Hyppää pääsisältöön
Kuva
Viisi ikkunaa rivissä. Kuva Marja Fagerlund
Pääsisältö

Omakoti- ja paritalon julkisivun muuttamiseen, julkisivuverhouksen tai katteen materiaalin tai värin muuttamiseen tulee tehdä ilmoitus. Kattomuodon muutos, ikkuna- ja ovimuutokset pientalossa vaativat asemakaava-alueella toimenpideluvan. Asemakaavan ulkopuolisilla alueilla riittää ilmoitusmenettely.

Rivi-, kerrostalon tai vastaavan julkisivun muuttamiseen tai kattomuodon muuttamiseen tulee hakea toimenpidelupa.

Ilmoitusmenettely ja toimenpidelupa haetaan sähköisen asioinnin kautta.

Hakemuksen voi jättää myös paperilomakkeella, jolloin hakemus asiakirjoineen muutetaan rakennusvalvonnassa maksua vastaan sähköiseen muotoon ja käsitellään sähköisessä asioinnissa.

Ohjeita ilmoitusmenettelyyn liitettävistä asiakirjoista

Hakijana on aina kiinteistön omistaja tai haltija (esimerkiksi vuokralainen). Luvan voi allekirjoittaa joku muu kuin omistaja, jos hänellä on valtakirja. Esimerkiksi asunto-osakeyhtiössä huoneiston omistaja ei voi itse hakea lupaa, vaan hakemus on aina tehtävä yhtiön nimissä ja osakas voi vain toimia yhtiön valtuuttamana asiamiehenä ja allekirjoittaa hakemuksen.

Kiinteistön omistus on todistettava, mikäli se tieto ei ole jo viranomaisen rekisterissä. Omistuksen voi todistaa kauppakirjalla, lainhuuto-otteella tai muulla vastaavalla asiakirjalla.

Lisäksi lupahakemukseen tulee liittää:

  • Asemapiirustus.
  • Julkisivupiirustukset, johon tehtävä rakennus- tai muutostoimenpide on esitetty.
  • Värityssuunnitelmalomake (pdf)
  • Tarvittaessa naapurien kuuleminen. Naapurin kuuleminen voidaan suorittaa sähköisessä asioinnissa tai kuulemalla naapurit erilliselle naapurien kuulemislomakkeelle (pdf).
  • Lisäksi muut mahdolliset rakennusvalvonnan edellyttämät lisäselvitykset

Ohjeita toimenpidelupahakemukseen liitettävistä asiakirjoista

Hakijana on aina kiinteistön omistaja tai haltija (esimerkiksi vuokralainen). Luvan voi allekirjoittaa joku muu kuin omistaja, jos hänellä on valtakirja. Esimerkiksi asunto-osakeyhtiössä huoneiston omistaja ei voi itse hakea lupaa, vaan hakemus on aina tehtävä yhtiön nimissä ja osakas voi vain toimia yhtiön valtuuttamana asiamiehenä ja allekirjoittaa hakemuksen.

Kiinteistön omistus on todistettava, mikäli se tieto ei ole jo viranomaisen rekisterissä. Omistuksen voi todistaa kauppakirjalla, lainhuuto-otteella tai muulla vastaavalla asiakirjalla.

Lisäksi lupahakemukseen tulee liittää:

  • Pääpiirustukset; asema-, pohja-, julkisivu- ja leikkauspiirustukset.
  • Rakennetyypit tai rakenneleikkaus rakenteita muuttavassa toimenpiteessä.
  • Värityssuunnitelmalomake (pdf)
  • Tarvittaessa naapurien kuuleminen. Naapurin kuuleminen voidaan suorittaa sähköisessä asioinnissa tai kuulemalla naapurit erilliselle naapurien kuulemislomakkeelle (pdf).
  • Lisäksi muut mahdolliset rakennusvalvonnan edellyttämät lisäselvitykset.
Asiasanat:  
julkisivumuutos
julkisivu