Omakotitontin varaus

Lisätietoja omakotitonteista:

Palvelupiste Hannikainen
p. 014 266 0108
palvelupistehannikainen(at)jyvaskyla.fi

Ajat kauppakirjan ja vuokrasopimuksen allekirjoittamiseen:

Tuula Häkkinen
p. 014 266 5065
tuula.hakkinen(at)jyvaskyla.fi

Omakotitontit varataan 6-12 kuukaudeksi hankkeen tarkempaa suunnittelua varten. Varausmaksu on pääsääntöisesti 440 €. Varausmaksua ei hyvitetä kauppahinnassa tai tontin vuokrassa eikä sitä myöskään palauteta mikäli varauksesta luovutaan.

Tontin maaperätutkimuksista ja perustamistavasta vastaa rakentaja. Maaperätutkimukset on mahdollista ja suositeltavaa tehdä varausaikana ennen kauppakirjan/vuokrasopimuksen allekirjoittamista. Maaperätutkimusten kustannuksista vastaa tontin varaaja.

Tarjouskilpailulla tai arvonnalla luovutettavista tonteista peritään 10% käsiraha varauspäätöksen saatua lainvoiman. Maksettu käsiraha on osa kauppahintaa. Mikäli tontinsaaja vetäytyy tarjouskilpailu tai arvonnalla saamastaan tontista on kaupungilla oikeus periä maakaaren 2 luvun 8 §: mukaisina kohtuullisina kustannuksina 2.000 euroa joko maksetusta käsirahasta tai erillisellä laskulla.

Varausaikaa voidaan jatkaa kirjallisesta hakemuksesta, perustellusta syystä. Varausajan jatkosta peritään tällöin varausaikaan suhteutettu varausmaksu.

Varattu tontti on mahdollista joko ostaa tai vuokrata, riippuen kyseisen tonttialueen luovutustavasta. Tonttivarausta ei ole mahdollista siirtää eteenpäin kolmannelle. Kauppakirja tai vuokrasopimus tulee allekirjoittaa varausajan puitteissa. Mikäli tonttivarauksesta luovutaan, tulee tästä ilmoittaa kirjallisesti osoitteeseen kaupunkirakennepalvelut.tontti(at)jyvaskyla.fi

Lisätietoja omakotitonteista:

Palvelupiste Hannikainen
p. 014 266 0108
palvelupistehannikainen(at)jyvaskyla.fi

Ajat kauppakirjan ja vuokrasopimuksen allekirjoittamiseen:

Tuula Häkkinen
p. 014 266 5065
tuula.hakkinen(at)jyvaskyla.fi