Minna Koponen: Asiaton oleskelu sallittu

12.3.–5.4.2015

Projektin ideana oli tutkia vapaan kaupunkitilan käsitettä – tai ennemminkin sen olemattomuutta. Urbaanin ihmisen ympäristö rakentuu yleensä taloudellisten ja teknisten ehtojen sanelemana jättäen ihmisten viihtyvyyden toissijaiseksi tekijäksi. Vapaa, epäkaupallinen tila on kiven alla ja monelle jopa vieras käsite. Onko kehityksen suunta oikea, jos ihminen tuntee pakottavaa painetta kuluttamiseen ja joutuu etsimään oikeutusta vapaalle olemiselleen, jonka saa anteeksi ostamalla jotain?

Kuvissani ihmiset keinuvat ympäri kaupunkia epätavallisissa paikoissa. Tuon tällä karrikoidusti esiin, kuinka helppo meidän olisi viihtyä jo olemassa olevassa kaupunkiympäristössä. Ympärillämme on hehtaareittain potentiaalia yleiseen viihtymiseen, mutta harmillisen usein kieltokyltit tyrmäävät ideamme ja massiivinen byrokratiasota jarruttaa konkreettista toteuttamista. Mielestäni on outoa, että vapaa sosiaalinen oleminen mielletään asiattomaksi oleskeluksi, pahimmassa tapauksessa jopa rangaistavaksi teoksi.

Projektin tarkoitus on herättää pohtimaan, miksi yritämme saada ihmisiä tiettyihin tiloihin tai muotteihin sopiviksi? Miksi emme sen sijaan koettaisi tehdä tiloista ihmisille sopivia ja muoteista ihmisten kokoisia?

www.esantytar.net/