Hyppää pääsisältöön
Kuva
Keittiötasoa hella astianpesualla. Kuva Marja Fagerlund
Pääsisältö

Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten tarvitaan rakennuslupa. Lupaa edellyttävänä käyttötarkoituksen muutoksena pidetään muun muassa loma-asunnon käytön muuttamista pysyvään asumiseen tai kun asuntoa aletaan käyttää toimistona tai päinvastoin. Loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttaminen asuinrakennukseksi vaatii useimmiten myös poikkeamis- tai suunnittelutarveratkaisupäätöksen.

Merkittävä käyttötarkoituksen muutos voi aiheuttaa myös ilmanvaihtojärjestelmän muutoksia. Esimerkiksi toimistotilaa muutettaessa liikuntatilaksi, tilaan voidaan tarvita erilainen ilmanvaihtojärjestelmä. Tämä kannattaa huomioida jo suunnitteluvaiheessa ja ottaa yhteyttä LVI-suunnittelijaan.

Toimenpidelupa tarvitaan myös asuinrakennuksen huoneistojärjestelyihin. Huoneistojärjestelyllä tarkoitetaan asuinhuoneiston jakamista tai yhdistämistä.

Rakennuslupa haetaan sähköisen asioinnin kautta.

Hakemuksen voi jättää myös paperilomakkeella, jolloin se muutetaan rakennusvalvonnassa maksua vastaan sähköiseen muotoon ja käsitellään sähköisessä asioinnissa.

Ohjeita hakemuksen täyttämiseen

Hakijana on aina kiinteistön omistaja tai haltija (esimerkiksi vuokralainen). Luvan voi allekirjoittaa joku muu kuin omistaja, jos hänellä on siihen valtakirja. Esimerkiksi asunto-osakeyhtiössä huoneiston omistaja ei voi itse hakea lupaa, vaan hakemus on aina tehtävä yhtiön nimissä ja osakas voi toimia asiamiehenä ja allekirjoittaa hakemuksen.

Kiinteistön omistus tai hallinta on todistettava, mikäli se tieto ei ole jo viranomaisen rekisterissä. Omistuksen voi todistaa kauppakirjalla, lainhuuto-otteella tai muulla vastaavalla asiakirjalla.

Lisäksi hakemukseen tulee liittää:

Pääpiirustukset: asema- ja pohja- julkisivu- ja leikkauspiirrokset
Kosteiden tilojen leikkauspiirustus 1:20 mittakaavassa
Rakennushankeilmoitus/-ilmoitukset, RH1 ja RH2 -lomakkeet (ei tarvitse liittää erillisenä lomakkeena sähköiseen asiointiin jätettävään hakemukseen)
Naapureita tulee kuulla, naapureiden kuulemislomake
Energiaselvitys

Suunnittelijoista ja suunnittelutehtävän vaativuudesta
Vastaavien työnjohtajien hakemukset/ilmoitukset