Omakotitontin vuokraus

Lisätietoja tontin vuokrauksesta:

Tuula Häkkinen
p. 014 266 5065
tuula.hakkinen(at)jyvaskyla.fi

Lisätietoja maanvuokralaskutuksesta ja laskutustietojen muutokset:

Susanna Matalalampi
p. 014 266 5069
susanna.matalalampi(at)jyvaskyla.fi


Lomake maanvuokran maksuerien muuttamiseksi

Tontin vuosivuokra on 5 % tontin myyntihinnasta. Vuokra-aika on 50 vuotta. Tontin voi ostaa omakseen vuokra-aikana ja ostohinta määräytyy kaupantekohetkellä voimassa olevan vyöhykehinnoittelun mukaisesti. Maksettuja vuokria ei hyvitetä kauppahinnassa.

Vuokrasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä kaupunki perii tontin lohkomiskulut 1150 € (v.2020).

Rakentamisvelvoite kaupungin tonteilla on 2 vuotta. Asuinrakennus tulee olla kahden vuoden kuluessa vuokra-ajan alkamisesta siinä valmiusasteessa, että rakennus on pääkäyttötarkoituksen osalta käyttöönotettu (vähintään osittainen loppukatselmus suoritettu). Rakentamisvelvoiteajalle on mahdollista hakea jatkoaikaa kirjallisella hakemuksella perustellusta syystä. Rakentamisvelvoiteajan jatkamisesta peritään 95 € maksu.

Tontin vuokraaja ei saa luovuttaa tonttia eteenpäin rakentamattomana ilman kaupungin kirjallista suostumusta. Suostumuksesta peritään 95 € maksu.

Vuokraajan tulee hakea tontille vuokraoikeuden kirjaamista maanmittauslaitokselta 6 kuukauden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoituksesta. Kirjaamisessa vuokra/hallintaoikeus kirjataan Maanmittauslaitoksen ylläpitämään rekisteriin. Vuokraoikeuden kirjaaminen on edellytys kiinnitysten hakemiselle.

Lisätietoja tontin vuokrauksesta:

Tuula Häkkinen
p. 014 266 5065
tuula.hakkinen(at)jyvaskyla.fi

Lisätietoja maanvuokralaskutuksesta ja laskutustietojen muutokset:

Susanna Matalalampi
p. 014 266 5069
susanna.matalalampi(at)jyvaskyla.fi


Lomake maanvuokran maksuerien muuttamiseksi