Hyppää pääsisältöön
Kuva
Lääkäri, hoitaja ja toimintaterapeutti. Kuva Olli-Pekka Latvala
Pääsisältö

Opiskeluterveydenhuollon lääkäri Riikka Vuori: ”Moniammatillista tukea nuorten poluilla”

"Olen pitkän linjan terveyskeskuslääkäri, yleislääketieteen erikoislääkäri, ja olen aiemmin toiminut pitkään väestövastuutyössä vanhusten parissa. Hyppäsin vuonna 2011 opiskeluterveydenhuollon vastuulääkäriksi ja hoidan nyt opiskelijoita keskitetyssä opiskeluterveydenhuollon toimipisteessä Sepänkadulla Harjulla, keskellä kaupunkia. Olen kuvannut kyselijöille, että kuljin kuin suppilon läpi, ja sieltä avautuikin uusi maailma ja työnkuva. Olen työn ohessa suorittanut myös nuorisolääketieteen erityispätevyyden.

Opiskeluterveydenhuollon työyksikössä toimii 16 terveydenhoitajaa, 4 lääkäriä, psykiatrinen sairaanhoitaja sekä sairaanhoitopiirin depressiohoitaja, joten meitä on todella mukavankokoinen ja toimintakykyinen porukka. Lääkäreiden keskinäinen konsultaatio toimii hyvin, ja kouluttajaoikeuksia löytyy myös.

Jyväskylässä opiskeluterveydenhuolto tuottaa palveluja toisen asteen ja ammattikorkeakoulun opiskelijoille, joten ikähaitari on 16 ikävuodesta ylöspäin aikuisuuteen. Hoidan siis nuoria ja nuoria aikuisia ja heidän murheitaan. Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu terveystarkastusten lisäksi seksuaaliterveyttä, päihde- ja mielenterveyttä sekä sairaanhoitoa. Teen siis ihan tavallista lääkärintyötä, mutta ajatukset ovat kohdennettuna nuoren opiskelukykyyn ja sopivan koulutuksen loppuun tukemiseen. Olemme kuin opiskelijan työterveyshuolto.

Nuorten kanssa työskentelyssä pitää suhteuttaa omaakin käyttäytymistä ikätasoon sopivaksi. Olen huomannut, että myös nuoret arvostavat hyvää käyttäytymistä, avoimuutta ja rehellisyyttä vastaanottotyössä. Joskus luottamusta täytyy rakentaa pikkuhiljaa. Työssäni on mahdollista joustavuus, esimerkiksi eri pituiset vastaanottoajat ja myös pitkäjänteisen potilassuhteen muodostuminen.

Olen oppinut tekemään yhteistyötä oppilaitosten, oppilashuollon psykologien ja kuraattorien, ja tietysti oman yksikön terveydenhoitajien ja lääkärien kanssa. On ollut virkistävää muuttaa toimintamalleja yksittäisen potilastapaamisen rinnalle tulleiden yhteisvastaanottojen suuntaan. Ja kuinka palkitsevaa se onkaan, kun pitkään tukemamme opiskelija valmistuu ammattiin!"

Hammaslääkäri Tytti Hintsala: ”Minua pitää tiukasti tässä työpaikassa se tunne, että jos haluan kehittyä hyväksi hammaslääkäriksi, minun kannattaa pysyä täällä”

Kuva
Hammaslääkäri Tytti Hintsala hammasharjan ja hampaiden kanssa.

"Tulin Jyteen syksyllä 2016 aikomuksenani suorittaa puolen vuoden käytännön harjoittelu ja lähteä heti muualle, mutta harjoittelu loppui 1,5 vuotta sitten ja täällä olen edelleen – pieni, mutta vaatimaton osa tätä laajaa, osaavaa työyhteisöä. Otin vastaan virankin, vaikka minun piti pysyä vielä villinä ja vapaana ja sitoutumattomana. Miten siinä näin kävi?

Ikävöin edelleen ajoittain kotikontuja pohjoisessa ja mietin palaamista, mutta minua pitää tiukasti tässä työpaikassa se tunne, että jos haluan kehittyä hyväksi hammaslääkäriksi, minun kannattaa pysyä täällä. Ja vaikka kiireisimpinä päivinä haaveilen verkkaisesta tahdista jossakin hiljaisessa lappalaiskylässä, eikö kuitenkin luonteelleni sovi enemmän tällainen tehokas tekemisen meininki? Ja olisi sääli jättää kivat työkaverit juuri, kun heistä on alkanut tulla tuttuja ja heihin on ehtinyt jo vahingossa vähän kiintyäkin.

On mukava, että täällä on vanhojen ja viisaiden äiti- ja isähahmojen (korvaamattomia kaikki!) lisäksi paljon nuoria hammaslääkäreitä, joiden kanssa voi esimerkiksi jakaa sellaisia tuntemuksia, että ”en osaa mitään, en tule enää huomenna töihin!” Sympatiaa saatuaan ei enää tunnukaan siltä.

Minulla on täällä sellainen olo, että minuun luotetaan, minua kannustetaan tekemään itse, saamaan onnistumisen kokemuksia ja kehittymään, mutta apua on kuitenkin aina tarjolla, jos sormi menee todella suuhun. Viereisestä huoneesta tai puhelimen päästä tai viestillä tavoitan nopeasti erikoishammaslääkärin tai jonkun muun pätevän osaajan. Täällä uskallan kysyä, kynnys on tehty pieneksi. Kullanarvoisia neuvoja jaetaan auliisti ja useimmiten perään sanotaan: ”Kokeile itse, sinä kyllä osaat, mutta jos ei onnistu niin laita ihmeessä minulle.”

Minulla on myös sellainen tunne, että tulen kuulluksi ja voin vaikuttaa omaan työhöni. Omalta osaltani saan kiittää työnantajaani joustavuudesta.

Kun on paljon osaajia, jokaisella on mahdollisuus panostaa perustyön ohessa omiin erityismielenkiinnon kohteisiin ja saada lisää koulutusta. Itse olen halunnut tehdä tässä vaiheessa vielä mahdollisimman laajasti ja monipuolisesti kaikkea ja sekin on onnistunut.

Meidän ylpeytemme ”Suu kerralla kuntoon” eli megamalli, johon voitte halutessanne tutustua tarkemmin näillä sivuilla, on tervetullutta vaihtelua ainaiseen kellon kanssa tekemiseen. Kallis aikamme ja yhtä kallis potilaiden aika saadaan tehokkaasti hyödynnettyä.

Potilaidenkin mielestä tämä on hyvä paikka, ainakin sen perusteella, että heitä tulee tänne niin paljon, että me ei oikein meinata edes ehtiä hoitaa heitä säädyllisen ajan puitteissa! Siksi toivoisinkin, että tänne Jyteen töihin eksyisi vielä lisää mahtavia tyyppejä kaltaiseensa seuraan!"

Kuva: Petteri Kivimäki

Hammaslääkärit Heli Jurvakainen ja Pekka Monni: ”Jytessä on hyvät konsultointimahdollisuudet”  

"Olemme Jyväskylän kaupungilla jo pitkään työskennelleitä hammaslääkäreitä: Heli vuodesta 2000 ja Pekka vuodesta 1987. Matkan varrella työ on moneen kertaan muuttunut, mutta oma työmme on keskittynyt potilaiden hoitamiseen.

Työ terveyskeskuksessa on ollut monipuolista ja työnantaja on antanut hyvät mahdollisuudet sen tekemiseen. Työvälineet ja materiaalit ovat ajanmukaisia. Koulutusta on saatu oman mielenkiinnon mukaan. Heli on mm. suorittanut ilokaasuhoidon kurssin ja suorittaa suugeriatrian erityispätevyyttä. Pekka on uransa alkuvaiheessa saanut työpaikkakoulutusta suukirurgiassa ja käynyt vastaavan hammaslääkärin erityispätevyyskurssit. Molemmat ovat lisäksi käyneet Hammaslääkäristä suulääkäriksi -sarjakurssin.

Jytessä on hyvät konsultointimahdollisuudet. Meiltä löytyy erikoishammaslääkäritason osaamista mm. protetiikassa, purentafysiologiassa, ortodontiassa, suukirurgiassa, parodontologiassa, lasten hammashoidossa, kariologiassa ja endodontiassa.

Työyhteisössä on hyvä ja kannustava ilmapiiri. Hoitajat ja suuhygienistit ovat päteviä ja osaavia, joten työtä on pystytty paljon delegoimaan heille. Jytessä on ollut erikoistujia ja meiltä monet ovat päässeet erikoistumiskoulutukseen. Meillä on ollut myös paljon syventävän käytännön harjoittelun suorittajia, joiden ohjaajina olemme toimineet jo pitkään. Nuorten kollegojen kanssa toimiminen on kivaa!"

Lääkäri Sari Laitinen, kaupunginsairaala: "Täällä ei uraudu kulkemaan vanhoja latuja"

"Olen 34-vuotias yleislääketieteen erikoislääkäri ja kouluttajalääkäri. Jyväskylän kaupunginsairaalassa olen työskennellyt vuodesta 2013, eikä työpaikan vaihto ole ollut suunnitelmissa. Kaupunginsairaala on moderni akuuttiin hoitoon keskittynyt sairaala.

Alun perin suurin syy työpaikan valintaani oli aikataulujen vapaus: oven taakse ei kerry jonoa, eivätkä vastaanottoajat ole myöhässä! Nykyisin suurimmat plussat työssäni ovat hyvä ja oppimiseen kannustava työilmapiiri sekä lääketieteellisesti riittävän monipuoliset ja haastavat potilaat. Täällä ei uraudu kulkemaan vanhoja tuttuja latuja! Työyhteisö on loistava, tukea saa kun sitä tarvitaan. Omalta osaltaan tähän on varmasti vaikuttanut työnohjaus. Valitettavasti se on edelleen lääkäreille harvinaista herkkua!

Nykyisin osa työajastani kuluu erikoistuvia ohjatessa, se antaa mukavaa vaihtelua osastotyöhön. Ohjaamiseen kuuluu niin yhdessä suoritettuja osastokiertoja kuin tutortunteja muiden erikoistuvien kanssa. Molemmat opettavat ”senioriakin”. Vuosien varrella olen työskennellyt sairaalamme kaikilla osastoilla ja päiväsairaalassa. Tutuksi ovat tulleet niin syöpäsaattohoito, AVH-kuntoutus kuin päiväsairaalatoimintakin. Poiketen monista muista terveyskeskussairaaloista, meillä osastot ovat profiloituneet diagnoosipohjaisesti. Itse olen kokenut tämän erittäin hyväksi lääkärin työn kannalta. Esimerkiksi AVH-kuntoutusosastolla koko hoito- ja kuntoutustiimi on tietoinen tavoitteista ja toimintatavoista, lääkäri voi ja saa keskittyä omaan rooliinsa. Moniammatillisuus ei ole pelkkää sanahelinää, vaan jokapäiväistä arkea!"

(Kuva: Liisa Salonen)

Yleislääketieteeseen erikoistuva lääkäri Janne Kaiunpää, terveyskeskussairaalat: "Mielekäs perusterveydenhuollon näköalapaikka"

"Jyväskylän terveyskeskussairaalat edustavat perusterveydenhuollon sairaalatoimintaa parhaimmillaan: ne eivät ole mitään vanhanaikaisia terveyskeskuksen vuodeosastoja, joissa potilaat makaavat hiljaa pitkäaikaishoitopaikkaa odottaen, vaan toipumiseen ja toimintakyvyn kohenemiseen määrätietoisesti tähtääviä osaamiskeskuksia.

Suurehkoon väestöön liittyvien voimavarojen seurauksena tiettyjä potilasryhmiä voidaan osaamisen ja tietämyksen vaalimiseksi painottaa yksittäisille osastoille, joita ei kuitenkaan ole nimetty erikoissairaanhoidon tapaan sisätautien, kirurgian, neurologian tms. mukaan, vaan kaikkialla työskennellään yleislääketieteen periaattein laaja-alaisesti ja kokonaisvaltaisesti.

Lääkärimme toimivat mielenkiintoisessa ja erittäin opettavaisessa asemassa moniammatillisen työryhmän vetäjänä. Hoito- ja kuntoutussuunnitelmista neuvotellaan potilaan, omaisten ja hoitotyön ammattilaisten lisäksi mm. fysioterapeutin ja sosiaalityöntekijän sekä yhteistyökumppaneiden (kotihoito, vammaispalvelut yms.) kanssa, ja tarvittaessa mukana on myös esimerkiksi toimintaterapeutti tai puheterapeutti. Yhteyshoitaja ja sihteeri ovat suurena tukena palvelukokonaisuutta ja juoksevia asioita hahmoteltaessa. Pulmia ratkaistaan yhdessä, jolloin itse kunkin näkökulmat avartuvat.

Ryhmätyöskentely ja mainio ilmapiiri eivät näy pelkästään kokouksissa vaan myös erottamattomana osana arkea. Päivä alkaa yleensä vuosisataisia perinteitä seuraavalla lääkärinkierrolla, jonka yhteydessä ajankohtaisia kysymyksiä pohditaan vähintäänkin potilaan ja hoitajan kanssa yhteistyössä. Lääkäriä myös pääsääntöisesti avustetaan mm. potilaan riisumisessa tai tutkimusvälineiden etsimisessä, mikä ei nykyisin ole itsestäänselvyys terveysaseman vastaanottotyössä.

Osastonlääkärin työhuoneen ulkopuolella ei istuskele kellojaan vilkuilevia potilaita, vaan voit työryhmäsi kanssa sopien rauhassa kiertää osastoa tarkoituksenmukaisessa järjestyksessä, ja pitkän sairaalajakson aikana potilasta ei hyvän suunnitelman ja ohjeistuksen jälkeen välttämättä tarvitse edes tavata joka päivä. Tärkeitä päätöksiä saa yleensä rauhassa pohtia iltapäivän paperitöiden yhteydessä, ehkä viereisen osaston tai erikoissairaanhoidon kollegaa konsultoiden.

Vaikka terveyskeskussairaalassa toki kohdataan päivittäin etenkin geriatrisia kysymyksiä, osastoiltamme puuttuvat oikeastaan vain lapsipotilaat. Sairaalahoito jatkuu yleensä ainakin muutaman päivän ajan, joten ehdimme karkean anamneesin ohessa usein kuulla mielenkiintoisista elämänvaiheista ja vaikuttavista selviytymistarinoista. Lisäksi pääsemme inspiroivissa olosuhteissa monipuolisesti perehtymään lääketieteellisten asiakirjojen yllättävänkin selkeään maailmaan sekä vähintäänkin välillisesti tutustumaan lähes kaikkeen sellaiseen terveydenhuoltoon, mikä toimii terveysaseman vastaanoton ulkopuolella.

Kun henkilöstöä on virkojen mukaisesti paikalla, työmäärä sinänsä muodostuu varsin sopivaksi, mutta kieltämättä poissaolojen kasautuessa kuormitus ajoittain tilapäisesti lisääntyy, ellei sijaisia tai vakiporukkaa ole riittävästi. Lääketieteen perusopinnoissa taas orientoidutaan lähinnä niin, että lääkärin tavallisia työpaikkoja ovat terveysaseman vastaanotto ja keskussairaala, joten kiehtova terveyskeskussairaala helposti unohdetaan uravalintoja pohdittaessa: Jyväskylän terveyskeskussairaalat sopivat laaja-alaisesta lääketieteestä kiinnostuneelle kollegalle, jolle avoterveydenhuolto ei ehkä aivan riittävästi tarjoa päivittäisiä tilaisuuksia kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan ja innostavaan ryhmätyöskentelyyn."

Asiasanat:  
lääkärirekrytointi
rekrytointi