Hyppää pääsisältöön

Ennen rakentamisen aloittamista rakentajan on saatava myönteinen lupapäätös. Lupapäätös yhdessä hyväksymisleimoilla varustettujen piirustusten kanssa antavat oikeuden rakentamiselle.

Rakentamista ei saa kuitenkaan aloittaa ennen kuin lupa on lainvoimainen,aloituskokous on pidetty sekä työnjohtajat on hyväksytty.

Aloituskokouksessa hyväksytään lopullinen rakennuksen korkeusasema ja käydään hankkeen kannalta keskeisimmät asiat läpi.

Niissä kohteissa, joissa aloituskokousta ei ole  määrätty pidettäväksi, tulee tehdä aloittamisilmoitus rakennusvalvontaan.

Aloittamisoikeus mahdollistaa rakennustöiden aloittamisen ennen luvan lainvoimaiseksi tulemista. 

Ennen aloituskokousta tulee paikanmerkintä olla tilattuna.