Hyppää pääsisältöön

Voit suodattaa hakutuloksia valitsemalla halumiasi suodattimia vasemmalta.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ilmoitusasioissa lastensuojelun määräaikojen ylityksestä tullut huomautus

09.12.2022
Jyväskylän sosiaali- ja terveyslautakunnan ilmoitusasioissa on esillä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston antama huomautus, joka koskee lastensuojelulain määräaikoja.

Viranhaltijapäätöksenä Jyväskylän sosiaali- ja terveyslautakunnan viimeisessä kokouksessa esitellään ASSI 2 -hankkeen siirto Keski-Suomen hyvinvoin

Asiasanat:  
sosiaali- ja terveyslautakunta
sosiaali- ja terveyspalvelut
Kuva
puheenjohtajan nuija pöydällä. Kuva Kristiina Pentikäinen

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa esitetään lisävoimia ASSI asunto ensin -hankkeelle

16.09.2022
​​​​​​​Jyväskylän sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee 22.9. muun muassa ASSI asunto ensin -hankkeen jatkohankkeen virkoja: sosiaaliohjaajan viran jatkokautta ja uutta sosiaalityöntekijän määräaikaista virkaa.

ASSI asunto ensin -hanke kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön asunnottomuutta vähentävien sosiaali- ja

Asiasanat:  
sosiaali- ja terveyspalvelut
sosiaali- ja terveyslautakunta
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee talouden puolivuosikatsausta

19.08.2022
Jyväskylän sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee 25.8. sosiaali- ja terveyspalveluiden talouden puolivuotiskatsausta. Lisäksi lautakunta ottaa kantaa Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelmaan.

Sosiaali- ja terveyspalvelut tulee puolivuotiskatsauksen ennusteen mukaan ylittämään talousarvion 9,5 mil

Asiasanat:  
sosiaali- ja terveyslautakunta
sosiaali- ja terveyspalvelut
Kuva
Puheenjohtajan nuija. Kuva Kari Lehtinen

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee muun muassa vammaispalvelujen selvitystä ja virkojen perustamisia

10.06.2022
Jyväskylän sosiaali- ja terveyslautakunta saa 16.6. kokouksessaan huhtikuussa pyytämänsä selvityksen vammaispalveluista. Lisäksi esillä on esimerkiksi virkojen perustamisia.

Ylen MOT-ohjelma käsitteli huhtikuussa Jyväskylän kaupungin vammaispalveluiden kotiin annettavia avustajapalveluja.

Asiasanat:  
sosiaali- ja terveyslautakunta
sosiaali- ja terveyspalvelut
Kuva
puheenjohtajan nuija pöydällä. Kuva Kristiina Pentikäinen

Jyväskylän sosiaali- ja terveyslautakunta ottaa kantaa vuosien 2021–2024 hyvinvointisuunnitelmaan ja siihen liittyviin erillisohjelmiin

14.01.2022
Jyväskylän sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee 20.1. Teams-kokouksessaan asialistan laajimpana aiheena vuosien 2021–2024 hyvinvointisuunnitelmaa ja sitä konkretisoivia erillisohjelmia.

Terveydenhuoltolain mukaan kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin.

Asiasanat:  
sosiaali- ja terveyslautakunta
sosiaali- ja terveyspalvelut
hyvinvointi
Kuva
puheenjohtajan nuija pöydällä. Kuva Kristiina Pentikäinen

Kyllön terveysasema sai Medisiinariliiton tunnustuksen

12.01.2022
Suomen Medisiinariliitto on myöntänyt Kyllön terveysasemalle Kandiystävällinen Terveyskeskus -arvonimen.

Suomen Medisiinariliitto on suomalaisten lääketieteen opiskelijayhdistysten koulutus- ja edunvalvontaliitto, jossa jäsenseurojen kautta on yli 4000

Asiasanat:  
Kyllö
sosiaali- ja terveyspalvelut
Kuva
Kyllön terveysasema syksyllä. Kuva Outi Kaakkuri

Omavalvonta

Sosiaali- ja terveydenhuollossa korostuu palveluntuottajien oma vastuu toiminnan asianmukaisuudesta, palvelujen laadusta sekä asiakas- ja potilasturvallisuudesta.

Omavalvonnan perusidea on, että epäkohdat ja palvelun onnistumisen kannalta epävarmat ja riskiä aiheuttavat tilanteet pystytään ehkäisemään, tunnistamaan ja tarvittaessa korjaamaan nopeasti.

Omavalvonta perustuu yksikössä toteutettavaan riskinhallintaan, jossa palveluprosesseja arvioidaan laadun ja asiakasturvallisuuden näkökulmasta. 

sosiaali- ja terveyspalvelut

Itsemaksettavat sosiaalipalvelut

Jyväskylän kaupunki ylläpitää itse maksettavien palveluiden rekisteriä Palse.fi-portaalissa. Palse-portaalista löytyy tukipalveluiden tuottajarekisteri sekä erilaisia hoito-, hoiva-, siivous-, ja kodinkunnossapitopalveluita. Asiakkaat näkevät Palse-portaalista palveluita tuottavien yritysten tiedot sekä palveluiden hinnat, ja voivat vertailla palveluita ja hintoja. Itsemaksettavia palveluita ovat sosiaalipalveluna tuotettavat tukipalvelut sekä muut itse maksettavat palvelut.

sosiaali- ja terveyspalvelut

Yritysyhteistyö sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialalla

Jyväskylän kaupunki on vastuussa kuntalaistensa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä. Palveluiden järjestäjä vastaa siitä, että kuntalainen saa tarvitsemansa palvelut. Järjestämisvastuuseen kuuluu mm. asiakasohjaus ja tuotannon valvonta.

Palvelun tuottaja on joko yksityinen tai julkinen organisaatio, jonka vastuulla on palvelun toteuttaminen. Jyväskylän kaupunki ostaa merkittävän osan sosiaali- ja terveyspalveluista yksityisiltä palveluntuottajilta. Ostaminen tapahtuu joko ostopalveluna tai palvelusetelillä.

sosiaali- ja terveyspalvelut