Hyppää pääsisältöön
Kuva
Metsuri karsii kaadettua puuta

Kiinteistön omistajalla on velvollisuus valvoa puiden kuntoa ja hänen on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin ympäristölle vaarallisten puiden poistamiseksi.

Yhdenkin puun kaataminen kiinteistöltä edellyttää ilmoituksen tekemisen rakennusvalvontaan joko puhelimitse  p.014-2660108 tai sähköpostitse rakennus.valvonta(at)jyvaskyla.fi. Vaarallisen puun saa kaataa ilman lupaa, vaarallisuus on kuitenkin pystyttävä jälkeenpäinkin todistamaan sitä pyydettäessä. Epäselvissä tapauksissa on syytä olla hyvissä ajoin yhteydessä rakennusvalvontaan.

Elenian sähköverkkoalueella saa neuvontaa ja apua puunkaatoon sähköverkon läheisyydessä. Tietoa palvelusta löytyy Elenian verkkosivuilta.

Ilmoituksen saatuaan rakennusvalvonnan lupakäsittelijä arvioi maisematyöluvan tarpeellisuutta. Yleensä kiinteistöltä voi kaataa enintään kymmenen puuta ilman kirjallista maisematyölupaa. Asemakaava-alueelle tulee huomioida myös se, että osa puista voi olla asemakaavalla suojeltuja. Lisäksi tulee ottaa huomioon luonnonsuojelulailla suojellut eläinlajit, kuten liito-oravat.

Maisematyölupa haetaan asumisen ja rakentamisen sähköisen asioinnin palvelusta.

Hakemuksen voi jättää myös paperilomakkeella, jolloin se muutetaan rakennusvalvonnassa maksua vastaan sähköiseen muotoon ja käsitellään sähköisessä asiointipalvelussa.

Ohjeita maisematyölupahakemuksen täyttämiseen

Hakijana on aina kiinteistön omistaja tai haltija (esimerkiksi vuokralainen). Luvan voi allekirjoittaa joku muu kuin omistaja, jos hänellä on valtakirja. Esimerkiksi asunto-osakeyhtiössä huoneiston omistaja ei voi itse hakea lupaa, vaan hakemus on tehtävä yhtiön nimissä ja osakas voi vain toimia yhtiön valtuuttaman asiamiehenä ja allekirjoittaa hakemuksen.

Kiinteistön omistus on todistettava, mikäli se tieto ei ole jo viranomaisen rekisterissä. Omistuksen voi todistaa kauppakirjalla, lainhuuto-otteella tai muulla vastaavalla asiakirjalla.

Lisäksi hakemukseen tulee liittää:

  • Asemapiirros, johon on merkitty joko kappalemäärät kaadettavista puista tai piirretty alue, jolta puita kaadetaan
  • Naapureita tulee kuulla, naapurin kuulemislomake
  • Lisäksi muut mahdolliset rakennusvalvonnan edellyttämät lisäselvitykset