Hyppää pääsisältöön

Rakennuslupa

Rakennuslupa raukeaa, jos rakennustyötä ei ole aloitettu kolmen vuoden kuluessa tai saatettu loppuun viiden vuoden kuluessa luvan lainvoimaisuuspäivästä. Voimassaoloaikaa voidaan erillisestä hakemuksesta pidentää aloittamiseen nähden kaksi vuotta ja loppuun saattamiseen nähden viranomaisen harkinnan mukaan enintään kolme vuotta kerrallaan, jos siihen on erityisiä syitä. Erityisinä syinä on pidetty muun muassa yllättäviä taloudellisia vaikeuksia ja sairaudesta johtuvia esteitä.

Toimenpide-, purkamis- ja maisematyöluvat

Toimenpide-, purkamis- ja maisematyölupa raukeaa, jos työtä ei ole saatettu loppuun kolmen vuoden kuluessa luvan lainvoimaisuuspäivästä.

Ilmoitusmenettely

Ilmoitus raukeaa, jollei toimenpidettä ole aloitettu ja saatettu loppuun kolmen (3) vuoden kuluessa ilmoituksen tekemisestä. Voimassaoloaika lasketaan siitä alkaen, kun ilmoituksen jättämisestä on kulunut 14 vuorokautta.

Asiasanat: