Hyppää pääsisältöön
Kuva
Kesäinen kuva kävelykadulta paljon ihmisiä. Kuva Juhana Konttinen
Pääsisältö

Kaupunki- ja ympäristökuvaan merkittävästi ja pitkäaikaisesti vaikuttaville järjestelyille ja muutoksille esim. meluesteelle tai ulkotarjoilualueelle tulee hakea toimenpidelupa. Tyypillisimpiä kaupunkikuvajärjestelyjä ovat esimerkiksi ravintoloiden ja kahviloiden ulkotarjoilualueet.

Mainosten asettaminen ulos tai kiinnittäminen rakennusten julkisivuun sekä mainostornit, mainoslakanat ja mainosteippaukset, jotka peittävät ikkunasta yli 50% vaativat toimenpideluvan. Suuret, korkeat mainospylonit vaativat rakennusluvan hakemista. Mainoksilla on vaikutusta kaupunki- ja maisemakuvaan. Keskusta-alueella uudet, rakennuksen julkisivuun kiinnitettävät mainokset tulee tehdä irtokirjaimina.

Toimenpidelupa haetaan sähköisen asioinnin kautta. Hakemuksen voi jättää myös paperilomakkeella, jolloin hakemus asiakirjoineen muutetaan rakennusvalvonnassa maksua vastaan sähköiseen muotoon ja käsitellään sähköisessä asioinnissa.

Ohjeita hakemukseen liitettävistä asiakirjoista

Luvan hakijana on aina kiinteistön omistaja tai haltija (esimerkiksi vuokralainen). Luvan voi allekirjoittaa joku muu kuin omistaja, jos hänellä on valtakirja. Hakemuksen hakijana voi olla myös esimerkiksi ravintoloitsija. Tällöin hakemuksessa on esitettävä kiinteistön suostumus luvan hakemiselle.

Kiinteistön omistus on todistettava, mikäli se tieto ei ole jo viranomaisen rekisterissä. Omistuksen voi todistaa kauppakirjalla, lainhuuto-otteella tai muulla vastaavalla asiakirjalla.

Anniskeluterassin ollessa katualueella tai muulla yleisellä alueella (tontin tai kiinteistön ulkopuolella), vaaditaan anniskeluterassin sijoittamiseen maanomistajan suostumus ja sopimus maa-alueen käytöstä.

Lisäksi lupahakemukseen tulee liittää:

  • Asemapiirustus, johon anniskeluterassin paikka ja päämitat on esitetty. Mainostoimenpiteissä riittää mainoksen sijainnin esittäminen.
  • Anniskeluterasseista pohjapiirustus, johon anniskelualue ja ravintolan sisätilat on esitetty. Pohjapiirustuksesta tulee käydä ilmi terassin koko ja kalustus sekä asiakaspaikkamäärä sisällä sekä ulkona ja asiakkaiden käytössä olevien wc-tilojen määrä sekä sijainti.
  • Julkisivupiirustukset, joihin on esitetty mainoksen paikka ja koko. Anniskeluterasseista julkisivupiirustus, johon on esitetty anniskelualueen rajaava aidantyyppi, sen koko, väritys ja materiaali. Mainospyloneista on toimitettava julkisivupiirustukset, leikkauspiirustus sekä esitettävä pylonin perustussuunnitelmat.
  • Selvitykset kalusteista, päivänvarjoista anniskeluterassilla.
  • Mainoslaitteista mitoitetut projektiopiirustukset, josta käy ilmi mainoksen koko, väritys ja materiaali.
  • Naapurien kuuleminen voidaan suorittaa sähköisen asioinnin kautta tai kuulemalla naapurit erilliselle naapurien kuulemislomakkeelle.
  • Lisäksi muut mahdolliset rakennusvalvonnan edellyttämät lisäselvitykset.
Asiasanat:  
anniskeluterassi