Kauramäki

Kauramäen tonttiesite

Asemakaava

Kaavamääräykset

Tonttikartat MK 1:500 ( tonttipyykit ja rajamitat )

Katukorkeuskartta

DWG-tiedostot suunnittelijalle

Hulevesitiedot

Tonttikohtaiset hule- vesi- ja viemärisuunnitelmat laaditaan Jyväskylän Energia Oy:n toimesta, sen jälkeen kun kadun rakennussuunnitelmat ovat valmistuneet. Lopulliset liittymistiedot laaditaan Jyväskylän Energia Oy:n toimesta siinä vaiheessa, kun rakentaja on toimittanut liittymishakemuksen ja LVI -asemapiirustuksen sähköisen asiointipalvelun kautta Jyväskylän Energialle.

Vesihuollontiedot

Lisätietoja rakentajalle Jyväskylän Energia Oy

Täältä löytyy lisätietoja meluselvityksestä

Kauramäen rakentajainfon 9.9.2019 materiaali:

Tontti

Alueen kaavoitus

Kadut ja kunnallistekniikka

Rakennusvalvonta

Kaukolämpö

 

Kaupunginosa: