Hyppää pääsisältöön
Kuva
Ratamon näyttely, Eeva Hannula
Pääsisältö

22.7.-15.8.2021

Eeva Hannulan näyttely Tässä huoneessa on mahdollisuus ajatella reunaa ja sen yli putoamista pohtii sitä miten kollaasit, erilaiset materiaalit ja kirjoitus puhuttelevat toisiaan. Näyttely sisältää merkintöjä kielen ja merkkien vallasta suhteessa kuviin, valokuvateosten haptisista mahdollisuuksista ja ruumiillisen purkautumisesta kuvallisten ja sanallisten kollaasien muodossa. 

Näyttely yhdistää teoksia kahdesta eri teoskokonaisuudesta, jotka koostuvat eri materiaaleille tulostetuista valokuva ja -tekstikollaaseista, niiden yhdistelmistä sekä jaettavista runoista. Valokuvakollaasien kuva-aiheissa korostuvat fragmentoituneet ruumiin osat ja eleet ja niiden suhde erilaisiin objekteihin, jälkiin ja materiaaleihin. Löydettyjä tekstejä, merkkejä ja kuvia yhdistävät teokset liikkuvat visuaalisen runouden ja kuvataiteen välimaastossa, tilassa, jossa sanat, merkit ja kuvat haastavat ja toistensa merkityksiä. Näyttely sisältää myös runoja, jotka ovat ohjeita erilaisten konkreettisten tai abstraktien tekojen toteuttamiseen kuvien kanssa. Runoissa kuvaillaan mahdottomia surrealistisia rituaaleja tai performansseja. Teksteissä ja niiden tilassa elävät aineettomat kohtaukset ja tapahtumat saavat materialisoitua lukijan mielessä.

Kollaasien tekeminen mahdollistaa valmiiden representaatioiden purkamisen ja uudelleenajattelun. Kollaasimuoto, kuvien ja sanojen leikkaaminen, sekoitus ja haltuunotto ovat keino käsitellä kuvien päivittäistä tulvaa, yritys puhkaista tai edes hipaista niiden luomaa rinnakkaistodellisuutta. Kollaasimuodossa kuvien ruumis rakentuu uudelleen ja rakentaa ulkopuolelta määritettyä näkyvää toiseksi. Hierarkkinen katse hajoaa ja asioiden alkuperäiset suhteet rakentuvat uudelleen. 

Täytän mykät, kokonaisesta ihmisestä poisleikatut kädet ja ruumiin osat kuvien palasilla, surrealistisilla mahdollisuuksilla, elementeillä ja materiaaleilla, jotka eivät mykisty, vaan avautuvat uudeksi käsialaksi ja kieleksi. Kävelen sanojen ja kuvien reunoille. Poimin eksyneitä kuvia ja sanoja kaikkialta. Ties kenen ottamia nämä reliikit, nämä unohtuneet kuvat, ruutujen kuiluissa, kenen silmien kautta alun perin uponneet materiaksi? Kameran kouralla kerran punnitut kuvat ovat eksyneet kerrostumiin. Keräämäni sanat ja merkit ovat irronneita katkelmia, jotka norkoilevat kuvien reunoilla saadakseen äänensä kuuluviin. Ehkä valokuva on vain rähmä, todellisuuden ihon riekale. Kokonainen kuva katkeaa, tukahtuu, muuttuu hallitsemattomaksi. Ajatuksen ja havainnon reuna liukuu, valuu, liukenee, ajelehtii, hyökyää. Kieli ja ruumis uppoavat kollaasiin. Tahto päästää ja sulautua, muuttua osaksi koskemaansa. Havainto ja katse leikkaavat itseensä taas uuden palasen johon pudota.

***

Eeva Hannula on valokuvataiteilija ja runoilija Helsingistä. Hän pohtii teoksissaan valokuvan rajoja, tekstin ja kuvan välisiä yhteyksiä sekä digitaalisten ja fyysisten jälkien muodonmuutoksia. Teoksissaan hän käyttää itse otettuja valokuvia sekä löydettyjä kuvia ja kieltä, joita hän muokkaa fyysisesti ja digitaalisesti valokuvakollaaseiksi, joita hän tulostaa eri materiaaleille. Eeva Hannula on valmistunut kuvataiteilijaksi Turun Taideakatemiasta 2012 ja valokuvataiteen maisteriksi Aalto-yliopistosta 2017. Hannula on opiskellut myös estetiikkaa ja kirjallisuutta Helsingin yliopistossa sekä luovaa kirjoittamista Kriittisessä Korkeakoulussa. Hannulan teoksia on ollut esillä vuodesta 2012 lähtien useissa yksityis -ja ryhmänäyttelyissä Suomessa ja ulkomailla. Vuonna 2019 hän julkaisi kirjan Amorphous Writings, joka yhdistää visuaalista ja kirjoitettua runoutta kuvien kanssa.

Taiteilijan työskentelyä ja näyttelyä on tukenut Taiteen Edistämiskeskus Valtion visuaalisten taiteiden toimikunta.
 

 

Ratamon näyttely, Eeva Hannula
ratamon nayttely eeva hannula.jpg

Eeva Hannula: Aaltoja vastasyntyneen muotoisissa päivissä, 2020, valokuvakollaasi, pigmenttivedos, kehystetty, museolasi, 32 x 53 cm

 

Asiasanat:  
valokuva
näyttely