Erityisryhmien tontit

Lisätietoja erityisryhmien tonteista:

Maankäyttöinsinööri
Saara Vasama, p. 014 266 5070
saara.vasama(at)jyvaskyla.fi

Asumisen asiantuntija
Piia Sipinen, p. 014 266 5019
piia.sipinen(at)jyvaskyla.fi

Jyväskylässä huolehditaan riittävästä ja sopivasta tonttituotannosta ja kaavavarannosta erityisryhmien tarpeisiin palveluverkkosuunnitelmiin ja -selvityksiin perustuen.

Yksityisille toimijoille suunnatut erityisryhmien asumiseen tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen (esim. päiväkodit) osoitettavat tontit luovutetaan pääsääntöisesti julkisen haun kautta. 

Kaupunki haluaa olla osaltaan kehittämässä erityisryhmien asumista ja joissakin kohteissa voidaan sopia tonttien luovutuksesta myös neuvottelumenettelyllä hankkeesta riippuen, jolloin tarpeet ja hankkeet arvioidaan tapauskohtaisesti.

 

Lisätietoja erityisryhmien tonteista:

Maankäyttöinsinööri
Saara Vasama, p. 014 266 5070
saara.vasama(at)jyvaskyla.fi

Asumisen asiantuntija
Piia Sipinen, p. 014 266 5019
piia.sipinen(at)jyvaskyla.fi