Kouluranta

Koulurannan tonttiesite

Asemakaava

Kaavamääräykset

Tonttikartta MK 1:500 (tonttipyykit ja rajamitat)

Katukorkeuskartta

Dwg-tiedostot suunnittelijalle

Hulevesitiedot

Tonttikohtaiset hule- vesi- ja viemärisuunnitelmat laaditaan Alva-yhtiöt Oy:n toimesta, sen jälkeen kun kadun rakennussuunnitelmat ovat valmistuneet. Lopulliset liittymistiedot laaditaan Alvan toimesta siinä vaiheessa, kun rakentaja on toimittanut liittymishakemuksen ja LVI -asemapiirustuksen sähköisen asiointipalvelun kautta Alvalle.

Lisätietoja rakentajalle Alva-yhtiöt Oy

Asiasanat: