Hyppää pääsisältöön

Voit suodattaa hakutuloksia valitsemalla halumiasi suodattimia vasemmalta.

Jyväskylän koulujen ja lastensuojelun yhteistyöiltapäivässä keskitytään koulun ja sijaishuoltopaikan yhteistyökäytänteisiin 

13.09.2021
Jyväskylän koulujen ja lastensuojelun yhteistyöiltapäivä järjestetään keskiviikkona 15.9. klo 13. Yhteistyössä Pesäpuu ry:n kanssa toteutettava iltapäivä on suunnattu lastensuojelun sijaishuollossa kasvavien ja perusopetusikäisten nuorten kanssa työskenteleville. Tilaisuudessa keskitytään yhteistyön toimiviin käytänteisiin ja kokemuksiin sijaishuollossa kasvavien lasten koulunkäynnin ja sen tukemisen onnistumisesta Sisukas-toimintamallin avulla.  

Perusopetuksen koulujen näkökulmasta kuullaan erityisopettaja Tuukka Kotimäkeä Viitaniemen koulusta ja Satu Ahosta Tikkakosken yhtenäiskoulusta.

Asiasanat:  
yhteistyö
keskustelutilaisuus
Sisukas
perusopetus
lastensuojelu
sijaishuolto
koululainen
oppiminen
ennaltaehkäisy
syrjäytyminen
Kuva
Ryhmä aikuisia juttelee.

Tuen palvelut varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Jyväskylän varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa lapsi saa kehitykseensä ja oppimiseensa yksilöllistä tukea osana palvelujen muuta toimintaa. Tuki järjestetään lapsen lähialueen päiväkodissa, perhepäivähoidon tai kerhon ryhmässä. Lapsen kehityksen ja oppimisen tuen järjestämisessä käytetään tuen kolmiportaista mallia. Yhteiset käsitteet varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen jatkumossa helpottavat kasvattajien keskinäistä vuoropuhelua ja yhteistyötä. Oikea-aikaisella tuella lapsia autetaan mahdollisimman varhain ja annettu tuki ennaltaehkäisee ongelmien syntymistä.   

yksilöllinen
tehostettu
tuki
oppiminen
kehitys
varhaiskasvatus
esiopetus
Kuva
Lapsen kädet leikkivät legopalikoilla

Koulujen lukuvuosi alkaa keskiviikkona 11.8.2021 

09.08.2021
Jyväskylän peruskoulujen lukuvuosi 2021-2022 käynnistyy keskiviikkona 11.8.2021. Tuolloin koulutielle suuntaa yhteensä 13 600  jyväskyläläistä lasta ja nuorta.  Lukuvuosi käynnistyy terveysturvallisuutta edistävien koronaohjeiden mukaisesti. Opetus järjestetään lähiopetuksena ja viime lukuvuoden tapaan opetusryhmien välistä liikkumista minimoidaan. Koulussa maskeja suositellaan käytettävän 6. luokasta alkaen.  

Uutta ovat yhtenäinen malli oppilaiden poissaoloihin puuttumiseen, päättöarvioinnin uudet kriteerit sekä oppivelvollisuuden laajentumisen tuomat ve

Asiasanat:  
oppilas
koulu
lukuvuosi
aloitus
opetussuunnitelma
terveysturvallisuus
oppiminen
Kuva
Oppilaat luokassa pöydän ja tablettien ääressä

EMO-luokka

EMO-luokka on erityisen tuen pienryhmä 5.-8.luokan oppilaille, jotka tarvitsevat pitkäkestoista tukea tunne-elämän tai käyttäytymisen pulmien takia. Opetusryhmän koko on kuusi oppilasta. Luokassa työskentelee erityisluokanopettaja ja kaksi koulunkäynninohjaajaa. 

perusopetus
tuki
oppiminen
erityinentuki
Kuva
Lasten kädet ja jalat yhdessä piirissä

Kaksivuotisen esiopetuskokeilun paikallinen opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2021

07.06.2021
Jyväskylä on mukana valtakunnallisessa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa lukuvuosina 2021–2024. Kaksivuotisen esiopetuskokeilun valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteet on hyväksytty 5.2.21. Sivistyslautakunta hyväksyi 1.8.2021 voimaan tulevan Jyväskylän kaksivuotisen esiopetuskokeilun paikallisen opetussuunnitelman 26.5.2021.

Jyväskylän paikallisessa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelmassa painottuvat eheä oppimisen polku, lasten päivän eheys, 5-vuotiaid

Asiasanat:  
esiopetus
kokeilu
oppiminen
valtakunnallinen
esiopetussuunnitelma
paikallinen
päätös
esiopetuskokeilu
Kuva
Kolme poikaa istuu pöydän ääressä ja kokoaa palapeliä / Dolly Aittanen

Sijoitettujen lasten koulunkäynti

Jyväskylään muista kunnista sijoitettavien lasten ja nuorten opetusjärjestelyjä koordinoidaan Sisukas-tiimissä. Tiimi selvittää oppilaan koulunkäynti- ja tukihistorian ja suunnittelee opetusjärjestelyt tarvittavien yhteistyötahojen kanssa. 

Jyväskylän Sisukas-tiimin työ pohjautuu Pesäpuu ry:n Sisukas-malliin. Arjen työtä tehdään yhteistyössä Pesäpuu ry:n kanssa.

Sisukas
tiimi
sijoitettu
lapsi
oppiminen
koulu
hyvinvointi
Kuva
Kädet muodostavat sydämen

Jyskän koulun esiopetus

Jyskän koulun esiopetusryhmän tilat löytyvät Jyskän koulun ensimmäisestä kerroksesta. Elokuussa toimintansa aloittaneessa esiopetusryhmässä työskentelee kolmen kasvattajan muodostama tiimi. Esiopetusta toteutetaan pienryhmissä. Toiminta on lapsilähtöistä ja lapsen osallisuutta kunnioittavaa. Eskarit pääsevät tutustumaan kouluympäristöön turvallisesti ja rauhalliseen tahtiin. Koulun piha-alueen lisäksi ulkoilemme koulun kentällä ja retkeilemme metsässä sekä lähiympäristössä.

esiopetus
jyskä
oppiminen
esiopetussuunnitelma
Kuva
Jyskän koulun ovi, josta mennään esiopetuksen tiloihin

Liikuntapääkaupunki varhaiskasvatuksessa

Jyväskylän päiväkodeissa, perhepäivähoidossa, kerhoissa ja perhepuistossa lapsia kannustetaan liikkumaan monipuolisesti. Osaava henkilöstö, liikuntaa edistävät oppimisympäristöt sekä hyvinvointia edistävät tavoitteet ja toimintatavat tarjoavat jyväskyläläisille lapsille liikuntaa ja hyvinvointia edistävän kasvu- ja oppimisympäristön.  

lapsi
liikuntapääkaupunki
liikkuminen
varhaiskasvatus
päiväkoti
kerho
perhepuisto
varhaiskasvatussuunnitelma
hyvinvointi
kasvu
oppiminen
aktiivisuusranneke
liikuntaosaaminen
Kuva
Pienet jalat rivissä lumikengillä kävelemässä / Dolly Aittanen

Vaajakummun esiopetus

Vaajakummun esiopetus sijaitsee Vaajakummun yhtenäiskoululla, 2.kerroksessa, kahdessa esiopetusryhmässä (Delfiinit ja Donitsit). Jyväskylän esiopetuksessa painotetaan lapsen hyvää arkea, jossa toteutuu myönteinen, hyväksyvä ja arvostava vuorovaikutus, perusturvallinen kasvatusilmapiiri sekä osallisuus. Lasta rohkaistaan ilmaisemaan näkemyksiään ja kertomaan mielipiteitään. 

esiopetus
oppiminen
esiopetussuunnitelma
lapsi
eskari
Kuva
Vaajakummun päiväkoti kuvassa

Liikuntapääkaupunki perusopetuksessa

Jyväskylässä lasten ja nuorten liikkumista edistetään koulupäivän aikana ja vapaa-ajalla. Liikuntasuositusten mukaisesti perusopetusikäisen tulisi liikkua 1-2 tuntia päivässä. Liikunnalliset välitunnit, toiminnalliset oppitunnit ja koulujen kerhotoiminta tarjoavat mahdollisuuksia ja kannustavat kokeilemaan erilaisia liikkumisen muotoja varsinaisten liikuntatuntien lisäksi. Koulumatkojen kulkemiseen jalan tai polkupyörällä kannustetaan.

koululainen
perusopetus
liikunta
harrastus
oppilasurheilu
Liikkuva koulu
toiminnallisuus
oppiminen
oppitunti
liikuntapääkaupunki
Kuva
tyttöjä liikuntatunnilla juoksemaan lähtemässä

Palokunnanmäen päiväkoti

Pieni päiväkotimme sijaitsee Palokunnanmäellä, Jyvälän kansalaisopiston läheisyydessä. Olemme avoinna arkisin pääsääntöisesti klo 6.30-17.00. Ympäristöstämme löytyvät monipuoliset mahdollisuudet ulkoiluun, liikkumiseen ja kulttuuriin. Toimintasuunnitelmassamme kerromme lisää hyvästä arjestamme ja laadullisista tavoitteistamme.

Palokunnanmäen päiväkodin toimintasuunnitelma 2020-2021

lapsi
päiväkoti
kunnallinen varhaiskasvatus
oppiminen
varhaiskasvatus
Kuva
Kuva Palokunnanmäen päiväkodista

Savulahden päiväkoti

Savulahden uusi päiväkotikoulu aloitti toimintansa 1.8.2019. Päiväkodin puoli on mitoitettu 250 lapselle. Tilat on rakennettu uuden opetussuunnitelman pedagogiikkaan sekä varhaiskasvatuksen parityöskentelymalliin mukautuvaksi monikäyttöiseksi tilaksi, joka on hyödynnettävissä helposti eri-ikäisten lasten oppimisen tarpeisiin. Savulahden päiväkodin tilat sijaitsevat kolmessa kerroksessa. Ruokala-, liikunta- ja hallintotilat ovat päiväkodin ja koulun yhteiskäytössä. Päiväkotikoulun tiloista löytyy Aimo Katajamäen suunnittelemaa eläin- ja savuaiheista taidetta.

päiväkoti-koulu
päiväkoti
savulahti
kunnallinen varhaiskasvatus
lapsi
oppiminen
kasvu
Kuva
Savulahden päiväkotikoulun rakennus auringonpaisteessa.

Ilvespuisto

Ilvespuisto sijaitsee Halssilan kaupunginosassa lähellä Halssilan päiväkotia ja urheilukenttää. Ilvespuiston kerho tarjoaa monipuolista, ohjattua varhaiskasvatusta kotona hoidettaville 2-5 -vuotiaille lapsille. Kerhojen ohjaajina toimivat lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja.

perhepuisto
halssila
lapsiperhe
lapsi
leikki
oppiminen
Kuva
Aikuinen ja lapset kädet levällään

Wessmanninmäen päiväkoti

Wessmanninmäen päiväkoti sijaitsee Vaajakosken keskustan tuntumassa. Päiväkodissa toimitaan kahdessa päädyssä, Laineissa ja Pärskeissä. Laineissa lapset ovat jaettu kahteen ryhmään. Pärskeissä taas ryhmiä on kolme. Lisäksi lapset jaetaan toiminnan ja varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti pienryhmiin. Pienryhmien lapsirakenne muuttuu vuosittain hakijoiden mukaan huomioiden lasten iän, yksilölliset tarpeet sekä kaveri- ja sisarussuhteet. Toimintaperiaatteita on kuvattu tarkemmin Wessmanninmäen esimiesalueen toimintasuunnitelmassa.

päiväkoti
kunnallinen
varhaiskasvatussuunnitelma
lapsi
leikki
oppiminen
hoito
varhaiskasvatus
Kuva
Wessmanninmäen päiväkoti

Väinölän päiväkoti

Väinölän päiväkoti sijaitsee Väinölässä, Jyskän kaupunginosassa.  Päiväkodissamme tarjotaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta 0-6 -vuotiaille lapsille. Päiväkodissa on neljä kotipesää, jotka jakautuvat 2-3 kasvattajan kotiryhmiin. Lapset toimivat päivittäin tutuissa pienryhmissä.

Päiväkoti on avoinna ma-pe klo 6.30-17.00. Esiopetusaika on klo 8.30-12.30.

päiväkoti
kunnallinen
hoito
leikki
oppiminen
varhaiskasvatussuunnitelma
jyskä
lapsi
Kuva
Väinölän päiväkoti kesällä

Tammirinteen päiväkoti

Tammirinteen päiväkoti sijaitsee Jyskässä, Tammirinteen asuinalueella. Tammirinteen päiväkoti ja koulu muodostavat asuinalueen kyläkoulumaisen "sydämen", jossa lapsi voi kasvaa, kehittyä ja oppia saman katon alla yksivuotiaasta kahdeksanvuotiaaksi toisluokkalaiseksi asti.

päiväkoti-koulu
päiväkoti
kunnallinen
varhaiskasvatussuunnitelma
hoito
lapsi
oppiminen
jyskä
leikki
Kuva
Tammirinteen päiväkoti kesällä

Linnan päiväkoti

Linnan päiväkoti sijaitsee Vaajakoskella noin kilometrin päässä keskustasta. Päiväkodissa toimii kolme lapsiryhmää 1-6-vuotiaille lapsille, joissa toimitaan pienryhmittäin. Pienryhmien rakenne muuttuu vuosittain hakijoiden mukaan huomioiden lasten ikä, yksilölliset tarpeet sekä kaveri- ja sisarussuhteet. Hallinnollisesti päiväkodinjohtajan alaisuuteen kuuluu myös Kotimäen päiväkoti.

päiväkoti
kunnallinen
lapsi
leikki
oppiminen
hoito
Kuva
Linnan päiväkoti kesällä

Kotimäen päiväkoti

Kotimäen päiväkoti sijaitsee noin kilometrin päässä Vaajakosken keskustasta. Hallinnollisesti päiväkodinjohtajan alaisuuteen kuuluvat Kotimäen ja Linnan päiväkodit. Päiväkoti toimii yhtenä itäisen alueen päivystävänä päiväkotina koululaisten loma-aikoina.

päiväkoti
kunnallinen
hoito
vuorohoito
oppiminen
leikki
lapsi
Kuva
Kotimäen päiväkoti kesällä

Janakan päiväkotikoulu

Janakan päiväkoti sijaitsee Janakan koulun kanssa samalla tontilla noin kahden kilometrin päässä Vaajakosken keskustasta. Janakan päiväkodissa toimii 4 lapsiryhmää 1-5 -vuotiaille lapsille. Lisäksi päiväkodilla toimii yksi esiopetusryhmä sekä toinen esiopetusryhmä toimii Janakan koululla. Päiväkoti on avoinna maanantaista perjantaihin klo 6.30-17.00. 

Päiväkodissa toimitaan pienryhmissä ja hyödynnetään toiminnassa monipuolista luontoa päiväkodin ympäristössä. 

 

päiväkoti-koulu
päiväkoti
kunnallinen
varhaiskasvatussuunnitelma
lapsi
leikki
oppiminen
hoito
Kuva
Janakan päiväkoti auringossa