Hyppää pääsisältöön
Kuva
Metsuri karsii kaadettua puuta. Kuva Touho Häkkinen
Pääsisältö

Puiden kaatamiseen tontilta sekä metsänhoitotöihin saatetaan tarvita maisematyölupa.

Puiden kaadot tontilta -sivulta löydät ohjeet tontilla sijaitsevien puiden kaatamisen lupatarpeen arviointiin.

Laajempien, muilla kuin tonteilla sijaitsevien alueiden, metsänhoidollisten toimenpiteiden luvan tarvetta voit kartoittaa sivulta Laajemmat metsänhoitotoimenpiteet.
 
Maisematyölupa haetaan asumisen ja rakentamisen sähköisen asioinnin palvelusta. Hakemuksen voi jättää myös paperilomakkeella, jolloin se muutetaan rakennusvalvonnassa maksua vastaan sähköiseen muotoon ja käsitellään sähköisessä asiointipalvelussa.

Rakennusluvan yhteydessä tapahtuvaa puiden kaatoa varten ota yhteyttä rakennusvalvontaan tai lupakäsittelijään.