Petri Juntunen: At the Heart of It All

21.9.-15.10.2017

Petri Juntusen valokuvakokonaisuus At the Heart of It All jäsentää inhimillistä olemassaolon kokemusta ja maailmankaikkeuden luonnetta. Kun ihminen tulee tietoiseksi kaiken lopullisuudesta, se aiheuttaa ahdistusta, joka ajaa yksilön etsimään mieltä ja merkitystä siinä kuitenkin alati epäonnistuen. Albert Camus’ta mukaillen maailma itsessään ei tarjoa vastausta tähän järjen kaipuuseen, sillä maailman muoto sotii ihmisen luonnetta vastaan. Kohtaamme maailman kautta ainoastaan lopun vääjäämättömyyden, elämän päätepisteen. Tässä inhimillisen merkityksen tarpeen ja maailman järjettömyyden konfliktissa syntyy mielettömyys, absurdi.

Camuslaisittain absurdius on hyväksyttävä ja sitä on katsottava kohti, sillä vain siten voi olla vapaa. Näin tekee myös Petri Juntunen mittaillessaan mielettömyyden kokemusta valon avulla. Tummasävyisissä teoksissa tarkennetaan materiaalisiin kiintopisteisiin herkeämättömällä intensiteetillä. Useamman vuoden aikana lukuisissa eri Euroopan maassa kuvatuissa valokuvissa vaienneet paikat, rakennelmat ja kivet nousevat uuden historian kertojiksi; ne sitovat yhteen menneen ja tulevan, muistavat uudelleen, uudella tavalla. Juntusen teokset heijastelevat tyyneydellä sitä absurdin vierautta, joka syntyy vastakkainasettelun epämukavuudessa. Tässä visuaalisessa poetiikassa tilat toimivat allegorioina olemassaololle.

Teoskokonaisuus At the Heart of It All kohtaa elämän rajallisuuden tavalla, joka kuroo lähes kapinallisesti yhteen varjottomaksi jääneitä ajan ja muistin saarekkeita. Tarkoin rajatuista löydöksistä rakentuu peruskallio, jonka rakennusmateriaalina toimii absurdi itse. Se kutsuu meidät eleettömästi kollektiivisen historiamme maaperälle.


Petri Juntunen (s. 1975, Ruotsi) on suomalainen valokuvataiteilija, joka työskentelee ja asuu Helsingissä. Juntunen on opiskellut valokuvausta sekä elokuvausta Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa. Näyttely At The Heart of it All on osa hänen taiteen maisterin lopputyötään. Töissään Juntunen käsittelee yhteisön muistia, alitajunnan muodostamia konstruktioita sekä näiden ilmentymiä yhteiskunnassa. Perinteisen valokuvan lisäksi Juntunen käyttää töissään usein vaihtoehtoisia kuvantamis- sekä reproduktiomenetelmiä, kuten 3D-skannausta, fotogrammetriaa, laserkaiverrusta sekä projektioita. Petri Juntunen on osallistunut useisiin näyttelyihin Suomessa ja Euroopassa. Syksyllä 2017 julkaistaan monografia “At The Heart of It All” maineikkaan saksalaisen Hatje Cantzin kustantamana.

www.petrijuntunen.com