Hyppää pääsisältöön
Kuva
Jouluvalot parvekkeella. Kuva Marja Fagerlund
Pääsisältö

Rakennuksen julkisivuun vaikuttava ja julkisivua muuttava toimenpide vaatii luvan. Terassi- ja parvekelasitukset vaativat toimenpideluvan. Myös katukuvaan tai maisemaan vaikuttavien markiisien asentaminen vaatii luvan asemakaava-alueilla.

Toimenpideluvan voi hakea sähköisen asioinnin kautta.

Hakemuksen voi jättää myös paperilomakkeella, jolloin hakemus asiakirjoineen muutetaan rakennusvalvonnassa maksua vastaan sähköiseen muotoon ja käsitellään sähköisessä asioinnissa.

Ohjeita toimenpidelupahakemuksen liitettävistä asiakirjoista

Hakijana on aina kiinteistön omistaja tai haltija (esimerkiksi vuokralainen). Luvan voi allekirjoittaa joku muu kuin omistaja, jos hänellä on valtakirja. Esimerkiksi asunto-osakeyhtiössä huoneiston omistaja ei voi itse hakea lupaa, vaan hakemus on aina tehtävä yhtiön nimissä ja osakas voi vain toimia yhtiön valtuuttamana asiamiehenä ja allekirjoittaa hakemuksen.

Kiinteistön omistus on todistettava, mikäli se tieto ei ole jo viranomaisen rekisterissä. Omistuksen voi todistaa kauppakirjalla, lainhuuto-otteella tai muulla vastaavalla asiakirjalla.

Lisäksi lupahakemukseen tulee liittää:

  • Pääpiirustukset:; asema-, pohja-, julkisivu- ja leikkauspiirustukset.
  • Rakenneleikkaus; vierekkäisten huoneistojen parvekkeiden väliseinärakenteesta. Väliseinärakenteen tulee täyttää EI15- palo-osastoivan rakenteen vaatimukset.
  • Laskelma lasituksen avoimuudesta; parvekelasituksessa lasitettavan pinnan tulee olla vähintään 30% avointa ulkoilmaan lasituksen ollessa auki. Terassilasituksissa avoimuus lasketaan terassia rajaavien pintojen piirinä. Näiden pintojen yhteenlasketusta osuudesta tulee olla avointa ulkoilmaan vähintään 30% lasituksen ollessa auki. Liukulasituksissa elementti, jonka taakse muut elementit liukuvat, katsotaan kiinteäksi osaksi.
  • Tarvittaessa naapurien kuuleminen. Naapurin kuuleminen voidaan suorittaa sähköisessä asioinnissa tai kuulemalla naapurit erilliselle naapurien kuulemislomakkeelle.
  • Lisäksi muut mahdolliset rakennusvalvonnan edellyttämät lisäselvitykset.
Asiasanat:  
parvekelasitus