Hyppää pääsisältöön
Kuva

Viranhaltijan päätöksistä laadittaviin toimitusasiakirjoihin liitetään muutoksenhakuohjeet. Viranhaltijan tekemään päätökseen voidaan vaatia oikaisua rakennus- ja ympäristöjaostossa. Oikaisuvaatimus on esitettävä määräajassa, joka on 14 päivää. Rakennus- ja ympäristöjaoston päätöksestä voidaan valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa.

Lupa-asiassa päätös annetaan julkipanon jälkeen. Sähköisen asioinnin kautta annettavat päätökset ovat heti päätöksen teon jälkeen nähtävissä.

Määräaikoja laskettaessa ei päätöksen antamispäivää oteta huomioon. Jos määräaika päättyy lauantaina, sunnuntaina tai arkipyhänä, saa oikaisuvaatimuksen tai valituksen jättää vielä seuraavana arkipäivänä. Myös hallinto-oikeuden päätös lupa-asiassa annetaan julkipanon jälkeen, joten päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon, kun se on annettu. Päätöksestä voidaan valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää.

Lupa-asioissa valitusoikeus on sillä, jonka oikeutta päätös välittömästi koskee, viereisen tai vastapäätä olevan tontin tai rakennuspaikan omistajalla ja haltijalla sekä sellaisen kiinteistön omistajalla tai haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa. Rakennus- ja ympäristöjaoston päätöksestä valitusoikeus on myös kunnalla.

Asiasanat: