Rakennusvalvonnan lomakkeet

Suurin osa rakennusvalvonnan lomakkeista on saatavilla sähköisessä muodossa. Lomakkeet voi täyttää näytöllä. Lomakkeet voi myös tulostaa ja täydentää käsin.

Joidenkin lomakkeiden käyttö sähköisesti edellyttää vahvaa tunnistautumista verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Nämä lomakkeet on merkitty (*) -merkeillä. Tunnistautuminen tapahtuu lomakkeen lähettämisen yhteydessä.

Lupahakemus (pdf) rakennus-, toimenpide-, purkamis- tai maisematyölupa sekä ilmoitusmenettely. Lupia haetaan ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta.
Tilauslomake (*) Lomaketta käytetään arkistotilauksissa ja kaupunkikuvatoimikunnan ennakkolausunnoissa
Valtakirja (*)
Suunnittelijoiden kelpoisuus tiedot ilmoitetaan ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta
Selvitys naapureiden kuulemisesta
Aloittamisoikeushakemus (*)
Rakennushankeilmoitus RH1 (pdf)
Asuinhuoneistot RH2 (pdf)
Rakentamisen vastuuhenkilöiden hakemus/-ilmoitus . Vastuuhenkilöiden tiedot ilmoitetaan ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta.
Värityssuunnitelma
Purkamisilmoitus RK9 (pdf) Lomakkeella ilmoitetaan rakennuksen fyysinen poistuminen rakennuskannasta. Lomake on jätettävä rakennusvalvontaan 30 päivää ennen purkamisen aloittamista
Purkujätettä koskeva ilmoitus
Rakennusluvan pidentämishakemus (*) Jos rakennuspaikan omistusoikeus on muuttunut luvan myöntämisen jälkeen, on omistus-/hallintaoikeus todennettava rakennusluvan pidentämisen yhteydessä.
Ilmoitus luvan raukeamisesta (*)
Ilmoitus väestösuojasta
Pientyömaan tarkastusasiakirja (pdf)
Tuotekelpoisuuden toteaminen (pdf)
Korjaus- ja muutostyön energiaselvitys (pdf)
Korjaus- ja muutostöiden hankekuvaus (pdf)

Työmaan valvontasuunnitelma (pdf)
Yhtenäiset käytännöt Topten (sivun vasemmassa reunassa linkki Topten-kortteihin)

Ilmoitukset loppukatselmusta varten: 

(Käytä "pienet hankkeet" -ilmoitusta talousrakennusten ja pienten muutostöiden yhteydessä. Voit kysyä lisätietoa lupakäsittelijältä mikäli aloituskokouksessa ei ole sovittu lomakkeen käytöstä.)