Sääksvuori

Sääksvuoren tonttiesite

Asemakaava

Kaavamääräykset

Tonttikartat MK 1:500 tai 1:1000 (tonttipyykit ja rajamitat)

Katukorkeuskartta

HUOM! Kadun korkeusasemat ovat eri korkeusjärjestelmässä (NN) kuin asemakaavakartan korot ja korkeuskäyrät (N2000).
Katukorkeuskartassa olevat korkeustiedot (korkoasemat) suositellaan muutettavaksi suunnitelmissa N2000 -korkeusjärjestelmään laskukaavalla: NN + 0,540 m = N2000

Dwg-tiedostot suunnittelijalle

Hulevesitiedot, Kiinteistön vesi- ja viemärijohtojen sekä kaukolämpö- ja sähköjohtojen liittymistiedot, Korkeusjärjestelmä N2000

Tonttikohtaiset hule- vesi- ja viemärisuunnitelmat laaditaan Alva-yhtiöt Oy:n toimesta, sen jälkeen kun kadun rakennussuunnitelmat ovat valmistuneet. Lopulliset liittymistiedot laaditaan Alvan toimesta siinä vaiheessa, kun rakentaja on toimittanut liittymishakemuksen ja LVI -asemapiirustuksen sähköisen asiointipalvelun kautta Alvalle.

Lisätietoja rakentajalle Alva-yhtiöt Oy

Asiasanat: 
Kaupunginosa: