Paula Humberg: Dispersal

 

Ratamon näyttely, Paula Humberg

15.10-8.11.2020

Paula Humbergin valokuvasarja Dispersal visualisoi ilmastonmuutoksen ja pölyttäjien vähenemisen vaikutuksia arktiseen luontoon. Humberg kuvasi sarjan kesällä 2018 Grönlannissa Zackenbergin tutkimusasemalla, jossa hän teki yhteistyötä kasvi-pölyttäjäyhteisöjä tutkivan biologi Riikka Kaartisen kanssa. Näyttelyn nimi Dispersal (levittäytyminen) viittaa siitepölyn leviämiseen, joka voi tapahtua esimerkiksi tuulen tai pölyttäjinä toimivien eläinten avulla. Grönlannissa tärkeimpiä pölyttäjiä ovat mehiläisten puuttuessa sukaskärpäset. Zackenbergissa on kuitenkin havaittu, että niiden määrä on alueella on vähentynyt muutamassa kymmenessä vuodessa jopa 80 %. Merkittävin syy vähenemiselle on luultavasti ilmastonmuutos. 
 
Humberg teki tutkimusasemalla kokeen paikallisilla pölyttäjillä ja lapinvuokolla, joka on arktisessa luonnossa tärkeä kasvilaji. Tavoitteena oli selvittää, miten hyvin erilaiset pölyttäjäkokoonpanot siirtävät siitepölyä kukasta toiseen, eli kuinka pölyttyminen onnistuu. Kokeessa värjättiin lapinvuokkojen siitepölyä fluoresoivalla pigmentillä, jolloin sen leviämistä pystyttiin seuraamaan. Humberg valokuvasi lapinvuokkomättäitä kenttästudiossa, jonka ainoana valonlähteenä oli ultraviolettilamppuja. Kuvaamisen jälkeen kasvustot peitettiin harsoteltoilla ja telttoihin päästettiin pölyttäjiä, joiden annettiin olla teltoissa 72 tuntia. Kun hyönteiset oli kerätty talteen, Humberg kuvasi kasvustot uudestaan. Kuvista voi päätellä, että pölytys on onnistunut heikommin B-ryhmän teltoissa, joissa sukaskärpäsiä oli vähemmän.
 
Sarjan teokset kuvastavat napa-alueiden surullista kohtaloa. Niiden arvioidaan lämpenevän ilmastonmuutoksen vaikutuksesta muuta maapalloa nopeammin. Grönlanti toimii tavallaan luonnon omana laboratoriona, jonka ekologiset yhteisöt ovat yleensä yksinkertaisia ja herkkiä muutokselle. Sukaskärpästen määrän vähenemisellä voi olla laajoja vaikutuksia koko ekosysteemiin. Ilmastonmuutos lisää myös sadantaa ja äärimmäisten sääilmiöiden määrää. Vuosi 2018 oli Zackenbergissä poikkeuksellisen luminen. Se oli aseman mittaushistorian vaikein eläimille ja kasveille, joiden lisääntyminen epäonnistui laajasti pitkään maassa viipyneen lumen takia. 

***
 
Paula Humberg (s. 1983) on Helsingissä asuva valokuvaaja ja kuvataitelija. Humbergin teoksissa näkyy kiinnostus biologian alaa kohtaan, ja hän viimeistelee parhaillaan biologian opintojaan Itä-Suomen yliopistossa. Taiteellisessa työskentelyssään Humberg käyttää muun muassa neulanreikäkuvausta, kamerattomia kuvantekemisen metodeja sekä vaihtoehtoisia valonlähteitä. Hänen valokuviaan on ollut esillä muun muassa Suomen valokuvataiteen museossa.  
 
Projekti ja näyttely ovat saaneet tukea Taiteen edistämiskeskukselta, Suomen kulttuurirahastolta ja Suomen taideyhdistykseltä. 

paulahumberg.com/

 

 

Ratamon näyttely, Paula Humberg