Loppukatselmus

Loppukatselmus on pidettävä rakennusluvan voimassaoloaikana.

Katselmuksen voi tilata

  • maanantaisin ja torstaisin klo 9.00-11.00 puhelinnumerosta 014 266 0680
  • sähköpostitse osoitteesta rakennus.valvonta(at)jyvaskyla.fi
  • suoraan lupakäsittelijältä

Loppukatselmus voidaan toimittaa, kun rakennustyöt ovat täysin valmiit. Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin rakennusvalvontaviranomainen on sen hyväksynyt käyttöön otettavaksi.

Ennen loppukatselmuksen tilaamista tulee tarkistaa, että kaikki rakennusvalvontaviranomaisen määräämät katselmukset ja tarkastukset on suoritettu ja niihin liittyvät merkinnät on tehty tarkastusasiakirjaan. 

Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje on valmis siltä osin kuin se on mahdollista sekä käyttöturvallisuuteen vaikuttavat tarkastukset on tehty.

Rakennustyöhön ryhtyvä tilaa loppukatselmuksen. Hänen velvollisuutenaan on varmistaa, että lain ja rakennusluvan määräämät velvoitteet on täytetty ja rakennustoimenpide on toteutettu rakennusluvan sekä rakentamista koskevien sännösten ja määräysten mukaisesti. Loppukatselmuksessa tulee olla läsnä rakennusvalvonnan viranhaltija, vastaava työnjohtaja sekä rakennuttaja tai hänen edustajansa. 

Loppukatselmus on pidettävä rakennusluvan voimassaoloaikana.

Katselmuksen voi tilata

  • maanantaisin ja torstaisin klo 9.00-11.00 puhelinnumerosta 014 266 0680
  • sähköpostitse osoitteesta rakennus.valvonta(at)jyvaskyla.fi
  • suoraan lupakäsittelijältä
Asiasanat: