Rakentamisen ohjaus ja neuvonta

Rakennusvalvonta

Käyntiosoite:
Hannikaisenkatu 17

Postiosoite:
PL 233, 40101 Jyväskylä

Sähköpostiosoite: rakennus.valvonta(at)jyvaskyla.fi

Avoinna: 8.00 - 16.00 (kesä - elokuussa 8.00 - 15.00)

Puhelinpalvelu maanantaisin ja torstaisin klo 9.00 - 11.00

  • Rakennuslupa-asiat ja katselmukset,  p. 014 266 0680
  • Pientalorakentamisen ennakko-ohjaus, p. 014 266 0681
  • Vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtoasiat, p. 014 266 0682

Puhelinpalvelu muina aikoina Palvelupiste Hannikaisessa p. 014 266 0108     

Rakennusvalvonta tarjoaa kuntalaisille rakentamisen yleistä neuvontaa ja ohjausta sekä opastaa asiakasta siten, että lupakäsittely on mahdollisimman sujuvaa. Rakennusvalvonnan lvi-insinöörit antavat yleistä ohjausta ja neuvontaa kiinteistön vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtoasioihin liittyen. 

Uutta rakennusta suunniteltaessa tulee varata aika ennakko-ohjausta varten.

Tarkemmissa suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä tulee rakennushankkeeseen ryhtyvän hankkia itselleen ammattitaitoinen ja pätevä suunnittelija, joka laatii suunnitelmat ja antaa neuvoa suunnittelua koskevissa kysymyksissä.