Hyppää pääsisältöön

Lupapäätöksessä edellytetyt erityissuunnitelmat toimitetaan rakennusvalvontaan sähköisen palvelun kautta.

Ennen suunnitelmien teettämistä ja toimittamista rakennusvalvontaan, tulee erityissuunnittelijat hyväksyttää rakennusvalvontaviranomaisella. Luvan hakija lisää vastuuhenkilöiden tiedot asiointipalveluun välilehdelle "Vastuuhenkilöt" ja lähettää ohjelman kautta viestit vastuuhenkilölle.

Lupapäätöksessä edellytetyt erityissuunnitelmat (rakenne- ja lvi-suunnitelmat) lisätään pdf-tiedostoina palvelussa olevan luvan välilehdelle "Erityissuunnitelmat" sen jälkeen, kun pääsuunnittelija on ne hyväksynyt (pääsuunnittelijan tehtävät MRL 120 § ja MRA 48 §).

Erityissuunnitelmat nimetään alla olevien mallien mukaisesti. Jos lupa on myönnetty useammalle rakennukselle, tulee tiedostonimeen lisätä myös rakennuksen numero/tunnus. Tiedostonimeen ei kuulu projekti- tai työnumerot tai muu ylimääräinen tieto.

Kiinnitä huomiota siihen, että suunnitelmissa on nimiösivut ja ne ovat suunnittelijan allekirjoittamat. Suunnitelmat ovat ohjeiden mukaan nimetty, lukusuuntaan asetettu ja oikeassa formaatissa (pdf). Lupatunnusta ei lisätä suunnitelmien nimiin.

RAK_perustustaso
RAK_perustusleikkaus
RAK_vesikatto
RAK_vesikattoleikkaus
RAK_tasopiirustukset
RAK_leikkauspiirustukset
RAK_rakenneleikkaus_1_kerros
RAK_ristikot
RAK_talo_X_perustukset
jne…

LVI_ilmanvaihto
LVI_ilmanvaihto_1_kerros
LVI_talo_X_ilmanvaihto
LVI_vesi_ja_viemarilaitteet
LVI_vesijohdot_ja_viemarilaitteet
LVI_talo_X_vesi_ja_viemarijohdot
jne…

Muut rakennustyönaikaiset asiakirjat

Erityissuunnitelmat välilehdellä on kohta "Muut rakennustyönaikaiset asiakirjat". Tähän kohtaan lisätään tarkastusasiakirjat ja muut rakennustyönaikaiset asiakirjat. Mahdolliset rakennustyönaikaiset muutospiirustukset lisätään myös tähän kohtaan.