Lutakon sataman visiosuunnitelma

Kaupunki on teettänyt vuonna 2020 pitkän tähtäimen visiosuunnitelman Lutakon sataman kehittämiseksi. Suunnittelun lähtökohtana on ollut sataman turvallisuus, toiminnallisuus ja aktiivisuus. Visiosuunnitelma on mahdollista toteuttaa osissa, mutta toteutus vaatii aina tarkempaa toteutussuunnittelua ja kustannusarviota. Tutustu visiosuunnitelmaan tarkemmin (pdf).

Visiosuunnitelman pohjalta on tehty tarkempi yleissuunnitelma, joka käsittelee Lutakon sataman laitureiden sijoittumista satama-alueella. Yleissuunnitelma käsittelee laitureiden uudistamista ja venetyyppien uudelleensijoittelua. Yleissuunnitelman mukaan kotivenesatamalaitureita käyttäisivät ainoastaan veneilijät ja ravintolalaivat. Suunnitelmassa esitetään kotivenesatamalle myös aallonsuojausta.

Houseboateille ja saunalautoille toteutettaisiin oma lauttalaituri Kompassinrannan puolelle kierrättämällä vanhoja kotivenesatamalaitureita.

Ravintolalaivalaiturin osalta suunnitelma esittää uudistusten toteuttamista kahdessa vaiheessa: ensimmäisessä vaiheessa toteutettaisiin olemassa olevalle ravintolalaivalaiturille jatko-osa ja toisessa toteutusvaiheessa laituria jatkettaisiin L kirjaimen muotoisesti.

Lisäksi suunnitelmassa esitetään vesijettilaiturin rakentamista nykyisen Wake boarding alueen läheisyyteen. Vesijettilaituri ehdotetaan toteutettavan siirtämällä ja uusiokäyttämällä tarpeeton laituri Vaajakoskelta.

Yleissuunnitelmassa ei oteta kantaa maanpäällisiin toimintoihin ja niiden sijoitteluun.

suunnitelmakuva, jossa esitetty mm. uudet laiturit, kahvila - ja laituri-alue Kilpisen sillan puoleiselle osalle Rantaraitin varteen, sataman kärkeen saunaravintola ja sen vierelle myyntikojuja.

Havainnekuvia

Lisää havainnekuvia löydät visiosuunnitelmasta.

Ihmisiä satamalaiturilla

 

tyttö hyppii ruutua. Laivoja ja veneitä. Järvi
Asiasanat: