Hyppää pääsisältöön
Kuva
Hiekkakasa ja kaivurin kauha

Mahdollisesti tarvittavasta aloituskokouksesta määrätään rakennusluvan ehdoissa. Rakennushankkeeseen ryhtyvä sopii rakennusvalvonnan kanssa aloituskokouksen ajankohdasta ja kutsuu kokouksen osallistujat koolle ennen rakennustyön aloittamista. Aloituskokouksessa tulee olla läsnä ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, rakennuksen pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja.

 

Aloituskokouksessa todetaan seuraavat asiat ja ne merkitään kokouksessa pidettävään pöytäkirjaan:

- lupa-asiakirjoissa rakennushankkeeseen ryhtyvälle määrätyt velvoitteet

- hankkeen suunnittelun ja rakennustyön keskeiset osapuolet

- rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt

- työvaiheiden tarkastuksia suorittavat henkilöt

- sekä muut selvitykset ja toimenpiteet, joilla huolehditaan rakentamisen laadusta.

 

 Aloituskokouksessa tai erillisessä korkeusasemakatselmuksessa rakennusvalvontaviranomainen myös tarkistaa, että rakennuksen suunniteltu korkeusasema on sopiva

 

Aloituskokous tilataan Palvelupiste Hannikaisesta p.014 2660108.

Asiasanat: