Omakotitontin osto

Lisätietoja tontin ostosta:

Tuula Häkkinen
p. 014 266 5065
tuula.hakkinen(at)jyvaskyla.fi

Tontin hinta määräytyy kaupantekohetkellä voimassa olevan vyöhykehinnoittelun mukaisesti. Tonttia ostettaessa kauppahinta maksetaan kertamaksuna. Kaupat tehdään ns. käteiskauppoina; kaupantekotilaisuudessa ostajalle annetulla laskulla on maksuaikaa kolme arkipäivää. Samalla laskulla kaupunki perii tontin lohkomiskulut 1150 € (v. 2020) ja kaupanvahvistajan palkkion 120 €.

Rakentamisvelvoite kaupungin tonteille on 2 vuotta. Asuinrakennus tulee olla kahden vuoden kuluessa kaupanteosta siinä valmiusasteessa, että rakennus on pääkäyttötarkoituksen osalta käyttöönotettu (vähintään osittainen loppukatselmus suoritettu). Rakentamisvelvoiteajalle on mahdollista hakea jatkoaikaa kirjallisella hakemuksella perustellusta syystä. Rakentamisvelvoiteajan jatkamisesta peritään 95 € maksu.

Tontin ostaja ei saa myydä tai muutoin luovuttaa tonttia eteenpäin rakentamattomana ilman kaupungin kirjallista suostumusta. Suostumuksesta peritään 95 € maksu.

Ostajan tulee hakea ostamalleen tontille lainhuuto maanmittauslaitokselta 6 kuukauden kuluessa kauppakirjan allekirjoituksesta. Lainhuudolla tarkoitetaan kiinteistön omistusoikeuden kirjaamista maanmittauslaitoksen ylläpitämään rekisteriin. Tontin ostaja vastaa myös varainsiirtoverosta, joka on 4 % kauppahinnasta + lohkomiskuluista.

Lisätietoja tontin ostosta:

Tuula Häkkinen
p. 014 266 5065
tuula.hakkinen(at)jyvaskyla.fi