Hyppää pääsisältöön
Kuva
Rakennuspiirrustukset. Kuva Marja Fagerlund
Pääsisältö

Suunnitelmien on oltava merkinnöiltään riittävät ja esitystavaltaan laadukkaat. Piirustusten tulee olla esitystavaltaan selkeät ja noudattaa yleisesti käytössä olevaan hyvää piirustustapaa. Tällä tarkoitetaan viivatyyppejä, tehosteita, merkkejä ja symboleita sekä tekstien, piirrosten ja nimiön asemointia piirustuslehdelle. Piirroksen mittakaava valitaan kuvattavan kohteen esittämisen kannalta tarkoituksenmukaiseksi ja piirroksen tulee olla ilmoitetun mittakaavan mukainen. Piirustus saa sisältää myös selittävää tekstiä.

 

Rakennusvalvontaviranomaiselle toimitettava piirustusasiakirja on laadittava määrämittaiselle piirustuslehdelle. Toisin sanoen piirustus pitää olla A4-arkkikoon kerrannainen. Piirustukset on varustettava nimiöin. Nimiö on piirustuslehden tietokenttä, joka sisältää tiedot rakennuskohteesta, suunnittelijasta ja tämän tutkinnosta, piirustuksen sisällöstä sekä piirustuksen tunnistetiedot. Suunnittelijatietojen yhteydessä tulee olla suunnittelijan allekirjoitus, päivämäärä ja nimen selvennys sekä yhteystiedot. Piirustukset on tarkoitettu pysyvästi arkistoitaviksi, joten niiden tulee täyttää arkistolain mukaiset vaatimukset.

Tutustu näihin

Ympäristöministeriön ohjeet  ja asetus rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä