Omakotitontin hakeminen

Lisätietoja omakotitonteista:

Palvelupiste Hannikainen
p. 014 266 0108
palvelupistehannikainen(at)jyvaskyla.fi

 

Kaupungin tontit jaetaan pääsääntöisesti asunnontarpeen perusteella. Asunnontarvetta arvioidaan hakemusten perusteella. Hakemuslomakkeessa kysytään mm. nykyisiä asuinoloja kuten asuinneliöitä ja perheen kokoa, joiden perusteella tarkastellaan hakijan asunnontarvetta. Lomakkeessa tiedustellaan myös rakennushankkeen aloittamisajankohtaa sekä alustavaa kustannusarviota. Lisätietoihin voi merkitä esimerkiksi muuton paikkakunnalle, esteettömyystarpeet jne. Hakemuksia voi jättää yhden per hakija/perhekunta. Hakijalle voidaan luovuttaa vain yksi tontti. Vajaasti täytettyjä hakemuksia ei voida ottaa tasavertaisina huomioon muiden hakemusten kanssa.

Tonttien hakeminen tapahtuu pääsääntöisesti sähköisen tontinhakupalvelun kautta lukuunottamatta tarjouskilpailu- ja arvontatontteja, joita haetaan erillisellä hakemuksella. 

Hakemukseen merkitään ne tontit, jotka hakija on valmis varaamaan tarkempaa suunnittelua ja myöhemmin rakentamista varten. Tontit tulee merkitä mieluisuusjärjestyksessä. Mikäli hakumenettely poikkeaa tästä, ilmoitetaan se erikseen tontinhakuohjeissa.

Hakijaksi hakemukseen tulee merkitä henkilö tai henkilöt, joiden nimiin vuokrasopimus tai kauppakirja halutaan tehtävän.

Kuukausittain haussa olevien tonttien hakuaika alkaa aina kuukauden alussa ja päättyy kuukauden lopussa virka-aikaan mennessä, ellei toisin ole mainittu. Uusille tonteille on erikseen ilmoitettu kahden viikon hakuaika.

Tonttihakemukset käsitellään hakuajan päätyttyä ja kaikille hakijoille ilmoitetaan sähköpostitse hakuajan päätyttyä tonttivarauspäätöksestä.

Osa tonteista luovutetaan myymällä ja osa on mahdollista joko ostaa tai vuokrata tontinvaraajan toiveiden mukaisesti. Mikäli tontista on esitetty sekä myyntihinta että vuosivuokra, on vuokraaminen tällöin mahdollista. 

Kaupunki myy tontteja myös tarjouskilpailun perusteella tai kiinteällä hinnalla tontin saajan arpomalla. Tarjouksia tai hakemuksia arvontaan voi jättää yksi per hakija/perhekunta ja samalle tarjoajalle/arvontaan osallistujalle luovutetaan vain yksi tontti. Tarjouskilpailusta tai arvonnasta päätetään alue- ja tonttikohtaisesti ja siitä ilmoitetaan hakuvaiheessa.

Kirjallisesti täytetyt tonttihakemukset tulee toimittaa joko sähköpostitse osoitteeseen kaupunkirakennepalvelut.tontti(at)jyvaskyla.fi, postitse osoitteeseen Kaupunkirakenne/Kaupunkisuunnittelu ja Maankäyttö/Tonttihakemus, PL 233, 40101 Jyväskylä tai henkilökohtaisesti Palvelupiste Hannikaiseen (Rakentajantalo, Hannikaisenkatu 17) siten, että ne ovat perillä hakuajan viimeisenä päivänä ilmoitettuun kellonaikaan mennessä. Sähköinen hakemus tulee järjestelmän kautta automaattisesti käsiteltäväksi.

Lisätietoja omakotitonteista:

Palvelupiste Hannikainen
p. 014 266 0108
palvelupistehannikainen(at)jyvaskyla.fi

 

Asiasanat: