Katos, vaja tai muu vastaava

Katos, grillikatos, maakellari, esiintymislava, laavu, aurinkokeräin, -paneeli tai vastaava laite

Näiden rakentamiseen tulee hakea toimenpidelupa silloin, kun se on asemakaava- tai ranta-alueella ja se on pinta-alaltaan 10 - 20m² ja asemakaava-alueen ulkopuolella 20 - 50m² kokoinen. Pinta-alan ollessa asemakaava- tai ranta-alueella 5 – 10m² ja asemakaava-alueen ulkopuolella pinta-alan 10 – 20m² edellytetään ilmoitusmenettelyä.

Näitä pinta-aloja suurempaan rakentamiseen tulee hakea rakennuslupa.

 

Vaja, grillikatos,kesäkeittiö

Vajan, grillikodan tai kesäkeittiön ollessa yli 10m² tulee niiden rakentamiseksi hakea rakennuslupa asemakaava-alueella. Ranta-alueella rakennuslupa tulee hakea, kun sen koko on ylittää 20m².

Asemakaava-alueen ulkopuolella rakennuslupa tulee hakea, jos ne ovat yli 20 m².

Ranta-alueella tulee hakea toimenpidelupa, jos sen koko on 10 – 20m².

Pinta-alan ollessa asemakaava- ja ranta-alueella 5-10m² ja asemakaava-alueen ulkopuolella 10 - 20m² rakentaminen edellyttää ilmoitusmenettelyä.

Luvanvaraisuudesta säädetään tarkemmin Jyväskylän kaupungin rakennusjärjestyksessä.

 

Toimenpidelupa ja ilmoitusmenettely haetaan sähköisen asioinnin kautta.

Hakemuksen voi jättää myös paperilomakkeella, jolloin se muutetaan rakennusvalvonnassa maksua vastaan sähköiseen muotoon ja käsitellään sähköisessä asiointipalvelussa.

 

Ohjeita toimenpidelupahakemuksen täyttämiseen

Hakijana on aina kiinteistön omistaja tai haltija (esimerkiksi vuokralainen). Luvan voi allekirjoittaa joku kuin omistaja, jos hänellä on siihen valtakirja. Esimerkiksi asunto-osakeyhtiössä huoneiston omistaja ei voi itse hakea lupaa, vaan hakemus on aina tehtävä yhtiön nimissä ja osakas voi vain toimia asiamiehenä ja allekirjoittaa hakemuksen.

Kiinteistön omistus on todistettava, mikäli se tieto ei ole jo viranomaisen rekisterissä. Omistuksen voi todistaa kauppakirjalla, lainhuuto-otteella tai muulla vastaavalla asiakirjalla.

Lisäksi lupahakemukseen tulee liittää:

Pääpiirustukset: asema-, pohja- julkisivu- ja leikkauspiirrokset
Rakennushankeilmoitus, RH1-lomake (ei tarvitse liittää sähköiseen asiointiin jätettävään hakemukseen)
Naapureita tulee kuulla, Naapureiden kuulemislomake
Lisäksi muut mahdolliset rakennusvalvonnan edellyttämät lisäselvitykset.

 

Ohjeita ilmoitusmenettelyn tekemiseen

Hakijana on aina kiinteistön omistaja tai haltija (esimerkiksi vuokralainen). Luvan voi allekirjoittaa joku kuin omistaja, jos hänellä on siihen valtakirja. Esimerkiksi asunto-osakeyhtiössä huoneiston omistaja ei voi itse hakea lupaa, vaan hakemus on aina tehtävä yhtiön nimissä ja osakas voi vain toimia asiamiehenä ja allekirjoittaa hakemuksen.

Kiinteistön omistus on todistettava, mikäli se tieto ei ole jo viranomaisen rekisterissä. Omistuksen voi todistaa kauppakirjalla, lainhuuto-otteella tai muulla vastaavalla asiakirjalla.

Lisäksi lupahakemukseen tulee liittää:

Asemapiirustus, johon on merkitty rakennettava rakennelma, osoitettu sen päämitat ja etäisyydet tontin rajoista sekä muista rakennuksista
Piirustus- tai valokuva-aineisto rakennelman ulkonäöstä, materiaalin ja värityksen toteuttamiseksi
Naapurit tulee kuulla, Naapurien kuulemislomake