähtöisten hankkeiden lisäksi tuottaa myös tietoa lähiöiden kehittämisen tueksi. Lähiöohjelman aikana tehdään tiivistä yhteistyötä Huhtasuon alueella toteutettavien eri yliopistojen tutkimushankkeiden kanssa. 

valtakunnallinen
Huhtasuo
hyvinvointi
kehittäminen
osallistaminen
vaikuttaminen
palvelu
asuminen
asuinalue
Kuva
Puisia palikoita

Huhtasuon yhteistoimintapiste

Uudenlainen kaupungin yhteistoimintapiste, johon on koottu usean eri toimialan palveluita, toimii osoitteessa Nevakatu 2.  Yhteistoimintapisteessä toimii muun muassa kotoutumispalveluiden sosiaaliohjausta, Assi-asunto ensin -hankkeen asumisneuvontaa, maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelujen kehittämishankeen toimintaa sekä perhekompassin palveluita. Myös Huhtasuon alueella toimiva kaupungin työllisyyspalveluiden lähipalvelupiste on siirtynyt Huhtakeskuksessa sijainneista tiloista yhteistoimintapisteen tiloihin.

valtakunnallinen
Huhtasuo
hyvinvointi
kehittäminen
osallistaminen
vaikuttaminen
palvelu
asuminen
asuinalue
Kuva
Puisia palikoita

Jyväskylä - UNICEFin Lapsiystävällinen kunta

Jyväskylä on saanut UNICEF-lapsiystävällinen kunta tunnustuksen sitoutuneesta ja aktiivisesta kehittämistyöstä lapsen oikeuksien edistämiseksi.

Lapsiystävällinen kunta -malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja kansainväliseen Child Friendly City -malliin ja se auttaa kuntia edistämään lapsen oikeuksien toteutumista. Mallin ja UNICEFIN tuella Jyväskylä edistää lapsen oikeuksia kunnan päätöksenteossa, hallinnossa ja palveluissa.

unicef
lapsiystävällinen
kunta
lasten oikeudet
kuuleminen
osallistuminen
vaikuttaminen
päätöksenteko
Kuva
Jyväskylä - Unicefin lapsiystävällinen kunta

Lähiöohjelma 2020 – 2022: Hyvinvointia ja elinvoimaa Huhtasuolle

Jyväskylän kaupunki on valittu mukaan valtakunnalliseen lähiöohjelmaan. Kolmivuotisen (2020-2022) ohjelman tavoitteena on ehkäistä asuinalueiden eriytymistä, lisätä asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta, edistää asuinalueiden elinvoimaisuutta sekä turvata palveluiden ja asumisen hyvää tasoa. Ohjelma perustuu palvelurajat ylittävään alueelliseen asiantuntijoiden verkostoyhteistyöhön.

valtakunnallinen
Huhtasuo
hyvinvointi
kehittäminen
osallistaminen
vaikuttaminen
palvelu
asuminen
asuinalue
Kuva
Kerrostaloja Huhtasuon alueella

Vaskooli - Kasvun ja oppimisen asiakasraati

Kasvun ja oppimisen asiakasraati – Vaskooli on varhaiskasvatuspalvelujen sekä Jyväskylän perusopetuksen ensimmäisen ja toisen luokan oppilaiden huoltajien osallistumisen ja vaikuttamisen kanava. 

asiakasraati
osallistuminen
vaikuttaminen
varhaiskasvatus
Kuva
Lapset ja aikuinen lukevat kirjaa lattialla vatsallaan pötköttäen

Miten voin vaikuttaa?

Nuorilla on erilaisia mahdollisuuksia vaikuttaa omiin ja omaan ympäristöönsä liittyviin asioihin. Vaikuttamista voi tehdä oman luokan ja koulun sisällä, Jyväskylän alueella ja jopa valtakunnallisesti.

Oppilaskuntatoiminta

Kullakin peruskoululla järjestetään oppilaskuntatoimintaa. Lisätietoa oman koulusi oppilaskuntatoiminnasta ja siihen osallistumisesta saat koulussasi toiminnasta vastaavilta opettajilta.

nuoret
nuoriso
vaikuttaminen
osallisuus

Opistolaisyhdistys

Jyväskylän kansalaisopiston opistolaisyhdistys ry

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen
johtokunta. Yhdistyksen jäseneksi hyväksytyn henkilön nimi kirjataan yhdistyksen jäsenluetteloon, johon merkitään muutkin häntä koskevat tarpeelliset henkilötiedot. Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa.

opistolaisyhdistys
kansalaisopisto
osallistuminen
vaikuttaminen

Lasten ja nuorten osallisuus

Lapset ja nuoret pääsevät vaikuttamaan itseään koskevien palvelujen, oppimisympäristöjen ja toiminnan toteuttamiseen kaikissa ikävaiheissa. He myös osallistuvat ikänsä ja kehitysvaiheensa mukaisesti toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arvointiin sekä saavat kokemuksia kuulluksi ja arvostetuiksi tulemisesta yhteisön jäsenenä. Toimintaympäristö ja siellä oleva yhteisö kannustaa vuoropuheluun ja osallistumiseen sekä luo uusia toimintatapoja ja -rakenteita.

lapsi
koululainen
nuori
osallistuminen
vaikuttaminen
nuorisovaltuusto
lastenparlamentti
Kuva
Lapsen käsi tablettietokoneella