Rakennusvalvonnan lomakkeet

Arkistotilaus:

Tilauslomake (*) Lomake arkistotilauksia varten. Lisätietoa arkistopalveluista.

Kaupunkikuvatoimikunnan ennakkolausunnot haetaan sähköisesti.

Lupia haetaan ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta.

Alla lomakkeita ja ohjeita, jotka ovat vielä tällä hetkellä saatavilla. Osan lomakkeista voi täyttää näytöllä. Tarvittaessa lomakkeen voi tulostaa ja täyttää käsin. Huom: paperilla toimitetut lupahakemukset liitteineen muutetaan rakennusvalvonnassa digitaalisen muotoon ja siitä peritään taksan mukainen maksu.

Joidenkin lomakkeiden käyttö sähköisesti edellyttää vahvaa tunnistautumista verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Nämä lomakkeet on merkitty (*) -merkeillä. Tunnistautuminen tapahtuu lomakkeen lähettämisen yhteydessä.

Aloittamisoikeushakemus (*)

Lupahakemus (pdf) rakennus-, toimenpide-, purkamis- tai maisematyölupa sekä ilmoitusmenettely. 

Selvitys naapureiden kuulemisesta

Valtakirja (*)

Ilmoitus väestösuojasta

Värityssuunnitelma

Vastuuhenkilöt ja työmaan valvonta:

Pientyömaan tarkastusasiakirja (pdf)

Tuotekelpoisuuden toteaminen (pdf)

Työmaan valvontasuunnitelma (pdf)

Työmaan valvontasuunnitelma (pdf)

Ilmoitukset loppukatselmusta varten: 

(Käytä "pienet hankkeet" -ilmoitusta talousrakennusten ja pienten muutostöiden yhteydessä. Voit kysyä lisätietoa lupakäsittelijältä mikäli aloituskokouksessa ei ole sovittu lomakkeen käytöstä.)

RH-lomakkeet:

Rakennushankeilmoitus RH1 (pdf)
Asuinhuoneistot RH2 (pdf)

Rakennuksen purkaminen: (purkulupaa haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta)

Purkamisilmoitus RK9 (pdf) Lomakkeella ilmoitetaan rakennuksen fyysinen poistuminen rakennuskannasta. Lomake on jätettävä rakennusvalvontaan 30 päivää ennen purkamisen aloittamista

Purkujätettä koskeva ilmoitus

Lomakkeita ja ohjeita suunnittelua varten:

Korjaus- ja muutostyön energiaselvitys (pdf)

Korjaus- ja muutostöiden hankekuvaus (pdf)

Yhtenäiset käytännöt Topten (sivun vasemmassa reunassa linkki Topten-kortteihin)

Rakennusluvan voimassaoloaikaan liittyvät: 

Rakennusluvan pidentämishakemus (*) Jos rakennuspaikan omistusoikeus on muuttunut luvan myöntämisen jälkeen, on omistus-/hallintaoikeus todennettava rakennusluvan pidentämisen yhteydessä

Ilmoitus luvan raukeamisesta (*)